Μονομερὴς ὁ Περιστερίου

Share:

  Μήπως τὸ Φανάρι δὲν κατήργησεν ἄλλοτε τὴν αὐτοκεφαλίαν τῆς Σερβίας, ἄλλοτε ἐκείνην τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος; Μήπως τὸ Φανάρι δὲν κατευθύνεται ἀπὸ τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν; Μήπως δὲν συνεχάρη τὸν κ. Ἐρντογκάν διὰ τὴν στρατιωτικὴν ἐπιχείρησιν «κλάδος ἐλαίας»; Μήπως τὸ Φανάρι δὲν παρουσιάζει ἐκκοσμίκευσιν; Μήπως δὲν διατείνεται ὅτι ἔχει παγκόσμιον δικαιοδοσίαν; Μήπως δὲν ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Πατριάρχης Κων/λεως εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων»; Διατί ὁ Σεβασμιώτατος ἐντοπίζει μόνον σφάλματα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας, ἐνῶ βλέπει ἀλάνθανστον τὸ Φανάρι, τὸ ὁποῖον πράττει τὰ ἴδια καὶ χειρότερα; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀκαδημίας τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος:

  «Πραγματοποιήθηκε τὴν Τετάρτη 26 Ἀπριλίου 2023 ἡ στρογγυλὴ τράπεζα ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ θέμα τὸ βιβλίο τοῦ Ἀλέξανδρου Μασσαβέτα «Ἡ Τρίτη Ρώμη: Ἡ Μόσχα καὶ ὁ θρόνος τῆς Ὀρθοδοξίας», μὲ συνομιλητὲς τὸν συγγραφέα τοῦ βιβλίου, τὸν Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγόριο (Παπαθωμᾶ), τὸν δημοσιογράφο Θανάση Σαμαρᾶ καὶ τὸν δημοσιογράφο καὶ συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη.

  …ὁ Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος ἀναφέρθηκε στὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Ρωσίας, ἐντὸς ἀλλὰ καὶ ἐκτός τοῦ κελύφους τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, ποὺ μὲ τὴ λήξη τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πέτυχε τὴν ἐπιβολὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σὲ πολλὲς χῶρες ἢ τὸν ἔμμεσο ἔλεγχο τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, καταργώντας παλαιότερες αὐτονομίες καὶ ἀπορροφώντας ὁλόκληρες Ἐκκλησίες, ὅπως στὴν Ἐσθονία καὶ τὴ Λετονία καὶ ἀποσιωπώντας ζητήματα ὅπως αὐτὸ τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας ποὺ εἶχε τεθεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ 1920. Ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος ὑπογράμμισε ἐπίσης ὅτι σήμερα τὸ Πατριαρχεῖο Ρωσίας παρουσιάζει συμπτώματα ἔντονης ἐκκοσμίκευσης, τὰ ὁποῖα θυμίζουν τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης τὸν 10ο καὶ τὸν 11ο αἰώνα καὶ τὸ Σχίσμα ποὺ δημιουργήθηκε. Ἀναφέρθηκε ἐκ­τεταμένα στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 1988 ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας προσδιορίζει τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ὡς «Ρωσικὴ Ἐκκλησία», χωρὶς ἐδαφικὸ προσδιορισμό, πρᾶγμα ποὺ κατανοεῖται ὡς παγκόσμια δικαιοδοσία. Σύμφωνα μὲ αὐτό, ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία διεκδικεῖ τὸ δικαίωμα νὰ εἰσχωρεῖ σὲ ἐδάφη ὁποιασδήποτε τοπικῆς Ἐκκλησίας, θεωρώντας κανονικό της ἔδαφος ὁποιοδήποτε μέρος κατοικεῖται ἀπὸ Ρώσους· ἔτσι δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δημιουργία ρωσικῶν ναῶν, μέσω δωρεῶν, καθιστᾶ αὐτοὺς τοὺς ναοὺς κέντρα ρωσικῆς προπαγάνδας. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ δικαίωμα χορήγησης αὐτοκεφάλου, ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος ἐπισήμανε ὅτι ἀποτελεῖ ἀποκλειστικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως».

Previous Article

Τὸ Δελτίον Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καὶ ἄλλο θέμα ἀνέδειξε

Next Article

Ὁ τελετουργικός χαρακτῆρας τῶν ἐκτρώσεων