Μόνον ψευδοπροφῆται; Ψευδεπίσκοποι;

Share:

Ἐγκύκλιος τῆς ΔΙΣ ἀνεγνώσθη εἰς τοὺς ἱ. ναοὺς σχετικῶς μὲ ψευδοπροφήτας, οἱ ὁποῖοι δὲν κατονομάζονται… καλὸν εἶναι βεβαίως οἱ πιστοὶ νὰ εἶναι ἰδιαιτέρως προσεκτικτοί. Ὅμως, πῶς οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴ καταφεύγουν εἰς αὐτούς, ὅταν αἰσθάνωνται προδομένοι ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν, ἡ ὁποία ἐδέχθη ὅτι οἱ ἱ. ναοὶ εἶναι τόποι μεταδόσεως ἀσθενειῶν; Ὅταν ἡ Ἱεραρχία ἀχειροτονήτους, ψευδεπισκόπους τῆς Οὐκρανίας ἐξισώνη μὲ αὐθεντικούς; Ὅταν ἀπαιτῆ ὑπακοήν, ἀλλὰ δὲν ὑπακούη εἰς τοὺς Ἱ. Κανόνας; Δὲν «πυροβολεῖ τὰ πόδια της»; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐγκύκλιον τῆς 14ης Ἰουνίου 2022:

«Στὴν σημερινὴ ἐποχὴ πλήθυναν οἱ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρασύρει ἕνα ἀριθμὸ πιστῶν καὶ κινδυνεύουν νὰ καταλήξουν σὲ σχίσμα ἢ αἵρεση. Ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν αὐτοδιορισθεῖ διδάσκαλοι καὶ μελλοντολόγοι καὶ ταράσσουν τοὺς πιστοὺς μὲ διάφορες κινδυνολογίες. Ἄλλοι παρερμηνεύουν λόγια συγχρόνων ἢ καὶ παλαιοτέρων Ἁγίων καὶ τὰ παρουσιάζουν σύμφωνα μὲ τὸν δικό τους τρόπο σκέψης. Ἄλλοι ἀναφέρονται σὲ ἀνώνυμους γέροντες ἢ γερόντισσες ποὺ βρίσκονται ἐν ζωῇ, οἱ ὁποῖοι προφητεύουν ἐπικείμενες καταστροφὲς καὶ πολέμους καὶ ἀρκετὲς φορὲς μάλιστα θέτουν καὶ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες, καὶ ὅταν δὲν πραγματοποιηθοῦν, ἀντὶ νὰ σιωπήσουν ἀπὸ ντροπή, δὲν χάνουν τὴν διάθεσή τους, ἀλλὰ θέτουν ἐκ νέου ἄλλες ἡμερομηνίες. Ἄλλοι ἐπίσης ἐμφανίζουν ἱερὰ ἀντικείμενα ποὺ δακρύζουν, αἱμορροοῦν καὶ παρουσιάζουν διάφορα ἄλλα ἔκτακτα καὶ θαυμαστὰ φαινόμενα…

Ἂς μένουμε πιστοὶ στὴν παράδοση ποὺ ἔχουμε παραλάβει μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, ἂς ἀποφεύγουμε ὅσους αὐτοαπομονώνονται καὶ ἂς τιμοῦμε καὶ ὑπακοῦμε στοὺς Ποιμένες καὶ Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας».

Previous Article

Τοὺς τύπτει ἡ Ἀρχιερατική των συνείδησις λόγω αἰφνιδίων θανάτων;

Next Article

Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου μιλά για «μεγάλη πληγή»