Μητρ. Ἰταλίας: ἐπετεύχθη ὁ στόχος τοῦ «λαϊκοῦ οἰκουμενισμοῦ»!

Share:

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ τῶν δηλώσεων τοῦ Μητρ. Ἰταλίας, «ἔβγαλαν λαγό»: «Αὐτὸ ποὺ προκαλεῖ ἔκπληξη, εἶπε, εἶναι ὅτι ἡ ἐγγύτητα, οἱ χειρονομίες, οἱ πρωτοβουλίες τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καὶ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου εἶναι γνήσιες καὶ μακριὰ ἀπὸ ὁποιαδήποτε κοσμικὴ ἄποψη ἢ ἀπόπειρα ἐντυπωσιασμοῦ. Εἶναι δύο ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν τὶς ἴδιες σκέψεις καὶ εὐαισθησίες, ποὺ γνωρίζουν ὅτι πρέπει νὰ ἐνεργοῦν μαζὶ γιὰ τὸ καλὸ τῆς ταραγμένης ἀνθρωπότητας, καὶ πρόσφατα ἀκόμη πιὸ ταραγμένης ἀπὸ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ προκάλεσε ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Τὸ ταξίδι τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ὀρθόδοξων πρὸς τὴν πλήρη ἑνότητα βρίσκεται στὸ σωστὸ δρόμο ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ κινεῖται πρὸς τὴν γραμμὴ τοῦ τερματισμοῦ. Πιστεύω ὅτι ὁ στόχος αὐτὸς ἔχει ἤδη ἐπιτευχθεῖ στὸ ἐπίπεδο τῶν πιστῶν, καὶ αὐτὸ εἶναι πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ ὅ,τι σὲ θεσμικὸ ἐπίπεδο» (Ἱστ. Τὰς Θύρας)! Ταύτισε σὲ διάθεση, λόγια καὶ πράξεις τὸν κ. Βαρθολομαῖο μὲ τὸν ἀμετανόητο «ἀλάθητο». Ἀποκάλυψε πὼς ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» βρίσκεται σὲ καλὸ δρόμο, δηλαδὴ θὰ ἀνακοινωθεῖ ὁσονούπω! Ἀποκάλυψε ἀκόμα πώς, τὸ κρυφὸ καὶ δόλιο σχέδιο τῆς ἅλωσης τοῦ σώματος τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸ οἰκουμενιστικὸ φρόνημα, προκειμένου νὰ δεχτεῖ τὴν «ἕνωση», ὁ λεγόμενος «λαϊκὸς οἰκουμενισμός», ἐπιτεύχθηκε καὶ εἶναι πιὸ σημαντικὸ γεγονός, ἀπὸ τοὺς ἀτέρμονες θεολογικοὺς διαλόγους! Φρικτό, προδοτικὸ καὶ ἀνήκουστο! Ποιὸς θὰ βρεθεῖ νὰ συνεφέρει τὸν ἀσυγκράτητο Μητρ. Πολύκαρπο; Ποιὸς θὰ τὸν βάλει στὴ θέση του; Δυστυχῶς κανένας!

Previous Article

Ἡ Κυβέρνησις ἐμπαίζει καὶ πάλι τὴν Ἐκκλησίαν

Next Article

Οχι στην αναστολή του μυστηρίου της Θ. Εξομολογήσεως

Διαβάστε ακόμα