ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΙ;

Share:

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, μιλώντας στό τουρκικό κανάλι ATV, ὅπως ἀναφέρθηκε στό euronews tr στίς 18/12/2019, σχετικά μέ τήν συμφωνία τῆς Τουρκίας μέ τήν κυβέρνηση Σάρατζ στήν Λιβύη γιά τήν θαλάσσια δικαιοδοσία, ὑποστήριξε ὅτι πραγματοποιήθηκε ἀναστροφή τῆς συνθήκης τῶν Σεβρῶν καί ἀνέφερε ὅτι θά προστατευθοῦν τά δικαιώματα τόσο τῆς Λιβύης ὅσο καί τῆς Τουρκίας. «Ἔχουμε ξεκαθαρίσει», εἶπε ὁ Τοῦρκος πρόεδρος «ὅτι δέν θά ἐπιτρέψουμε νά γίνουν μονομερῆ βήματα ἐνάντια τῆς Τουρκίας… Αὐτοί πού μπαίνουν σέ διαμερισμό τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἀγνοώντας τά δικαιώματα τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τά δικαιώματα τῆς Τουρκίας, ἀσφαλῶς καί ἐνοχλοῦνται ἀπό τά βήματα πού κάνουμε. Ἐδῶ γίνονται προσ­πάθειες νά ἐπιβληθοῦν κάποιοι σχεδιασμοί. Μέ ἕνα δίκαιο βῆμα ἐμεῖς αὐτά τά ματαιώσαμε. Θά προχωρήσω καί πάρα  πέρα.  Ἐδῶ  στήν  πρα­γματικότητα ὑπάρχει ἀναστροφή τῆς συνθήκης τῶν Σε­βρῶν».

«Ἀναστροφή τῆς συνθήκης τῶν Σεβρῶν»

Ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν, τήν ὁποία ἐπικαλέσθηκε ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, ὅριζε ἐπί τῆς οὐσίας τόν διαμελισμό τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τίς συμμαχικές δυνάμεις τῆς Ἀντάντ μετά τήν ἧττα της στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ὁ κ. Ἐρντογκάν ὑποστήριξε οὐσιαστικά ὅτι ἡ Τουρκία μέ τήν συνεργασία πού ὑπέγραψε μέ τήν Λιβύη γιά τίς θαλάσσιες ζῶνες, κατάφερε νά ἀποτρέψη μία ἀρνητική συμφωνία γιά τά τουρκικά συμφέροντα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο.

Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος φοβᾶται τόν διαμελισμόν

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν, πού ὑπογράφτηκε στίς 28 Ἰουλίου/10 Αὐγούστου 1920 στήν πόλη Sévres τῆς Γαλλίας, ὅριζε ὅτι ὁ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία παρέδιδε τήν κυριαρχία τῆς Μεσοποταμίας (Ἰράκ), τῆς Παλαιστίνης καί τῆς Ὑπεριορδανίας στήν Βρετανία, ὡς προτεκτορᾶτα τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν. Τήν Συρία καί τόν Λίβανο στήν Γαλλία, ἐπίσης ὡς προτεκτορᾶτα καί τήν ὑπαγωγή τῆς Ἀνατολίας καί τῶν Δωδεκανήσων στήν ἐπιρροή τῆς Ἰταλίας. Ἐπίσης, τό Κουρδιστάν καί ἡ Ἀρμενία, σύμφωνα μέ τήν συνθήκη, θά γίνονταν ἀνεξάρτητα κράτη. Τέλος, στήν Ἑλλάδα παραχωροῦνταν τά νησιά Ἴμβρος καί Τένεδος καί ἡ Ἀνατολική Θράκη μέχρι τήν γραμμή Τσατάλτζας, κοντά στήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ δέ περιοχή τῆς Σμύρνης ἔμενε ὑπό τήν ἐπικυριαρχία τοῦ Σουλτάνου, ἀλλά θά διοικεῖτο ἀπό Ἕλληνα Ἁρμοστή ὡς ἐντολοδόχο τῶν Συμμάχων.

