Μυοῦν τὰ παιδιά μας εἰς τὸν κιναιδισμόν, μὲ τὴν ἀρωγὴν τοῦ Κράτους!

Share:

  Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἐξέδωσε ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὴν ἐμετικὴ καὶ λίαν ἐπικίνδυνη ἐκδήλωση τῶν «drag queen» σὲ νηπιαγωγεῖο: «Μέσα σὲ ὅλα τὰ παράλογα ποὺ ζοῦμε τὰ τελευταῖα χρόνια, παρουσιάσθηκε ὡς εὐχάριστο γεγονός (!), μία “χριστουγεννιάτικη” παιδικὴ ἐκδήλωση μὲ τὴ συμμετοχὴ μεταμφιεσμένου ἄνδρα σὲ γυναῖκα (“drag queen” κατὰ τὴν ὁρολογία τῶν ΛΟΑΤΚΙ), ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε σὲ μικρὰ παιδιά, παραμύθι μὲ τὸν ἀτυχῆ καὶ βλάσφημο τίτλο “ἡ drag queen ποὺ ἔσωσε τὰ Χριστούγεννα”. Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ποὺ τελικὰ πραγματοποιήθηκε ἐν κρυπτῷ καὶ μὲ μικρὴ συμμετοχὴ λόγῳ ὑγιῶν ἀντιδράσεων ἁπλῶν πολιτῶν, παρευρέθηκαν ἐκπρόσωποι πολιτικῶν κομμάτων, ἐνῷ τὸ κυβερνῶν “gay friendly” κόμμα, ἀπεῖχε γιὰ προεκλογικοὺς λόγους, χωρὶς ὡστόσο νὰ καταδικάσει ἢ νὰ ἀποτρέψει ὡς ὄφειλε τὴν ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν, ἐκδήλωση. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ Thessaloniki pride ποὺ διοργάνωσε τὴν ἐκδήλωση “Ἡ δράση ἐποπτεύεται ἀπὸ φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες τοῦ τμήματος Πολιτισμοῦ καὶ Δημιουργικῶν Μέσων καὶ Βιομηχανιῶν τοῦ Παν. Θεσσαλίας στὰ πλαίσια τοῦ μαθήματος Ἐκπαιδευτικὲς Δράσεις καὶ Πολιτιστικὴ Διαμεσολάβηση, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῶν διδασκόντων τους”. Καταλαβαίνει ὁ καθένας, τί μᾶς ἑτοιμάζουν στὸ κοντινὸ μέλλον, ὅταν οἱ φοιτητὲς καὶ αὐριανοὶ ἐκπαιδευτικοὶ συμμετέχουν σὲ αὐτὲς τὶς “ἐκπαιδευτικὲς δράσεις”…». Ἡ μύηση τῶν ἀθῴων παιδιῶν μας στὸ σοδομισμὸ γίνεται μὲ τὴν ἀρωγὴ τοῦ Κράτους καὶ τὴν προκλητικὴ ἀνοχὴ τῶν μακαριόντως διαβιούντων ἀρχιερέων μας! Δυσ­τυχῶς!

  Ἀσυγχώρητος ἡ ἀδιαφορία μας διὰ τὴν καταστροφὴν τῶν ἀθώων παιδιῶν!

  Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν τόνισε σὲ ἀνακοίνωσή της καὶ τὰ ἑξῆς σημαντικά: «Ἐκεῖνο ποὺ ἐκμεταλλεύονται οἱ “κυνηγοὶ” παιδικῶν ψυχῶν εἶναι ἡ ἀδιαφορία καὶ ὁ ὠχαδελφισμὸς τῶν γονέων, ἀλλὰ καὶ τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, φαίνεται νὰ ἔχει παρατήσει τὴ μάχη γιὰ τὴ διαφύλαξη τῶν βαπτισμένων παιδιῶν της, ἀπὸ τὸν ΛΟΑΤΚΙ κατακλυσμό. Τὸ ὅτι ὅμως ἡ πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου, δὲν ἀντιστέκονται στὴν ἐπιθετικότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, δὲν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὶς δικές μας εὐθύνες, οὔτε παρέχει δικαιολογία στὶς δικές μας ἐλλείψεις καὶ ὑποχωρήσεις στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν μας. Ἔχουμε πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ χρέος νὰ τὰ προστατεύσουμε ἀπὸ τὴν ἀθλιότητα ποὺ τοὺς ἑτοιμάζουν. Καὶ ἂν ἐγκληματοῦμε, ὅταν ἐπιτρέψουμε νὰ τοὺς χορηγηθεῖ δηλητήριο ποὺ σκοτώνει τὸ σῶμα, πολὺ περισσότερο ἐγκληματοῦμε, ἂν δὲν ἀποτρέψουμε τὸν πνευματικὸ δηλητηριασμό τους. […] Ὅσο ὑπάρχουν χριστιανοὶ ποὺ ἀντιστέκονται μὲ τὴ ζωή τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ λόγο τους, ὅσο ὑπάρχουν οἰκογένειες ποὺ ζοῦν ἔμπρακτα τὴ χαρὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ μεταδίδουν βιωματικὰ στὰ νέα μέλη τους, τόσο τὸ ΛΟΑΤΚΙ κίνημα καὶ κάθε ἄλλη νεοταξικὸ τάγμα, θὰ ἀποτυγχάνουν στὸ στόχο τους. Τὰ ὅσα θλιβερὰ συμβαίνουν γύρω μας, ἄλλωστε, μᾶς δίνουν μία μεγάλη πνευματικὴ εὐκαιρία νὰ εὐαρεστήσουμε τὸν Θεὸ μὲ τὴ στάση μας σὲ αὐτὸ τὸν ὁρατὸ καὶ κυρίως ἀόρατο πόλεμο». Συμφωνοῦμε!

Previous Article

Βούτσιτς για την εντολή του ΔΠΔ: «Δεν υπάρχει κανείς να σταματήσει αυτήν την τρέλα;»

Next Article

Η ρουμανική γεωργία καταρρέει λόγω των μαζικών εισαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία