Μοναὶ Ἁγίου Ὄρους ζητοῦν πιστοποιητικὰ ἀπὸ Οὐκρανοὺς προσκυνητάς!

Share:

ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ πρόβλημα, ἀντὶ νὰ καταλαγιάσει, ὅπως τανύζονται νὰ μᾶς πείσουν οἱ φαναριῶτες, μέρα μὲ τὴν ἡμέρα γιγαντώνεται. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὰ δύο σχίσματα, ποὺ ὑπῆρχαν ὥς τὴ χορήγηση τῆς περιβόητης αὐτοκεφαλίας στὴ «νέα ἐκκλησία», ἔγιναν τρία, Τοῦ «Πατριάρχη Κιέβου» Φιλαρέτου, τοῦ «ἀρχιεπισκόπου» Μακαρίου καὶ ἡ «νέα ἐκκλησία» τοῦ Ἐπιφανίου, μὲ μόνη κανονικὴ τὴν ὑπὸ τὸν Ὀνούφριο Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες, πλὴν τοῦ Φαναρίου! Ἔκπληξη ἀποτελεῖ ἀπόφαση Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ζητεῖται πιστοποιητικὸ ἀπὸ τοὺς οὐκρανοὺς προσκυνητὲς ὅτι ἀνήκουν στὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ὑπὸ τὸν Ὀνούφριο. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σύμφωνα μὲ τὸ Τμῆμα Πληροφοριῶν τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ζητοῦν ἀπὸ τοὺς Οὐκρανοὺς προσκυνητὲς νὰ φέρουν ἐπίσημο ἔγγραφο ὅτι ὑπάγονται στὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Ὀνουφρίου. Ὅλοι οἱ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Οὐκρανία ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ Ἅγιο Ὄρος θὰ πρέπει νὰ φέρουν μαζί τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συνηθισμένα ἔγγραφα (διαβατήριο καὶ διαμονητήριο), καὶ ἕνα πιστοποιητικὸ ποὺ θὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ὑπαγωγή τους στὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Τὸ πιστοποιητικὸ θὰ ἀναγράφει τὴν περίοδο παραμονῆς, καὶ θὰ πρέπει νὰ συμπληρωθεῖ στὸ ἐπιστολόχαρτο τῆς Ἐπισκοπῆς, ὑπογεγραμμένο καὶ σφραγισμένο ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐπαρχίας τους» (Ἱστ. Ρομφαία)! Ἂν ἡ εἴδηση εἶναι ἀληθὴς οἱ ἐξελίξεις βαίνουν ὁλοταχῶς εἰς βάρος τοῦ κ. Βαρθολομαίου!

Previous Article

Οι επιθέσεις και καταλήψεις σε ναούς συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων των ορθόδοξων πιστών

Next Article

Τι άλλαξαν οι Σκοπιανοί, μετά τη συμφωνία!

Διαβάστε ακόμα