Μὲ τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου ἔκλεισαν καὶ πάλιν τὰς Ἐκκλησίας!

Share:

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ γράφαμε τὰ σχόλια ἡ «λαοπρόβλητη» καὶ «ἐθνοσωτήρια» κυβέρνησή μας ἐπέβαλε νέο lockdown στὴν Ἀττικὴ καὶ σὲ ἄλλες «κόκκινες» περιοχές. Μεταξὺ τῶν ἄλλων σκληρῶν καὶ ἀνάλγητων περιορισμῶν, ἐπέβαλε ξανὰ καὶ τὸ σφράγισμα τῶν ἐκκλησιῶν γιὰ τοὺς πιστούς. Ἦταν ἀναμενόμενο, ἀφοῦ εἰσερχόμαστε ἤδη (καθόλου τυχαῖα) στὸ ἅγιο Τριώδιο καὶ πρέπει νὰ κλείσουν γιὰ τοὺς χριστιανομάχους οἱ πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν! Ἡ ἀπόλυτη τάξη καὶ ἡ τήρηση μὲ ἀκρίβεια τῶν κανόνων ὑγιεινῆς στοὺς ναούς, ὅπου εἶναι ἀπίθανο νὰ γίνουν ἑστίες διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, δὲν τοὺς ἱκανοποιεῖ, διότι «τσουρουφλίζονται» ἀπὸ τὴν εὐσέβεια τοῦ λαοῦ καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν λαχτάρα τῆς Θεία Κοινωνίας. Βλέπουν μὲ πραγματικὴ ἀγανάκτηση καὶ μῖσος τὸν πιστὸ λαὸ νὰ ἀδιαφορεῖ στὶς «ἐπιστημονικές» τους συστάσεις, ὅτι δῆθεν, διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, μποροῦν νὰ κολλήσουν τὸν «φονικὸ» κορωνοϊό. Μὴ ἔχοντας ἄλλη ἐπιλογή, εἰσηγοῦνται στὴν χριστιανομάχο κυβέρνηση νὰ κλείσει τὶς πόρτες τῶν ναῶν στοὺς πιστούς, νὰ μὴ κοινωνοῦν, νὰ μὴ ἔχουν ζωντανὴ συμμετοχὴ στὴν λειτουργικὴ ζωή. Τὴ μόνη «ἐλεύθερη» λατρευτικὴ ἐκδήλωση ποὺ ἐπέτρεψε εἶναι ἡ …κηδεία! Προβλέπουμε, δυστυχῶς, ὅτι καὶ ἐφέτος θὰ βιώσουμε τὴν κατανυκτικὴ ζωή τοῦ Τριωδίου καὶ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔξω ἀπὸ τοὺς ναούς μας, ἀλειτούργητοι, ἀξομολόγητοι, ἀκοινώνητοι. Μὲ φρίκη ἀναλογιζόμαστε ὅτι θὰ κάμουμε Πάσχα καὶ ἐφέτος, στὶς …ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων! Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!

Previous Article

Ἑτοιμάζεται δι’ ἐπενδύσεις τὸ Φανάρι;

Next Article

Ἀνησυχητικόν: Ἡ κατάπτωσις τοῦ κλήρου «χτυπᾶ κόκκινο»!

Διαβάστε ακόμα