Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον

Share:

Πρός: τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο»

Ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπὸ τὴν Κατήχηση.

Κύριε Διευθυντά, στὶς δύσ­κολες στιγμὲς ποὺ ζοῦμε γνωρίζουμε ὅτι ἐνῶ καταπολεμᾶται λυσαλαῖα ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις, ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ ἀφήσει ἀπροστάτευτους τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται πιὸ κοντὰ στὸ Χριστό.

Εἶναι ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ

Εἶναι ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ διαπερνᾶ τὸν Κόσμο·

ἡ Θεία Χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ποὺ φροντίζει καὶ προνοεῖ

Καὶ μᾶς γεμίζει μὲ χαρά, καὶ ἀπ’ τὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ καταρτίζει [αἶνο],

ὅλα νὰ μοιάζουν φωτεινὰ μὲ τὸ Θεὸ μέσ’ τὴν καρδιά.

Τὰ θεῖα ρήματα νὰ ζῶ καὶ νὰ ἀνασαίνω.

Μόνο τότε ὑπάρχει ἡ Ἀληθινὴ Ἀγάπη

ὅ,τι πιὸ ὄμορφο, ποὺ καρτερούσαμε γιὰ νὰ ’ρθει [ὁ Χριστὸς]

ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν

Καὶ ἡ συντριβὴ τῶν σκοτεινῶν πυλῶν τοῦ ᾅδη

ὁ ἄνθρωπος νὰ ζεῖ ἐλεύθερος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Καὶ ἕνα φῶς ἀνέσπερο νὰ γίνεται μέσα στὸ κόσμο, ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ·

Ἐμπρὸς παιδιὰ νὰ πορευθοῦμε μὲ ἀρετὴ [Κατηχητικὰ Σχολεῖα]

μέσα ἀπ’ τὴ νεφέλη τὴ φωτεινή,

γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε ὅλοι μαζὶ

τὴν τοῦ Χριστοῦ Οὐράνια Βασιλεία.

Υ.Γ. Ἐπειδὴ ἀγωνίζομαι γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὅλοι μας καὶ ἡ ὠφέλιμη καὶ περισπούδαστη Ὀρθόδοξη ἐφημερίδα σας, στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ δημόσια διοίκηση ὀφείλει νὰ φέρεται ὀρθόδοξα γιὰ τὴν ἐπέμβαση αὐτεπάγγελτων ἐνεργειῶν πλέον τῆς Χριστεπωνύμου Πολιτείας πρὸς τὶς ἐνέργειες ποὺ δὲν εἶναι Συνταγματικὲς θὰ ἤθελα [κάπως] ἀπὸ τὸν πιστό τοῦ Θεοῦ κόσμο νὰ βοηθηθῶ στὰ θέματα παιδείας καὶ ἐκπαίδευσης, ποὺ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη οἱ Ἔνοπλες δυνάμεις.

Καθόσον καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐργασία, μοῦ εἶναι ἀπαραίτητη.

Σᾶς εὐχαριστῶ.

Μετὰ Τιμῆς

Πέτρος Φιλιππάκος

πρώην Ὑπαξιωματικὸς τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ

Γύθειο Λακωνίας

Previous Article

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁδηγός μας

Next Article

Η Κομισιόν κάνει τα στραβά μάτια στα συμφέροντα «περιστρεφόμενης πόρτας»