Ἕνα παρόμοιο διαμελισμό φοβᾶται σήμερα ὁ Τοῦρκος πρόεδρος κ. Ἐρντογκάν, ἀλλά καί λόγω τῶν ἀλαζονικῶν καί μεγαλοϊδεατικῶν ἐπιδιώξεών του νά ἐπανασυστήση τήν ’Οθωμανική Αὐτοκρατορία, προβαίνει στίς ἐπιθετικές κινήσεις τόσο στήν Συρία, ὅσο καί στό Βόρειο Ἰράκ καί τήν Λιβύη. Γιά αὐτόν τόν διαμελισμό ὁ ἀρχισυντάκτης τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Yeni Safak, Ἰμπραήμ Καραγκιούλ, ( ὅπως ἀναφέρθηκε στό Βῆμα Ὀρθοδοξίας 29/3/2018), ἔγραψε ὅτι «ὅσο συνεχίζουν νά μᾶς ἐπιτίθενται, ὅσο κάνουν τήν μία σύσκεψη πίσω ἀπό τήν ἄλλη μέ τούς χάρτες τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας στά χέρια τους, ἄν ἀφήσουμε τούς ἑαυτούς μας στό ἔλεός τους θά εἶναι καταστροφή».

Συσπειρώνεται ὁ μουσουλμανικός πληθυσμός

Σέ αὐτά τά πλαίσια πάρθηκε καί ἡ ἀπόφαση-πρόκληση τοῦ Τούρκου προέδρου νά μετατραπῆ ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί. Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή ὁ κ Ἐρντογκάν ἀποσκοπεῖ νά συσπειρώση ἀφ’ ἑνός τόν τουρκικό πληθυσμό μέ τό μέρος του, ὥστε νά ὁλοκληρώση τά σχέδιά του, καί ἀφ’ ἑτέρου νά ἐπαναπροσδιορίση τήν θέση τῆς Τουρκίας στόν ἰσλαμικό κόσμο ὡς τοῦ σημαντικότερου ἰσλαμικοῦ συνομιλητῆ καί ἀνταγωνιστῆ τῆς Δύσης, παραγκωνίζοντας τά ἤδη ὑπάρχοντα παραδοσιακά κέντρα, ὅπως εἶναι ἡ Σαουδική Ἀραβία. Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή ὁ Τοῦρκος πρόεδρος συσπειρώνει καί τούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς, τόν ἁπλό λαό, πού βρίσκονται ἐκτός τῆς Τουρκίας καί ἐμφανίζεται ἔτσι ἡ Τουρκία ὡς ἡγέτιδα χώρα τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου, ἔχοντας ἀπορρίψει τίς κοσμικές παρακαταθῆκες τοῦ πρώτου τούρκου προέδρου, Κεμάλ, ὅπως εἶναι ἡ μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ μουσεῖο. Ἔτσι, μέ τήν ἀπόφασή του νά ὁρίση τήν 24η Ἰουλίου γιά μουσουλμανική προσευχή στήν Ἁγία Σοφία ἔμμεσα διαμηνύει στήν διεθνῆ κοινή γνώμη ὅτι ἀμφισβητεῖ τήν συνθήκη τῆς Λωζάννης, ποὺ εἶχε ὑπογραφῆ στίς 24 Ἰουλίου 1923. Ἐκμεταλλευόμενος τήν θρησκεία ὡς ὅπλο ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὁ Τοῦρκος πρόεδρος στοχεύει νά καταστήση τήν χώρα του περιφερειακή δύναμη στήν Νοτιοανατολική Μεσόγειο καί στήν Ἐγγύς Ἀνατολή.

Ἡ Τουρκία γνωρίζει ὅτι στήν προσπάθειά της νά ἀναδειχθῆ περιφερειακή δύναμη, πρέπει νά γίνη καί ἐνεργειακή δύναμη, μέσῳ τῆς ἐκμετάλλευσης τοῦ πετρελαίου καί τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί τῆς δημιουργίας ἐναλλακτικῶν διόδων μεταφορᾶς ἐνεργείας πρός τήν δυτική Εὐρώπη.

