Μόνο το μέγιστο Συνοδικό προνόμιο της Εκκλησίας θα επαναφέρει την ενότητα

Share:

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Μόνο το μέγιστο Συνοδικό προνόμιο θα επαναφέρει την ενότητα. Ανεξαρτήτως θέσεων και τοποθετήσεων στο καλούμενο Ουκρανικό ζήτημα, γίνεται αντιληπτό ότι μια οδός υπάρχει για να επανέλθει η ενότητα στην Εκκλησία και αυτή είναι σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου.

Η στάση που τηρεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ανεξαρτήτως θέσεων και τοποθετήσεων του στο Ουκρανικό ζήτημα, καταδεικνύει στάση εκκλησιαστικής σοφίας, τοποθετώντας την Εκκλησιαστική ενότητα πάνω από τις οποιεσδήποτε θέσεις του. Αντιλαμβανόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου τον κίνδυνο μεγάλου σχίσματος, προτίμησε αυτή τη στάση για να μη βαρύνει την Εκκλησία της Κύπρου το έγκλημα του σχίσματος. Στη θλιβερή διάσπαση της Εκκλησιαστικής ενότητας, την οποία βιώνουμε τούτες τις μέρες, μόνο το μέγιστο Συνοδικό προνόμιο θα δώσει τη λύση

Είναι αλήθεια ότι με βάση τα ιστορικής φύσεως επιχειρήματα, αναφορικά με την εκχώρηση Τόμου Αυτοκεφαλίας στα δύο σχισματικά μορφώματα, που παρατέθηκαν εκατέρωθεν όλο αυτό τον καιρό, από πανεπιστημιακούς και άλλους αρθρογράφους, δεν ήταν εύκολο για το Ορθόδοξο πιστό να πάρει θέση, για το λόγο ότι η ιδιάζουσα πολυπλοκότητα του προβλήματος, απαιτούσε πολύ μεγάλο γνωσιολογικό πεδίο στο θέμα τούτο.

Ο πολύ σπουδαίος όμως εκκλησιαστικός λόγος του καθηγητή κ. Φειδά στη μελέτη του που τιτλοφορείται «Το ‘’αυτοκέφαλον’’ και το ‘’αυτόνομον’’ εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία» (Εν Ιεροσολύμοις 1979), ότι «η διοικητική ‘’αυτοκεφαλία’’ τοπικής τινός εκκλησίας είναι υπηρετική της ενότητος της Εκκλησίας» και «η αυτοκεφαλία εκκλησίας τινός έχει ως αποκλειστικόν σκοπόν την υπηρεσίαν της τοπικής και οικουμενικής ενότητος της Εκκλησίας», δεν απαιτούσε γνώσεις επιστημονικές, αλλά την εκκλησιαστική εμπειρία η οποία είναι καρπός της αληθινής εν Χριστώ ζωής. Ο λόγος τούτος του καθηγητή κ. Φειδά, μπορεί να μην έδωσε την πρέπουσα ‘’διαδικτυακή χαρά’’, ανέπαυσε όμως το πλήρωμα της Εκκλησίας που θέτει σε τέτοια ζητήματα, ως πρώτιστο εκζητούμενο την ενότητα της Εκκλησίας.

Εξακολουθούν να αμφισβητούν τον σπουδαίο εκκλησιαστικό λόγο του καθηγητή κ. Φειδά, που θέτει ως πρώτιστο κριτήριο για το Αυτοκέφαλο την ενότητα της Εκκλησίας; Ας μη λησμονούμε και την επισήμανση του στην εν λόγω μελέτη του που αναφέρει, ότι «κανονικώς αρμόδιον δια την ανακήρυξιν του ‘’αυτοκεφάλου’’ όργανον είναι η Οικουμενική Σύνοδος και κατ’ ακολουθίαν δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η Πανορθόδοξος Σύνοδος…», καθώς και το ‘’ομόθυμος σύνοδος ή ομόθυμος συμφωνία πάντων των πατριαρχικών θρόνων αποτελούν το κανονικόν όργανον ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου ή του αυτονόμου εκκλησίας τινός, πάσα δε άλλη διαδικασία είναι αντικανονική και όχι μόνο δεν εξυπηρετεί την ενότητα, αλλά τουναντίον δια της καταπατήσεως της κανονικής παραδόσεως διαβιβρώσκει και διασπά την εν τη ορθή πίστει και αγάπη ενότητα της Εκκλησίας’’.

Μόνο συνοδικώς λοιπόν θα επιλυθεί το πολύπλοκο και ιδιάζον Ουκρανικό πρόβλημα. Σε τέτοια λυπηρή διάσπαση που περιήλθε η ενότητα της Εκκλησίας, στο μέγιστο Συνοδικό προνόμιο ας καταφύγομε. Το μέγιστο συνοδικό προνόμιο της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, θα γίνει αρωγός για να επανέλθει η ενότητα στην Εκκλησία.

Previous Article

Οἱ Μητροπολῖται τῶν «δύο ἄκρων»

Next Article

Ενισχύεται η ακτοπλοϊκή γραμμή Ουρανούπολης-Αγίου Όρους

Διαβάστε ακόμα