Μὲ $1.500.000 θὰ ἐγκρίνη τὸ Φανάρι υἱοθεσίαν ὁμοφυλοφίλων;

Share:

Σιωπᾶ τὸ Φανάρι διὰ τὴν βάπτισιν, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς. Μήπως μὲ τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποστέλη εἰς τὸ ἑξῆς ἡ Ἀρχ. Ἀμερικῆς νὰ ἀναμένωμεν καὶ ἕτερα ἀνοίγματα; Ἤδη τὸ ποσὸν διὰ «Οἰκουμενιστικὲς Δραστηριότητες» ὑπερβαίνει ἐκεῖνο διὰ τὴν «Κατήχησιν»! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas.com» τῆς 9ης Ἰουλίου 2022:

«Ὁ οἰκονομικὸς προϋπολογισμὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς γιὰ μὲν τὸ ἔτος 2023 ἀνέρχεται στὰ $25.370.00 γιὰ δὲ τὸ ἔτος 2024 στὰ $25.779.000. Σημειώνεται ὅτι ὁ προϋπολογισμὸς γιὰ τὰ ἀντίστοιχα δύο προηγούμενα ἔτη 2021 καὶ 2022 ἦταν $24.282.900 καὶ $24.634.000 ἑκατομμύρια, ὅπως ἐμπεριέχεται σὲ ἐπίσημο ἔγγραφο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ὁ προϋπολογισμὸς ὑπερψηφίσθηκε ἀπὸ τοὺς συνέδρους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς διὰ βοῆς τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 7 Ἀπριλίου, ἡ ὁποία ἦταν καὶ ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς 46ης Κληρικολαϊκῆς Συν­έλευσης, παρόντων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου, τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Τζὸν Κατσιματίδη, Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπισκόπων.

Ὑπογραμμίζεται ὅτι τὰ κεφάλαια αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὶς ὑποχρεωτικὲς συνεισφορὲς τῶν κοινοτήτων πρὸς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ κατ’ ἐπέκταση οἱ κοινότητες συγκεντρώνουν τὰ χρήματα αὐτὰ ἀπὸ τοὺς πιστούς.

Δειγματοληπτικὰ ἀναφέρουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς διακονίες, τμήματα καὶ ὑπηρεσίες ποὺ στηρίζονται ἀπὸ τὸν προϋπολογισμό: Στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ κάθε ἔτος (τὰ δύο ἑπόμενα ἔτη) θὰ δοθεῖ τὸ ποσὸ τοῦ $1.500.000 ἑκατομμυρίων.

Γιὰ τὸ Γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου τὸ ποσὸ τῶν $800.000 χιλιάδων γιὰ τὸ ἔτος 2023 καὶ $850.000 γιὰ τὸ ἔτος 2024. Γιὰ τὸν Τομέα Ἀλληλογραφίας τὸ ποσὸ τῶν $200.000 ἀνὰ ἔτος. Γιὰ τὸ Γραφεῖο τοῦ πρωτοσυγκέλλου Νεκταρίου Παπαζαφειρόπουλου γιὰ τὸ 2023 τὸ ποσὸ τῶν $580.000 καὶ γιὰ τὸ 2024 τὸ ποσὸ τῶν $600.000.

Στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης θὰ δοθοῦν $3.500.000 ἑκατομμύρια. Γιὰ τὰ μισθολόγια, φόρους μισθολογίων καὶ εὐεργετήματα τῶν Μητροπόλεων γιὰ τὸ 2023 τὸ ποσὸ τῶν $6.570.000 καὶ γιὰ τὸ 2024 τὸ ποσὸ τῶν $6.660.000 ἑκατομμυρίων. Διοίκηση Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ Γενικὲς Ὑπηρεσίες γιὰ τὸ 2023 τὸ ποσὸ τῶν $665.000 χιλιάδων καὶ γιὰ τὸ 2024 τὸ ποσὸ τῶν $665,000.

Γιὰ τὸ Τμῆμα τῶν Ἐπικοινωνιῶν τὸ ποσὸ τῶν $600.000 γιὰ ἕκαστο τῶν ἑπόμενων δύο ἐτῶν. Γιὰ τὸ Κέντρο Γάμου καὶ Οἰκογένειας τὸ ποσὸ τῶν $375.000 γιὰ ἕκαστο τῶν ἑπόμενων δύο ἐτῶν. Γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία τὸ ποσὸ τῶν $260.000 γιὰ ἕκαστο τῶν ἑπόμενων δύο ἐτῶν. Γιὰ τὸ Τμῆμα Δημοσίων Σχέσεων τὸ ποσὸ τῶν $200.000 γιὰ κάθε ἔτος. Γιὰ τὴν Κατηχητικὴ Παιδεία τὸ ποσὸ τῶν $450.000 γιὰ ἕκαστο ἔτος. Γιὰ τὶς Οἰκουμενικὲς Δραστηριότητες τὸ ποσὸ τῶν $500.000 γιὰ κάθε ἔτος. Γιὰ τὸν Τομέα τῶν Οἰκονομικῶν τὸ ποσὸ τῶν $799.000 γιὰ κάθε ἔτος. Γιὰ τοὺς Συνταξιούχους Ἐπισκόπους γιὰ τὸ 2023 τὸ ποσὸ τῶν $400.000 καὶ γιὰ τὸ 2024 τὸ ποσὸ τῶν $450.000. Γιὰ τὴ Νεολαία τὸ ποσὸ τῶν $250.000 γιὰ ἕκαστο ἔτος. Γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Νεολαίας γιὰ πρόληψη περιστατικῶν ἀπὸ διαστροφικοὺς ἱερεῖς τὸ ποσὸ τῶν $170.000 γιὰ ἕκαστο ἔτος. Γιὰ Μισθολόγιο Σχετιζόμενων (Affiliates) καὶ ἄλλους μισθοὺς στὴν Ἀρχιεπισκοπή, φόρους τῆς μισθοδοσίας καὶ εὐεργετήματα τὸ ποσὸ τῶν $800.000 γιὰ ἕκαστο ἔτος. Γιὰ τὸ Συνταξιοδοτικὸ Πρόγραμμα τῶν Ἱερέων γιὰ τὸ 2023 ποσὸ ὕψους $1.200.000 καὶ γιὰ τὸ 2024 τὸ ποσὸ τοῦ $1.300.000. Γιὰ τόκους σὲ δάνεια τὸ ποσὸ τῶν $225.000 γιὰ κάθε ἔτος».

Previous Article

Έντονη αντιπαλότητα ανάμεσα σε Ελπιδοφόρο και Ιεράρχες της Επαρχιακής Συνόδου

Next Article

Επιστολή Πρωτοβουλίας Γονέων και Εκπαιδευτικών Καβάλας προς Εκκλησιαστικές Αρχές για τη βάπτιση στην Αθήνα από τον Αμερικής Ελπιδοφόρο