Μυστικαὶ συνομιλίαι διὰ τὸ οὐκρανικὸν

Share:

Ὁ ψευδὸ Κιέβου Ἐπιφάνιος ἀπεκάλυψεν ὅτι γίνονται διεργασίαι, διὰ νὰ ἀναγνωρισθῆ ἀπὸ τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Μήπως ἀναφέρεται εἰς τὰς περιοδείας ἀμερικανῶν διπλωματῶν εἰς ὀρθοδόξους χώρας; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Πενταπόστα­γμα» τῆς 8ης Μαΐου 2019:

Σύμφωνα μὲ τὸν Οὐκρανὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡγέτη, ὅπως ἀποκάλυψε στὴ νέα συνέντευξή του, συνομιλίες μὲ ἀρκετὲς Τοπικὲς Ἐκκλησίες διεξάγονται μυστικά.

«Πραγματοποιοῦμε διαπρα­γματεύσεις μὲ ἀρκετὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ ὄχι ἐπίσημα, γιὰ νὰ μὴ παρεμβαίνουμε σὲ αὐτὴ τὴ διαδικασία ἀναγνώρισης. Καὶ σταδιακά, νομίζω, κατὰ τὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἔτους, ἀρκετὲς Τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν αὐτοκεφαλία», δήλωσε…

Ἕνας ἄλλος λόγος ποὺ καμία Τοπικὴ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναγνωρίσει τὴν νέα ἐκκλησιαστικὴ δομή, σύμφωνα μὲ τὸν Ἐπιφάνιο, εἶναι ὅτι ἡ Μόσχα «παρεμβαίνει μὲ ἐπιτυχία ἀπὸ ἔξω», ἀρνούμενος ὅτι ὅσες Ἐκκλησίες μέχρι στιγμῆς ἀπέρριψαν τὴν νέα Ἐκκλησία ἢ ἐξέφρασαν ἰσχυρὲς ἐπιφυλάξεις τὸ ἔκαναν γιὰ κανονικοὺς λόγους.

Ὑπενθυμίζεται πὼς ὁ Ἐπιφάνιος δήλωσε ἐπίσης στὰ τέλη Ἰανουαρίου ὅτι ἀναμένει ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει συστήσει δύο ἐπιτροπές, γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ ζήτημα, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀκόμη λάβει ὁριστικὴ θέση».

Previous Article

17 Μαΐου 1914: Αναγνωρίστηκε η Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου με το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας

Next Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διαβάστε ακόμα