Μόνον ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης τοὺς διέσυρε;

Share:

  Ἡ βάπτισις εἰς Γλυφάδαν τῶν ὁμοφυλοφίλων ὑπὸ τοῦ Ἀμερικῆς δὲν διέσυρε τὸ Φανάρι; Αἱ κλοπαὶ εἰς Γαλλίαν πρὸ τῆς μεταθέσεως τοῦ νῦν Χαλκηδόνος; Ἡ βράβευσις ὁμοφυλοφίλου Γερουσιαστοῦ; Οἱ ἀχειροτόνητοι τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι συλλειτουργοῦν μὲ παπικούς; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» τῆς 29ης Ἀπριλίου 2023:

  «Τὸ πρῶτο θέμα ποὺ ἔθεσε ὁ Πατριάρχης τὴν πρώτη μέρα τῆς Συνόδου ἦταν αὐτὸ καὶ μάλιστα θὰ μποροῦσε νὰ λεχθεῖ ὅτι ὁλόκληρη σχεδὸν ἡ συνεδρίαση καθ’ ὅλη τὴν ἡμέρα ἐξαντλήθηκε μὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Ὁ Πατριάρχης φέρεται νὰ εἶπε πὼς τὸ θέμα μᾶς ἀφορᾶ ὅλους μας, δὲν εἶναι μόνο θέμα τοῦ Πατριάρχου, ἀλλὰ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τὸ φέρω ἐνώπιόν σας.

  Ξεκίνησε μία ὁμοβροντία ἀπὸ τοὺς συνοδικοὺς πάρεδρους ἐναντίον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιμανδρίτη Ἀγαθάγγελου, στὴν ὁποία πρωτοστάτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι ἔχει γίνει μεγάλος διασυρμὸς τοῦ Πατριαρχείου παντοῦ καὶ σκανδαλισμὸς τοῦ κόσμου καὶ εἰσηγήθηκε τὴν ἀποπομπή του. Ἀκολούθησε ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαῖος στὴν ἴδια γραμμὴ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο, ἀλ­λὰ καὶ οἱ ἄλλοι ἱεράρχες ἐπισήμαναν ὅτι τὸ θέμα ἔχει πάρει τέτοια δημοσιότητα ποὺ θίγεται ὁ θεσμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ σκανδαλίζεται ὁ λαός.

  Ἐξαίρεση ἀποτέλεσε ὁ Μητροπολίτης Προύσης Ἰωακεὶμ καταγόμενος ἐκ Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἔκανε ἀπεγνωσμένη προσπάθεια νὰ ὑπεραμυνθεῖ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιμανδρίτη Ἀγαθαγγέλου, φτάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νὰ πεῖ πὼς τὸ δημοσίευσαν, γιατί ἤθελαν νὰ κάνουν κακὸ στὸ Πατριαρχεῖο. Ἀρχιερεῖς τοῦ ἀπάντησαν πώς, ὅταν κάποιος ἔχει δημόσιο λειτούργημα πρέπει νὰ ξέρει ὅτι οἱ πράξεις του ἔχουν ἐπιπτώσεις στὸν θεσμὸ πού ἐκπροσωπεῖ, ἐνῶ ἄλλοι ρώτησαν: ἀναιτίως τὸ δημοσίευσαν;

  Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὑπάρχουν κάποιοι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Φαναρίου, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν προσπάθεια νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸν Μέγα Ἀρχιμανδρίτη Ἀγαθάγγελο καὶ οἱ ὁποῖοι εἶχαν πεῖ στὸν Πατριάρχη ὅτι ἀπὸ λάθος καὶ ἐκ παραδρομῆς ὁ Ἀγαθάγγελος ἀνάμεσα στὰ εἴδη ποὺ ἀγόρασε ἀπὸ τὸ χρυσοχοεῖο-παλαιοπωλεῖο ἔβαλε καὶ τὸ ρολόι. Αὐτὸ μάλιστα προσπάθησαν νὰ διοχετεύσουν καὶ σὲ Μέσα Ἐνημέρωσης τῆς Ἑλλάδας, μερικὰ ἐκ τῶν ὁποίων τὸ υἱοθέτησαν.

  Τελικὰ ἀποφασίσθηκε ἡ ἀποπομπὴ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιμανδρίτη ἀπὸ τὸ Φανάρι, ἀφοῦ τοῦ ἀφαιρέθηκαν ὅλες οἱ ἁρμοδιότητες. Στάλθηκε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, γιὰ νὰ διαμένει ἐκεῖ. Δὲν κατέστη γνωστὸ ποῦ θὰ πάει νὰ ἱερατεύσει ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς. Ἀποκαλύπτουμε ὅτι τοῦ ἔχει ἀπαγορευθεῖ ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴ χώρα ἐπὶ δίμηνο».

Previous Article

Μήπως αυτός είναι ο αναμενόμενος ” καταστρεπτικός σεισμός” στην Αθήνα;

Next Article

Νέα σκανδαλώδης ἁγιοκατάταξις