Μᾶς ἀφελληνίζουν εἰς τὴν Ἀμερικήν

Share:

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ τοῦ Ο.Τ.,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Ἐγκαρδίως σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος σας, ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω τὴν μόνη ποὺ παλεύει, ἐθνικῶς, θρησκευτικῶς, γιὰ τὴν Ὀρθόδοξο Πίστη μας καὶ τὴν Πατρίδα μας.

Ἁπλῶς ἤθελα νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἐδῶ στὴν Ἀμερική, μᾶς στερήσανε τὶς ἐκκλησίες μας, τὸν ἐκκλησιασμό μας, ἀλλὰ καὶ τὴν Θ. Κοινωνία, καὶ εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ ὀλιγοπιστήσει κανείς, τώρα μᾶς φέρνουν καὶ ἱερεῖς ὄχι ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ποὺ ὅπως καταλαβαίνετε καὶ μᾶς ἀνορθοδοξοῦν καὶ μᾶς ἀφελληνίζουν.

Ἁπλῶς σᾶς ἐσωκλείω ἕνα γράμμα, λύπης, θυμοῦ, κ.λπ. τὸ ὁποῖον ἔστειλα στοὺς ἱερεῖς ποὺ ἐνδίδουν καὶ ὑπηρετοῦν τὶς διαταγές, καθὼς καὶ στὸν Μητροπολίτη Γεράσιμο καὶ τὸν καινούριο Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο, ποὺ ἔχει τουρκικὴ ὑπηκοότητα, καὶ πὼς ὁ παπάς μας μᾶς στέλνει γράμμα, λέγοντάς μας ὅτι ἐὰν δὲν ὑπάρχει ὑπακοή, δὲν εἴμαστε καὶ ὀρθόδοξοι.

Ἐπίσης τοὺς ἐσωκλείω καὶ τὸ βίντεο μὲ τὸν π. Β. Βολουδάκη, γιὰ νὰ καταλάβουν τί θὰ πεῖ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ἱερέας.

Καλὴ δύναμη καὶ ὁ ΘΕΟΣ καὶ ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ νὰ σώση τὴν Πατρίδα μας.

Ἀριστοτέλης Μακροδημήτρης, Φοίνιξ, Η.Π.Α.

Υ.Γ. Ξέρετε τὶς ὀλιγοστὲς ἐξαγωγὲς ἑλληνικῶν προϊόντων ποὺ ἔρχονται στὴν Ἀμερική, π.χ. ἐλαιόλαδο, ἢ κουκιὰ σὲ κονσέρβες, πολὺ ὀλίγα, οἱ ἐτικέτες ἔχουν τὶς ἑλληνικὲς ἐκκλησίες μὲ τὸ μπλὲ φόντο, χωρὶς ὅμως τοὺς Σταυρούς, κ.λπ.

* * *

Ἀγαπητὲ Ἀρχιεπίσκοπε Ἐλπιδοφόρε, Μητροπολίτη Γεράσιμε, πάτερ Ἀνδρέα καὶ πάτερ Ἀπόστολε:

Χριστὸς Ἀνέστη!

Γράφω τὸ παρὸν μὲ μεγάλη θλίψη, ταπείνωση, καὶ σεβασμό, ἀλλὰ ἐπίσης ἀπογοήτευση λόγω τῆς ἀπόφασης νὰ κλείσουν οἱ Ὀρθόδοξοι ναοί.

«Βεβαίως, τώρα δὲν ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ λάβουμε τὰ Τίμια Δῶρα γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα καθὼς ταπεινώνουμε τοὺς ἑαυτούς μας στὴν ὑπακοὴ στὶς ὁδηγίες τοῦ Πατριάρχη μας καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων. Ἂν μὲ ἀλαζονεία ἐπικρίνουμε τὴν καθοδήγησή τους ἢ τοὺς συκοφαντήσουμε εἶναι σὰν νὰ θέτουμε ὑπὸ ἀμφισβήτηση, ἐὰν οἱ ἴδιοι μποροῦμε νὰ ἰσχυριζόμαστε γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας τὴν ἐπωνυμία «Ὀρθόδοξοι»».

