Μόνον ὁ Ἐδέσσης τὸν ἐδέχθη

Share:

Λαμπράν ὑποδοχὴν ἐπεφύλαξεν εἰς Πέλλαν ὁ Σεβ. Ἐδέσσης διὰ τὸν νέον Ἀμερικῆς, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἦτο ἡ γενέτειρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ ὁ κ. Λαμπρυνιάδης ἐπευφήμησε τὸν κ. Τσίπραν διὰ τὴν «Συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν»! Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pellanews.gr τῆς 16ης Ἰουνίου 2019:

«Ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Ἐλπιδοφόρου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρα στὴ Νέα Πέλλα μὲ ὅλα ὅσα προβλέφθηκαν ἀπὸ πλευρᾶς Ἱερᾶς Μητρόπολης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας νὰ ἔχουν γίνει ἄψογα.

Ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. κ. Ἐλπιδοφόρος νὰ εὐχαριστήσει τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐδέσσης γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν φιλοξενία του, ἐνῶ τὸν εὐχαρίστησε καὶ ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιὰ τὴν ἄριστη διαποίμανση τοῦ ποιμνίου Του. «Εἴσαστε ἕνας ὑποδειγματικὸς ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι κενὸς λόγος», εἶπε χαρακτηριστικά».

Previous Article

Ὁ Ἀργολίδος δὲν περίμενε τὸ Φανάρι

Next Article

Ὁ κ. Σταμάτης ἐσκανδάλισε τοὺς πιστοὺς