Μυστικαὶ συνομιλίαι Φαναρίου- Σκοπίων

Share:

Ἐπιβεβαιώνεται ὁ «Ο.Τ.» ὅτι εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως θὰ προχωρήση εἰς τὴν ἀναγνώρισιν «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας», εἰδάλλως διατί νὰ συνεχίζη τὰς συνομιλίας καὶ μάλιστα ἄνευ συνεννοήσεως μὲ τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα echedoros-a.gr τῆς 3ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Μέχρι σήμερα δὲν ἔχουμε ἐπίσημες συνομιλίες μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινούπολης γιὰ τὸ ζήτημα τῆς αὐτοκέφαλης λειτουργίας τῆς Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», δήλωσε ὁ Μητροπολίτης Πέταρ εὑρισκόμενος στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἠλία στὸ Μαρίοβο τοῦ Πρίλεπ.

«Ὅλες οἱ συνομιλίες μέχρι σήμερα εἶναι ἀνεπίσημες. Περιμένουμε σύντομα νὰ ξεκινήσουν οἱ ἐπίσημες συνομιλίες. Ἀπὸ ἀνεπίσημες πληροφορίες ἔχουν μάθει ὅτι ὑπάρχει ἐντολὴ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης νὰ ἐξετάσει τὸ ἐρώτημά μας γιὰ τὴν αὐτοκέφαλη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» σὲ μία ἀπὸ τὶς ἑπόμενες συνεδρίες.

Πῶς θὰ ἐξελιχθοῦν τὰ πρά­γματα στὸ μέλλον δὲν μποροῦ­με νὰ προβλέψουμε, ὅλα θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ διάφορους παράγοντες. Ὁπωσδήποτε εἶναι θέμα πολιτικῶν σχέσεων, ὅσον ἀφορᾶ τὴ χώρα μας καὶ τὶς χῶρες τῶν Βαλκανίων, ποιὰ ἔχει λιγότερη ἢ περισσότερη ἐπιρροή».

Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὴν Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Μητροπολίτης Πέταρ πιστεύει ὅτι οἱ σχέσεις εἶναι τεταμένες.

«Εἶναι εὐρέως γνωστὸ ποιὰ εἶναι ἡ σχέση μεταξὺ τῆς ‘Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας’ καὶ τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καὶ αὐτὲς οἱ κακὲς σχέσεις, δὲν ὀφείλονται σὲ ἐμᾶς ἀλλὰ στὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία. Πρὶν μερικὰ χρόνια, κάναμε ὅ,τι μᾶς ζητήθηκε νὰ κάνουμε. Ἔχουμε ἐπίσης στείλει μία ἐπιστολή, γιὰ νὰ καθορίσουμε ἡμερομηνία καὶ τόπο, ὅπου θὰ συνεχισθοῦν οἱ συνομιλίες, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συνέβη. Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει συζήτηση γιὰ καλὲς ἢ κακὲς σχέσεις», εἶπε ὁ Μητροπολίτης.

Ἀναφερόμενος στὶς σχέσεις μὲ τὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶπε ὅτι οἱ σχέσεις δὲν εἶναι τεταμένες, ἀφοῦ ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ὑποστηρίξει ἐπανειλημμένα τὶς συνομιλίες μὲ τὴ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

Previous Article

Δηλώσεις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ διά τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»

Next Article

Τρομοκρατία στους Βουλιαράτες – Γκρέμισαν το εκκλησάκι για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα

Διαβάστε ακόμα