Τὸ παραπάνω στάλθηκε σὲ ἐνορίτες ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας. Παρόλο ποὺ προσπαθοῦμε νὰ τὸ κατανοήσουμε, παραμένει δύσκολο ἐξαιτίας τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀπογοήτευσης καὶ τῆς δυσπιστίας γιὰ ὅ,τι συμβαίνει στοὺς ναούς μας καὶ στὴν πίστη μας. Αὐτὸ δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ ποτὲ καὶ πολὺ πιστοὶ Ὀρθόδοξοι ἔχουν συγκλονιστεῖ ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο κλείσιμο τῶν ναῶν μας καὶ τὴν μὴ συμμετοχή στὰ μυστήρια.

Ἐπιπροσθέτως, ὡς γνωρίζετε, ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει ἕνα ἀλάθητο Πάπα, ὁ ὁποῖος ἐντέλει καὶ διατάζει. Δὲν διοικεῖται δικτατορικά, ἀλλὰ ἐμμένει σὲ ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνουν Σύνοδοι. Σήμερα, αἱρέσεις καὶ ψευδεῖς διδασκαλίες ἐπινοοῦνται καὶ παρουσιάζονται σὰν ἀδελφὲς ἐκκλησίες ἐπιχειροῦντες νὰ διαβρώσουν τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ἀληθινὴ πίστη. Τὸ νὰ κλείσουν οἱ θύρες τῶν ναῶν κατὰ τὶς ἁγιότερες μέρες τοῦ ἔτους, νὰ ἀφαιρεθοῦν οἱ εἰκόνες, καθὼς καὶ ἡ ἄρνηση τῆς Θ. Κοινωνίας εἶναι ἕνα πολὺ πικρὸ χάπι, γιὰ νὰ τὸ καταπιοῦμε. Αὐτὸ δὲν συνέβη ποτὲ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὡς γνωρίζετε, οἱ ἱερεῖς μας προσφέρουν τὴν Θ. Κοινωνία σὲ κλινήρεις καὶ σὲ ἑτοιμοθάνατους. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς πάσχουν ἀπὸ AIDS καὶ πολλὲς ἄλλες μεταδοτικὲς ἀσθένειες. Ὁ ἱερέας ἔπειτα καταλύει τὸ ὑπολοιπόμενο Σῶμα καὶ Αἷμα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Δισκοπότηρο. Ἂν οἱ ἱερεῖς ἐπρόκειτο νὰ κωλύσουν ἀρρώστιες ἀπὸ τὴν κατάλυση τοῦ Ἁγίου Δισκοπότηρου, κανεὶς δὲν θὰ ἤθελε νὰ γίνει ἱερέας!

Ὑπῆρξαν κάποιοι ἱερεῖς μὲ ἀληθινὴ πίστη καὶ συνείδηση καὶ θάρρος ποὺ προσπάθησαν νὰ ἀνοίξουν τοὺς ναοὺς καὶ νὰ ἐπιτρέψουν στοὺς πιστοὺς νὰ προσέλθουν καὶ τελέσουν τὴν λατρεία, νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ λάβουν τὴν Θ. Κοινωνία συμμορφούμενοι παραλλήλως πρὸς τὶς ὁδηγίες τῆς Πολιτείας. Διατάχθηκαν ἀμέσως νὰ σταματήσουν. Γιατί; Ὑπάρχουν τρόποι νὰ ἐπιτραποῦν στοὺς πιστοὺς νὰ μετέχουν σὲ κάποιες ἀκολουθίες τηρώντας τὴν πρακτική τῆς κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης.

Σᾶς ἐπισυνάπτω τὸ ἑξῆς βίντεο:

«ΕΥΓΕ! Ἄστραψε καὶ βρόντηξε ὁ πατὴρ Βασίλειο Βολουδάκης… Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν στὰ Ἐξάρχεια…».

Παρακαλῶ, μελετῆστέ το. Παρουσιάζει μία ἔμπονη ὁμολογία καὶ τὸν πόνο ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πλέον σεβαστοὺς ἱερεῖς/θεολόγους μας στὴν Ἑλλάδα. Ἀντιπροσωπεύει τὴν πίστη καὶ τὴν ἀπογοήτευση πολλῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.

Βαθυσεβάστως,

Ἀριστοτέλης Μακροδημήτρης

Previous Article

Αἱ ἄδικοι ἐπικρίσεις

Next Article

Οἱ «ἀναθεωρητικοὶ» καὶ ὁ βασιλεὺς Λεωνίδας

Διαβάστε ακόμα