Μεταφράσεις εἰς τὴν λατρείαν εἰς τὴν Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας;

Share:

Προβληματισμὸν προκαλεῖ ἀνακοίνωσις τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας διὰ τὴν τέλεσιν ἑσπερινοῦ ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν ἀγγλικήν. Εἰς καμίαν χώραν δὲν τελεῖται ἀκολουθία, ποὺ νὰ ἀπευθύνεται εἰς Ἕλληνας, ἀποκλειστικῶς εἰς ξένην γλῶσσαν, ἀλλὰ οὔτε εἰς τὴν Αὐστραλίαν ἀπ’ ἀρχῆς ἕως σήμερα δὲν εἶχεν ἐπίσης τελεσθῆ. Δὲν εἶναι ὅμως μόνον ἐθνικὸν τὸ ζήτημα, ἀλλὰ πρωτίστως θεολογικόν, καθότι ἡ αἰτιολογία ὅτι «εἶναι ἡ γλώσσα ποὺ κατανοοῦν», εἶχε προβληθῆ ὡς ἐπιχείρημα καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅταν εἶχεν ἀνακινηθῆ τὸ ζήτημα τῶν μεταφράσεων, ἀλλὰ ἀπερρίφθη. Συμφωνεῖ τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως; Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 17ης Ἰουλίου 2020:

«Ἡμέρα – ὁρόσημο γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας ἀποτέλεσε ἡ Πέμπτη, 16 Ἰουλίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνας τῆς Μεγαλομάρτυρος. Χαρακτηρίζεται ὁρόσημο, διότι στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, στὸ Κίνγκσφορντ τοῦ Σύδνεϋ, τελέστηκε Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, γιὰ πρώτη φορά ἀποκλειστικὰ στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα, ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Μακάριος…

Σημειώνεται ὅτι τὴν ἀγγλικὴ σύνθεση τῆς Ἀκολουθίας εἶχε ἐπιμεληθεῖ ὁ ψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κ. Ἀστέριος Ζουριάκας. Μαζὶ μὲ τὸν κ. Ζουριάκα, νεαρὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια ἔψαλαν μελωδικότατα, στὴ γλώσσα ποὺ μιλοῦν καὶ κατανοοῦν καλύτερα, τοὺς ἱεροὺς ὕμνους τοῦ Ἑσπερινοῦ… ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπαναβεβαίωσε ὅτι παρόμοιες πρωτοβουλίες, σχετικὲς μὲ τὴν τέλεση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα, θὰ λάβουν χώρα σὲ ὅλη τὴν Αὐστραλία».

Previous Article

Όχι των Ποντίων στην πρόσκληση Ερντογάν

Next Article

Η ΥΓΕΙΟΛΑΤΡΙΑ ΜΑΣ ΕΞΕΤΟΠΙΣΕ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Διαβάστε ακόμα