Ἐλεγχόμενα καί ὑποτελῆ προτεκτορᾶτα

«Ἡ εἰκόνα τοῦ Τούρκου προέδρου», ἔγραφε ἡ Καθημερινή μέ ἀφορμή τήν ἐπίσκεψή του τόν Νοέμβριο 2019 στήν Οὐάσιγκτον, «στήν ἀμερικανική κοινή γνώμη ἔχει ἐπιδεινωθῆ δραματικά καί σήμερα εἶναι κακίστη… Παράλληλα ὁ ἀντισημιτισμός τοῦ Ἐρντογκάν ἔχει ἀποξενώσει καί στήν πορεία ἐξοργίσει τήν πολιτικά καί οἰκονομικά ἰσχυρή ἀμερικανοεβραϊκή κοινότητα». Ἔτσι, οἱ ΗΠΑ ἔχοντας προετοιμάσει τήν ἀμερικανική ἀλλά καί τήν παγκόσμια κοινή γνώμη κατά τοῦ Τούρκου προέδρου καί θέλοντας νά διασφαλίσουν τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο, πολιτικό καί οἰκονομικό, στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Νοτιοανατολικῆς Μεσογείου εἶναι πολύ πιθανόν νά μή ἐπιτρέψουν νά πραγματοποιηθοῦν τά ἀλαζονικά σχέδια τῆς Τουρκίας μέ τήν γνωστή τακτική διαίρει και βασίλευε, διαμελίζοντάς την, δημιουργώντας δηλαδή ἀδύναμα, ἐλεγχόμενα καί ὑποτελῆ προτεκτορᾶτα, κατά τό πρότυπο τῆς συνθήκης τῶν Σεβρῶν.

Σέ αὐτήν τήν δύσκολη χρονική στιγμή, ὅπου τά σύνορα στήν περιοχή μας ἀλλάζουν, ἡ Δύση θέλει τήν Ἑλλάδα χρεωκοπημένη, ὥστε νά εἶναι ἀδύναμη νά προστατεύση τά συμφέροντά της, ἐδαφικά καί οἰκονομικά. Βέβαια, μέ τήν συνθήκη τῶν Σεβρῶν εἶχε δημιουργηθῆ ἡ Ἑλλάδα τῶν «δύο ἠπείρων καί τῶν πέντε θαλασσῶν», διότι ἔτσι ἐξυπηρετοῦνταν τά συμφέροντα τῶν μεγάλων δυνάμεων ἐκείνη τήν χρονική στιγμή, συμφέροντα τά ὁποῖα μέσα σέ δύο χρόνια ἄλλαξαν καί ἐπέφεραν τήν τραγική γιά τήν Ἑλλάδα Μικρασιατική καταστροφή. Συμφέροντα πού κανείς δέν μᾶς ἐγγυᾶται σήμερα τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδας μας, ἀφοῦ ὁ νευραλγικός χῶρος τῆς Θράκης καί τῆς Μακεδονίας, ἀπό ὅπου ἔχει σχεδιασθῆ νά περάσουν οἱ ἀγωγοί φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Εὐρώπη καί πρέπει νά εἶναι ἀπόλυτα ἐλεγχόμενοι ἀπό τούς Ἀμερικανούς, δέν θά εἶναι αἰτία γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ ἐφιαλτικοῦ σεναρίου συρρίκνωσης τῆς Πατρίδος μας μέ τήν δημιουργία προτεκτοράτων, τά ὁποῖα θά διασφαλίζουν τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν ἀγωγῶν;

Ἡ Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σέ μία γεωγραφική περιοχή πού ἔχει τεράστια στρατηγική σημασία. Ὅποια δύναμη τήν κηδεμονεύει ἀνέκαθεν θά ἔλεγχε τά Στενά καί τούς δρόμους πρός τήν Νοτιοανατολική Μεσόγειο καί τήν Ἐγγύς Μέση Ἀνατολή. Οἱ σκέψεις γιά τήν δημιουργία «Πατριαρχικοῦ Κράτους» τέθηκε γιά πρώτη φορά μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τό ὁποῖο «θέλει κατέχει ὡρισμένον ἐδαφικόν τμῆμα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων αὐτοῦ καθοριζομένων ἐκ συμφώνου μεταξύ τῶν Μεγ. Δυνάμεων καί τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐντός δέ τούτου ἐγκαθιστάμενος ὁ πνευματικός καί θρησκευτικός ἡγέτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀνατολικοῦ κλήματος», θά γράψη ὁ καθηγητής Παν. Παναγιωτάκος τό 1948. Ἕνα κράτος τό ὁποῖο θά ἐλέγχεται ἄμεσα ἀπό τίς ΗΠΑ, θά λειτουργῆ ὡς προτεκτορᾶτο της καί θά παραμένη στήν δική της σφαῖρα ἐπιρροῆς μέ ὅτι αὐτό σημαίνει σέ θρησκευτικό καί πολιτικό ἐπίπεδο σέ συνάρτηση μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καί τό Ρωσικό κράτος ἀντίστοιχα. Ἕνα σχέδιο τό ὁποῖο ἔβαλε σέ ἐφαρμογή ὁ οἰκουμενιστής Πατριάρχης Ἀθηναγόρας «γνώστης τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς πραγματικότητας, προσωπικός φίλος πολλῶν Ἀμερικανῶν πολιτικῶν καί εἰδικά τοῦ προέδρου Χάρυ Τρούμαν» καί τό ὁποῖο συνεχίζουν ἀπαρέγκλιτα ὅλοι οἱ μετέπειτα Πατριάρχες καί ὅπως φαίνεται θά ὁλοκληρωθῆ ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Ὁ Ἑλληνισμός ἀπό τήν ἵδρυσιν τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους ἀπέρριψε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ

