Μετριοπαθὴς ἡ ΔΙΣ διὰ τὴν σεξουαλικὴν ἀγωγήν

Share:

Ἡ ΔΙΣ εἰς τὰς ἀποφάσεις τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 2020 συνέχαιρε θερμῶς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν καὶ τὴν Ὑπ. Παιδείας κ. Κεραμέως. Τώρα, ὡς ἔπραξε καὶ ἄλλοτε μὲ τὰ σύμφωνα συμβιώσεως, ἀντιδρᾶ οὐχὶ θερμῶς, ἀλλὰ μετριοπαθῶς. Παραθέτομεν τὸ δελτίον τύπου τῆς 12ης Μαΐου 2020:

«Ἡ ΔΙΣ, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν της τὰ δημοσιεύματα μέρους τοῦ τουρκικοῦ τύπου ἐναντίον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, θεωρεῖ ἄδικη τὴν ἐπίθεση αὐτὴ καὶ ἐκφράζει τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή της πρὸς τὸ σεπτὸ πρόσωπό του.

Ἐκφράζει τὴν πικρία, τὴν λύπη καὶ τὴν ἐκ διαμέτρου ἀντίθεσή της πρὸς ὅσα ἀναγράφονται, ἀναμεταδίδονται καὶ παρουσιάζονται μέσω τοῦ διαδικτύου κατὰ καιρὸν σὲ σχέση μὲ τὴν διακωμώδηση καὶ τὸν διασυρμὸ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς μας Ἐκκλησίας, καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀπὸ κάποιους οἱ ὁποῖοι εἴτε ἀπὸ ἄγνοια εἴτε ἀπὸ συνειδητὴ ἀπιστία δὲν σέβονται καὶ προσβάλλουν βάναυσα τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, τὰ δόγματα καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς πίστεώς μας.

Ἡ ΔΙΣ, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν της τὴν ἀπὸ 28ης Ἀπριλίου 2020 ἐξαγγελία τῆς Πολιτείας περὶ τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὶς Θεῖ­ες Λειτουργίες καὶ στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἐντὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἀπὸ τῆς Κυριακῆς 17ης Μαΐου 2020, καθώρισε τὶς προϋ­ποθέσεις γιὰ τὴν λειτουργία τῶν ἱερῶν Ναῶν μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν πιστῶν καὶ ἀπεφάσισε νὰ ἀποστείλει σχετικὸ διευκρινιστικὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα πρὸς τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν συγκεκριμένων μέτρων, ὅπως ἔχουν ὁρισθεῖ ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους φορεῖς.

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν της τὰ σχετικὰ μὲ τὴν συζήτηση «περὶ τῆς εἰσαγωγῆς τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα καὶ τὴν ἔνταξή της στὶς νέες θεματικὲς ποὺ θὰ ἐνταχθοῦν στὸ ὑποχρεωτικὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα τῆς διδασκαλίας τῶν μαθημάτων καὶ θὰ ἀποσκοποῦν πρωτίστως στὴν καλλιέργεια τῶν ἤπιων δεξιοτήτων τῶν μαθητῶν, στὴν ἐνίσχυση τῆς ἐνταξιακῆς καὶ συμπεριληπτικῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς ἐν γένει καὶ στὴν διαμόρφωση πιὸ σφαιρικῶν προσωπικοτήτων τῶν μαθητῶν», ἐκφράζει τὴν ἐπιφύλαξη, τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προβληματισμό της γιὰ τὴν καταλληλότητα καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἐν λόγω πρωτοβουλιῶν ὡς πρὸς τὴν ἐπωφελῆ καὶ ἰσορροπημένη ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας.

Ἐπίσης ἡ ΔΙΣ ἐνέκρινε: – Τὴν ἔκδοση τῶν Συνοδικῶν Ἐγκυκλίων τῶν ἐτῶν 2000-2020. – Τὴν ἐπανέκδοση τοῦ Κώδικα Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. – Τὸν Ἰσολογισμό, Ἀπολογισμὸ καὶ τὴν Ἔκθεση Πεπραγμένων οἰκονομικοῦ ἔτους 2019 τῆς Ἑστίας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, ὡς καὶ τὶς προγραμματιζόμενες δραστηριότητες διὰ τὸ ἔτος 2020».

Previous Article

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης συγχαίρει τοὺς ὁμολογητάς ἐπιστήμονας

Next Article

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και η απομυθοποίησή του

Διαβάστε ακόμα