Μόσχας Κύριλλος: Προωθοῦν τὴν κατάργησιν διακρίσεως καλοῦ καὶ κακοῦ!

Share:

   Ὁ Πατριάρχης Μόσχας, σὲ πρόσφατη ὁμιλία του, τόνισε τὰ ἑξῆς σὲ σχέση μὲ τὴν παγκόσμια κατάρρευση τῶν ἀξιῶν καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς «Νέας Ἐ­πο­χῆς»: «“Ὁ διάβολος θέλει νὰ καταστρέψει τὸ μεσοθωράκιο μεταξὺ καλοῦ καὶ κακοῦ! Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι δὲν διακρίνουν τί εἶναι καλὸ καὶ τί κακό, διότι παντοῦ στὸν κόσμο ἐργάζονται ἰσχυ­ρὲς δυνάμεις προπαγάνδας, διαμορφώνοντας μία κοσμοθεωρία μὲ τὴν σύγχρονη κουλτούρα. Θέλουν οἱ ἄνθρωποι νὰ πάψουν νὰ διακρίνουν τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό, καὶ ἔτσι θὰ ἀνήκουν στὸ κακό, χωρὶς κανένα συμβιβασμό”, τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης Μόσχας. Ἀκόμη ὁ Πατριάρχης ἀνέφερε ὅτι ἡ Ρωσία ἔχει μία ἰδιαίτερη ἀποστολὴ ὡς χώρα, μὲ τὸ νὰ μὴ ἐπιτρέπει στὶς ἰσχυρὲς δυνάμεις προπαγάνδας νὰ ἀναμειγνύουν τὶς ἔννοιες, ὥστε ὁ ἄν­θρωπος νὰ μὴ διακρίνει τὸ κακὸ ἀπὸ τὸ καλό. “Προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν ἕνα μοντέλο ὅτι δὲν ὑπάρχει καλὸ καὶ κακό, παρὰ μόνο πρότυπα ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς καὶ ὁ καθένας θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέξει τὸ πρότυπο ποὺ τοῦ ταιριάζει. Ἂν ὅμως αὐτὸ τὸ πρότυπο – μοντέλο ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς τί πρέπει νὰ κάνουμε; Οἱ γνωστικοὶ τοῦ κόσμου, δὲν ἀπαντοῦν ποτὲ σὲ μία τέτοια ἐρώτηση! Ἑπομένως, αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα εἶναι μία πάλη μεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ” – πρόσθεσε κλείνοντας ὁ Πατριάρχης Κύριλλος» (Ἱστ. Ρομφαία)! Νομίζουμε ὅτι ἀκριβολογεῖ. Θὰ χαιρόμασταν ἰδιαίτερα ἂν «ἔκοβε» τοὺς δεσμοὺς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς δυτικούς, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν τὴν «Νέα Ἐποχή»!

Previous Article

«Ἡ Ἐκκλησία Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας παραμένει ἡ “Ἐκκλησία τοῦ λαοῦ”»

Next Article

Ἡ Ἱ. Μονή Νεάμτς στή Ρουμανία ἑορτάζει τά 300 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ Ἁγ. Παϊσίου Βελιτσκόφσκι