Ὁ Ρῶσος μακαριστός θεολόγος π. Γεώργιος Φλωρόφσκι, κρίνοντας τήν σημασία τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τόν Ἑλληνισμό τονίζει ὅτι «Ὁ Ἑλληνισμός ἔχει ἀποκτήσει αἰώνιον χαρακτῆρα, μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἔχει ἐνσωματωθῆ εἰς τήν σάρκα της, ἔχει γίνει αἰωνία κατηγορία τῆς Χριστιανικῆς ὑπάρξεως». Αὐτό ἐπαληθεύεται σήμερα, ὅπου ὁ Ἑλληνισμός ξεκομμένος ἀπό τήν Πίστη, ἔχοντας ἀπορρίψει τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία του, ἀπέρριψε καί τά ἰδιώματα πού τόν χαρακτήριζαν ἐπί αἰῶνες, δηλαδή τήν ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, τήν ἐλευθερία, τόν συνάνθρωπο, τίς ἀρετές καί τείνει νά ἀπορροφηθῆ στήν χοάνη μιᾶς παγκόσμιας ὑλιστικῆς, ἄθεης κοινωνίας καί νά ἐξαφανισθῆ. Ὁ Ἑλληνισμός ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Νεοεληνικοῦ κράτους ἀπέρριψε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί θεώρησε ὅτι ἡ ὕλη θά τοῦ προσδώση τήν εὐδαιμονία. Ὁ Ἑλληνισμός, ἐάν σήμερα δέν μετανοήση γιά τήν ἀποστασία του, εἶναι πιθανόν νά ἑορτάση τά διακόσια χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους μέ τήν συρρίκνωσή του, ἔχοντας τά σύνορα στά ὅρια πού ἦσαν πρίν τούς βαλκανικούς πολέμους καί ἀπολέσει τόν πλήρη ἔλεγχο στό κομμάτι πού θά τοῦ ἔχει ἀπομείνει ἀπό τούς δυτικούς πάτρωνές του.

Ὁ Ἑλληνισμός κυβερνᾶται ἀπό ἡγεσίας ἀνικάνους

Καί ἐνῶ διαδραματίζονται ἱστορικά γεγονότα στήν περιοχή μας, ὁ Ἑλληνισμός κυβερνᾶται ἀπό ἡγεσίες ἀνίκανες νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Ὅλοι οἱ πολιτικοί κυβερνῶντες προπαγανδίζουν τήν ἡττοπάθεια καί τήν παραλυσία ἀπέναντι σέ ὁποιαδήποτε ἐξωτερική ἀπειλή καί ἐπιβουλή, ἔχουν συνειδητά ἐπιλέξει τήν ὑπακοή καί τήν ὑποταγή στίς ὅποιες ἀπαιτήσεις τῶν «ἄσπονδων φίλων καί συμμάχων» μας.

Αὐτή τήν στιγμή ἡ Πατρίδα μας δέν διατηρεῖ τήν αὐτοτέλειά της καί τήν εὐχέρεια νά ρυθμίζη μέ ἐλευθερία καί μέ γνώμονα τήν δική της ἱστορία καί τίς παραδόσεις τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, ξένα κέντρα παίρνουν ἀποφάσεις καί οἱ Ἕλληνες πολιτικοί ὑποτάσσονται σέ αὐτές.

Οἱ ἀποσυνθετικές καί καταλυτικές δραστηριότητες τῶν πολιτικῶν ἀπειλοῦν πλέον τήν Πατρίδα μας, ἡ τραγική αὐτή διαπίστωση θέτει τά σώφρονα μέλη τῆς Ἱεραρχίας καί τούς ἄξιους τῆς ἀποστολῆς τους ἐπισκόπους ἐνώπιον τῶν τεραστίων εὐθυνῶν τους.

Previous Article

Κεμπέκ Καναδά: 100.000 άνθρωποι στους δρόμους, κατά της μάσκας και των περιοριστικών μέτρων

Next Article

Ὅλαι αἱ κυβερνήσεις περιεφρόνησαν τόν Θεόν

Διαβάστε ακόμα