Μοιράζει «συγχωροχάρτια» ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας;

Share:

Μόνον πολιτικὴν κάνει ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας; Ἐβράβευσεν αὐτὸν ποὺ ἀπέκλεισε τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν θ. λατρείαν; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας τῆς 28ης Νοεμβρίου 2021:

«Μία ξεχωριστὴ τιμητικὴ διάκριση ἐπεφύλαξε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρι­κῆς κ.κ. Θεόδωρος στὸν Ὑφυπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, προσφέροντάς του τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ἐκφράζοντας σὲ κλῖμα συγκίνησης τὴν προσωπική του εὐγνωμοσύνη, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀφρικῆς, γιὰ τοὺς ἀγῶνες του γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ κατέβαλε ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν πολλῶν θεομηνιῶν ποὺ ἔπληξαν τὴν Ἑλλάδα τοὺς τελευταίους 26 μῆνες. «Ἐκφράζοντας παράλληλα τὴν εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη καὶ σκεφτόμενος τὴ δική σας ἀγωνία, τὶς προσπάθειές σας καὶ τὰ μερόνυχτα ποὺ μείνατε ἄγρυπνος, μὲ τὸ στρατὸ καὶ τὴν Πυροσβεστική, δεχτεῖτε σᾶς παρακαλῶ αὐτὸ τὸ δῶρο, αὐτὴν τὴν τιμητικὴ διάκριση», εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀλεξανδρινὸς Προκαθήμενος, προσφέροντάς του τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου».

Previous Article

Νέα ἤθη: Πατριάρχαι ἑορτάζουν τὰ γενέθλιά τους!

Next Article

«Αποφαίνεται, ίνα η Αγιωτάτη Επαρχία Κιέβου είη υποκειμένη υπό του αγιωτάτου πατριαρχικού θρόνου…της πόλεως Μοσχοβίας»