Μητρ. Μεσσηνίας: «τὸ ἐπέβαλε ἡ Κυβέρνηση…»

Share:

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Μεσσηνίας εἰς τὴν ΕΡΤ Καλαμάτας τῆς 24ης Μαρτίου 2023. Πολλὰ δυνάμεθα νὰ σχολιάσωμεν θεολογικῶς, ἀλλὰ τὰ ἀφήνωμεν εἰς τὸν ἔμπειρον ἀναγνώστην. Τὸ μόνον τὸ ὁποῖον θὰ ὑπογραμμίσωμεν εἶναι ὅτι συμφώνως πρὸς τὰ στοιχεῖα τοῦ Νοεμβρίου καὶ Δεκεμβρίου 2022 τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Νοσημάτων» εἴμεθα δεύτεροι εἰς θανάτους ἐντὸς τῆς Εὐρώπης καὶ ἔχομεν ὑπερτριπλάσιον ποσοστὸν ἀπὸ τὸν μέσον ὅρον τῆς Εὐρώπης καὶ ἑπομένως δὲν ἰσχύουν ὅσα ἰσχυρίζεται ὁ Σεβασμιώτατος. Ἂν πάλιν ἀναφέρεται εἰς τὴν ἀρχικὴν πορείαν τοῦ ἰοῦ, ἂς κοιτάξη καὶ πάλιν τὰ διαγράμματα καὶ τοὺς ἀριθμούς, οἱ ὁποῖοι οὔτε αὐτοὶ ἐπιβεβαιώνουν τὰ ὅσα λέγει. Παραθέτομεν τμῆμα σχετικὸν μὲ τὸν κορωνοϊὸν εἰς ἀπομαγνητοφώνησιν:

«…ἔτυχε στὴν περίοδο τῆς ἔναρξης τῆς κρίσεως νὰ ἤμουν συνοδικός. Παίρναμε ἐκεῖνες τὶς ἀποφάσεις ποὺ ὅλοι μᾶς κατηγορούσανε καὶ μᾶς λέγανε ὅτι ὀπισθοχωροῦμε καὶ ὅτι κάνουμε καὶ ὅτι ράνουμε καὶ ὅτι εἴμαστε δοτικοὶ (δεχόμαστε πυρὰ καὶ ἀπὸ τοὺς) φανατικούς… Θυμᾶμαι ὅτι ἔγινε μία σύνοδος, ὅπου ξεκινήσαμε στὶς 9 τὸ πρωὶ καὶ τελειώσαμε στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα, γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε  κάποια  πρά­γματα καὶ ὄχι γιατί μᾶς τὸ ζητοῦ­σε, γιὰ νὰ μὴ πῶ μᾶς τὸ ἐπέβαλε ἡ Κυβέρνηση μόνο, ἀλλὰ γιατί τὸ θεωρούσαμε ἐμεῖς ἀναγκαῖο σὰν Ἐκκλησία νὰ προφυλάξουμε τὸ λαὸ ἀπὸ τὴν λαίλαπα καὶ εἴπαμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ συνεργεῖ στὸ θάνατο. Δὲν ἦταν εὐχάριστο οὔτε γιὰ μᾶς νὰ κλείσουμε τὶς Ἐκκλησίες, δὲν ἦταν εὐχάριστο οὔτε γιὰ μᾶς νὰ ποῦμε ὅτι δὲν θὰ ἐρχόσαστε στὸ ναὸ καὶ θὰ λειτουργοῦμε σὲ ἄδειες ἐκκλησίες, δὲν ἦταν εὐχάριστο γιὰ μᾶς νὰ λέμε πρέπει νὰ φορέσετε τὶς μάσκες, γιὰ νὰ μπεῖτε στὴν ἐκκλησία ἢ θὰ πάρεις ἀντίδωρο μὲ τὸ σακουλάκι, γιατί πρέπει νὰ προφυλαχθοῦμε, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ γίνει, διότι καὶ μὲ αὐτὰ τὰ μέτρα -δὲν εἶπα ἀποκλειστικὰ ἡ Ἐκκλησία- ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὰ τὰ μέτρα καταφέραμε νὰ κρατήσουμε πολὺ χαμηλὸ τὸ ποσοστὸ τῶν θανάτων, τῆς θνητότητος, τῆς θνησιμότητος»… καὶ δὲν νομίζω ὅλοι ὅτι εἴμαστε λιγότερο χριστιανοί, ἐπειδὴ γιὰ ἕνα χρόνο περίπου δὲν πήγαμε στὴν Ἐκκλησία. Ἐντάξει;».

Previous Article

Ὁ Λάζαρος, ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ

Next Article

Ὁ Σεβ. Κονίτσης διὰ τὰ Τέμπη