Μὲ ποῖον δικαίωμα μᾶς στεροῦν τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου;

Share:

Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλῶ νὰ δεχθεῖτε τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μου γιὰ τὸ ἄρθρο τοῦ συνεργάτου σας κ. Παν­αγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου, «Θεωροῦν τοὺς πιστοὺς ὡς “κτήνη” “στὸ σημερινὸ” φύλλο τῆς ἔγκριτης ἐφημερίδας σας, μὲ τὸ ὁποῖο ἀντικρούει μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα τὶς θέσεις καὶ ἀπόψεις τῶν Μητροπολιτῶν Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου (βιβλίο του “Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ πανδημία τοῦ Covid-19”) καὶ τοῦ Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα (εἰσήγησίς του εἰς συνέδριον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν).

Στὸ φύλλο τῆς 4-12-20 τῆς ἔγκριτης ἐφημερίδας σας διαβάζουμε τί ἔχει γράψει σχετικὰ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: «Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀπαγορεύει εἰς τοὺς ἐπισκόπους νὰ δέχωνται τὸ κλείσιμο τῶν Ἱ. Ναῶν οἱανδήποτε αἰτία κι ἂν ὑφίσταται» (Ἰωάννης Χατζηδιγενής, θεολόγος).

Ὁ Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παῦλος ἐδήλωσε σὲ κήρυγμά του: «Ὁ διάβολος τοὺς ἔβαλε νὰ κλείσουν τοὺς ναούς».

Δὲν ἔχει μολυνθεῖ κανένας λόγῳ συμμετοχῆς του σὲ σύναξη σὲ ἐκκλησία (Θεία Λειτουργία, κηδεία, Μυστήριο κ.ἄ.). Ἂν εἶχε συμβεῖ, οἱ κρατικοὶ παράγοντες θὰ τὸ εἶχαν κάνει βούκινο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολεμικῆς τους ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν χριστιανῶν.

Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ πιστεύουμε ὅτι στὶς ἐκκλησίες μας δὲν ἀρρωσταίνουμε, ἀλλὰ θεραπευόμαστε καὶ ἁγιαζόμαστε.

Στὸ διάβα τῶν δύο χιλιάδων χρόνων ἐσημειώθηκαν ἐπιδημίες ποὺ ἀποδεκάτισαν πληθυσμούς. Ἐρω­τῶμεν τοὺς Μητροπολίτες μας: Πότε οἱ ἐπίσκοποι ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες;

Μὲ ποιὸ δικαίωμα μᾶς ἐστέρησαν καὶ μᾶς στεροῦν ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου μας;

Μὲ τιμὴ

Νίκος Τσιρώνης

Οἰκονομολόγος

Previous Article

Ἐπιγραφὴ εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, βλασφημεῖ τὸν Ἀληθινὸν Τριαδικὸν Θεόν

Next Article

25 Μαΐου

Διαβάστε ακόμα