Μητροπολίτης απέπεμψε Ιεράρχη των Σκοπίων

Share:

Εἴδησις ἡ ὁποία ἔγινε γνωστή μετά ἀπό ἀρκετόν καιρόν. Ὁ Σεβ. Πατρῶν εἰς
ἐκδήλωσιν τῆς «Ἑνωμένης Ρωμιωσύνης» ἀπεκάλυψεν ὅτι ὡς Ἀρχιγραμματεύς
ἀπέπεμψεν Ἱεράρχην τῶν Σκοπίων μέ τήν συναίνεσιν τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου.
Πῶς ἤλλαξαν οἱ καιροί εἰς τήν Ἱεραρχίαν… Εἰς τήν αὐτήν ἐκδήλωσιν ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀθανάσιος Γέφτιτς, ὅταν ἐκλήθη εἰς τό βῆμα ἠσπάσθη πρῶτα
τήν ἑλληνικήν σημαίαν καί ἔπειτα ὡμίλησεν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπό τήν
ἱστοσελίδα choratouaxoritou.gr: «ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν πέταξε ἔξω ἀπό τό
γραφεῖο του τόν ψευδοεπίσκοπο τῶν Σκοπίων: “Ἤθελα νά ἀναφέρω ἕνα
περιστατικό ὅταν ἤμουν ἀρχιγραμματεύς στήν Ἱερά Σύνοδο καί θέλησε ὁ
Στέφανος τῆς Σκοπιανῆς Ἐκκλησίας, τόν γνωρίζετε ἐσεῖς, νά ἔρθει σέ
συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί ἐκεῖνος ὅρισε τήν
ἐλαχιστότητά μου νά τόν συναντήσω, γιατί δέν θέλησε νά τόν συναντήσει
γιά λόγους εὐνοήτους καί καλῶς ἔπραξε. Ἦρθε λοιπόν στό γραφεῖο μου στήν
Ἱερά Σύν­οδο καί μοῦ εἶπε εἴμαστε Μακεδόνες καί τοῦ εἴπα θά βγεῖς ἀμέσως
ἔξω καί δέν θά συνεχίσουμε καμία κουβέντα. Εἰδοποίησα τόν Ἀρχιεπίσκοπο
ὅτι τόν ἔβγαλα ἀπό τό γραφεῖο καί τοῦ εἶπα νά φύγει καί ὅτι δέν θέλω νά
κάνω καμία κουβέντα μαζί του, δέν ξέρω ἄν θέλετε ἐσεῖς νά συνεχίσετε καί
μοῦ λέει ὅτι καλῶς ἐπράξατε καί ἔτσι ἔπρεπε νά κάνετε».

Previous Article

Με πατριωτική υπερηφάνεια η 193η Επέτειος της Εξόδου του Μεσολογγίου

Next Article

Περί της κανονικότητος της χειροτονίας του Μακαρίου Μαλέτιτς

Διαβάστε ακόμα