Μετὰ τὸν Σπάρτης καὶ ὁ Φωκίδος!

Share:

Μετὰ ἀπὸ τὴν κατηγορίαν ὅτι δηλώσεις τοῦ Σεβ. Φωκίδος περὶ μὴ ἀποδοχῆς Ρώσων εἰς τὴν ἐπαρχίαν του ὁδηγοῦν εἰς σχίσμα, ὁ Ἱεράρχης ἐξέδωσεν ἀνακοινωθέν, ἐκ τοῦ ὁποίου παραθέτομεν χαρακτηριστικὸν ἀπόσπασμα:

«1) Ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἔχουμε τὸν δικό μας Πατριάρχη, δηλαδή, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Ἂν δὲν ἴσχυε αὐτό, ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶχε ξεχωριστὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ ἐτῶν, ὅμως ὄντας ἕνα Γένος, ἔχουμε ἐκεῖ τὸν προσανατολισμό μας… 2) Ἡ φράση τοῦ Σεβασμιωτάτου «Δὲν θὰ γίνονται πλέον δεκτοὶ στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος Ρῶσοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου χορηγηθεῖσα αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας…», ἐξέφραζε τὴν ἱερὰ ἀγανάκτηση ἔναντι τῶν ὅσων πολλῶν καὶ ἀδίκων γράφονται ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἐναντίον τοῦ πιὸ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς πίστης μας. 3) Σὲ καμία περίπτωση ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου δὲν εἶχε κανονικὲς διαστάσεις. Ἐμεῖς δὲν διακόπτουμε τὴν κοινωνία. Ἀναμένουμε τὴν ἐπιστροφὴ ὅσων τὴν διέκοψαν…».

Τὸ ἀνακοινωθὲν αὐτὸ ἀποτελεῖ μνημεῖον «ἐθνοφυλετισμοῦ». Εἰς τὸ ὄνομα τῆς κολακείας καταργοῦνται ὅλα τὰ ἄλλα Πατριαρχεῖα (Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων κ.λπ.) καὶ ἀπομένει ἀποκλειστικῶς διὰ τοὺς Ἕλληνας μόνον αὐτὸ τῆς Κων/λεως. Δηλαδή, Σεβασμιώτατε, ὡς πρὸς τοὺς Ἕλληνας εἶναι τὸ Πατριαρχεῖ­ον τους καὶ ὡς πρὸς τοὺς ἄλλους λαοὺς εἶναι Οἰκουμενικόν;! Κατὰ δεύτερον ἐξάγεται ὡς συμπέρασμα ὅτι ἐπιτρέπεται ἡ δημιουργία Πατριαρχείου ἐκεῖ μόνον, ὅπου ἄλλος ὁμοεθνὴς λαὸς δὲν ἔχει Πατριαρχεῖον! Ἐπίσης, πληροφορούμεθα ὅτι ὁ «πιὸ ἱερὸς θεσμὸς τῆς πίστης» εἶναι τὸ Φανάρι! Τέλος, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ἀναμένει τὴν «ἐπιστροφὴν» τῶν Ρώσων, ὡς αὐτοὶ νὰ ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ αὐτόν! Παρακαλοῦμεν νὰ ἐλεγχθοῦν τὰ ἀρχεῖα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, διὰ νὰ διαπιστωθῆ ἂν ὄντως ὁ Σεβασμιώτατος μὲ αὐτὰ ποὺ γράφει ἔχει πτυχίον Θεολογίας. Διέπραξε τὸ πρῶτον λάθος μὲ τὰς δηλώσεις του καὶ τώρα τὸ μετεποίησε ἐπὶ τὰ χείρω…

Previous Article

Θὰ ἐγκατασταθοῦν πρόσφυγες εἰς τὴν βίλαν τῶν 1.000.000 εὐρώ, Σεβ. Δημητριάδος;

Next Article

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἐξυμνεῖ ἑαυτόν!