Μουσουλμάνοι εἰς τὴν Σουηδίαν: Θὰ κάνωμεν τὴν Εὐρώπην χαλιφᾶτον!

Share:

ΟΠΟΙΟΙ ἀρνοῦνται ὅτι ἡ μουσουλμανικὴ ἐποίκηση τῆς Εὐρώπης εἶναι μεθοδευμένη ὑλοποίηση καταχθονίου σχεδίου, γιὰ τὴν μετατροπή της σὲ ἰσλαμικὸ χαλιφᾶτο, ἂς διαβάσουν μὲ προσοχὴ τὴν ἀκόλουθη εἴδηση: «Μουσουλμάνοι στὴν Σουηδία σχεδιάζουν “νὰ καταλάβουν τὴν Εὐρώπη”. Ἐπίσης κατηγοροῦν τοὺς Ἑβραίους γιὰ τὰ φεμινιστικὰ κινήματα. Ἕνας ἡγέτης τῆς μουσουλμανικῆς ὀργάνωσης Hizb ut-Tahrir στὸ Rinkeby ἐντοπίστηκε ἀπὸ μία κρυφὴ κάμερα, ἐνῷ συζητοῦσε πῶς θὰ μποροῦσε νὰ καταληφθεῖ ἡ Εὐρώπη ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ στὸ μέλλον. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωση ἔχει γίνει πιὸ ἐνεργὴ στὴν στρατολόγηση νέων μελῶν στὴν περιοχὴ Jarva. Ἕνας δημοσιογράφος τοῦ δικτύου SVT παρευρέθηκε μὲ κρυφὴ κάμερα σὲ συναντήσεις στὸ σπίτι ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς ὀργάνωσης καὶ κατέγραψε τὴ συλλογιστικὴ ποὺ παρουσιάστηκε ἐκεῖ. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀποσπάσματα, ὁ ἡγέτης λέει στὰ Ἀραβικὰ ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ καταλάβει τὴν Εὐρώπη, ὅταν σχηματιστεῖ τὸ μουσουλμανικὸ “χαλιφᾶτο”» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Ἡ ἀφανὴς κρυπτοκρατία, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ τῆς χριστιανικῆς κληρονομιᾶς στὴν Εὐρώπη, εἶναι αὐτὴ ποὺ προωθεῖ μὲ κάθε μέσο καὶ πακτωλὸ χρημάτων τὰ καλόπαιδα τοῦ Ἰσλὰμ στὴν γηραιὰ ἤπειρο, γιὰ νὰ δώσουν τὸ τελειωτικὸ κτύπημα στὰ χριστιανικά της ὑπολείμματα, μὲ τὴ «σφραγῖδα» τοῦ Ἀλλάχ! Καὶ μία ἀποκάλυψη, ἐλάχιστα γνωστή: Τὸ Ἰσλὰμ ἦταν ἡ ἀγαπημένη θρησκεία τῶν «διαφωτιστῶν», ὅπως τοῦ διαβόητου «ἄθεου» Βολταίρου!

Previous Article

Γαλλία: Καταργείται η μάσκα στο Δημοτικό Σχολείο

Next Article

Περί της διοργάνωσης υβριδικών συνεδρίων COVID-FREE