«Νά κάνουμε στόν κ. Μητσοτάκη ὑποδοχή… Ἀρχιεπισκόπου»!

Share:

 

Ἁγιορεῖται Μοναχοί

Εἴμαστε ἁγιορεῖτες μοναχοὶ πατέρες καὶ θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἱερὸ βῆμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου τὶς ἀπόψεις, τοὺς προβληματισμούς, καὶ τὶς ἀγωνίες μας.

Ναὶ παραδεχόμασθε ὅτι ὑποστηρίξαμε τὸ χριστιανικὸ κόμμα τῆς Νίκης, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀμφισβητήσαμε, διότι θέλουμε νὰ ὑπηρετήσουμε τὴν ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, ποὺ εἶπε «ἐγὼ εἶμαι ἡ ἀλήθεια».

Ναὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλὲς φορὲς ἦλθε ὁ πρόεδρος τῆς Νίκης στὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ζητήσει τὴ συμπαράστασή μας, ὅπως καλὴ ὥρα ὁ Μητσοτάκης, ἀλλὰ δὲν συμφωνοῦμε ὅτι εἶναι σωστὸ νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴν πνευματικὴ δύναμη καὶ τὴν ἐπιρροή, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀσκήσει τὸ Ἅγιο Ὄρος στὸν χριστιανικὸ κόσμο, ὁ ὁποιοσδήποτε κακόβουλος ἄνθρωπος γιὰ προσωπικὰ ὀφέλη.

Ἂν ὁ πρόεδρος τῆς Νίκης ἀνήκει σὲ αὐτὴ τὴ μερίδα θὰ τὸ ἀποδείξει λίαν συντόμως, ὅπως τὸ ἀπέδειξε ὁ Καμμένος, καὶ ὁ πατέρας του ὁ Καρατζαφέρης καὶ πάλι θὰ θρηνήσουμε πάνω στὰ ἐρείπια τῆς προδοσίας, ὅπως τῶν μνημονίων, καὶ τῶν Πρεσπῶν μέχρι τὰ παθήματα νὰ γίνουν μαθήματα καὶ τοὺς προδότες νὰ τοὺς ἀνταμείψουμε μὲ τὸ ἔπαθλο τῆς ἐσχάτης προδοσίας καὶ ὁ λαὸς νὰ μάθει ὅτι εἶναι ὁ κυρίαρχος τῆς χώρας του μὲ τὸ ὅπλο τοῦ Συντάγματός του.

Τώρα ἐνέκυψε νέο φαινόμενο στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Ἔρχεται (ἀναβλήθηκε, ἀλλὰ δὲν ματαιώθηκε ἡ ἐπίσκεψη) ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος μὲ τὰ πλούσια δῶρα του. Ἆραγε πῶς θὰ τὸν δεχθεῖ τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας μας; Ὅπως τὸν Δένδια, ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ προσγειωθεῖ τὸ ἑλικόπτερο; ἢ θὰ φάει τὰ μοῦτρα του, ὅπως ἐκεῖνος, ποὺ ἔκανε στὸ προσκύνημα τὰ μασονικά του σύμβολα καὶ ἔπεσε καὶ ἔσπασε τὰ δόντια καὶ ἔγδαρε τὸ πρόσωπό του;

Φυσικά τὰ μοναστήρια θὰ τὸν ὑποδε­χθοῦν, διότι «εἶναι πολλὰ τὰ χρήματα Ἄρη», ὅπως ὑποδέχθηκαν καὶ τὸν κύριο Τσίπρα προεκλογικὰ καὶ πλάνεψε τὸ λαὸ δείχνοντας ὅτι ὁ ἄθεος ξαφνικὰ ἔγινε εὐλαβής.

Καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ Πρωτάτου τὴν πήγαμε προεκλογικὰ στὴν πρωτεύουσα καὶ συναντηθήκαμε μὲ τοὺς κυβερνῶντες καὶ νὰ (!) τὰ ἑκατομμύρια, ὅσο γιὰ τὴν Πατρίδα δὲν βαριέσαι τὰ μοναστήρια νὰ εἶναι καλά.

Ὅμως γιὰ τὴν ἱστορία καλὰ εἶναι νὰ μὴ ξεχνᾶμε τί ἔγινε μὲ αὐτὴν τὴν κυβέρνηση. Ἀκολούθησε πιστὰ καὶ φανατικὰ τὶς ὑποδείξεις τῆς Ε.Ε. καὶ τοῦ παγκόσμιου συστήματος, ἐπέβαλε τὰ μέτρα, ποὺ κατέστρεψαν τὴν οἰκονομία, ὑποχρέωσε τὰ ἐμβόλια, ποὺ ἔβγαλαν στὸν δρόμο ὅσους ἀντιστάθηκαν καὶ θανάτωσε κόσμο, τὸ ὁποῖο συνεχίζεται, ἐπέτρεψε τὶς αὐξήσεις τῶν τιμῶν καὶ μετέτρεψε τὸ λαό της σὲ ζητιάνους, δέχθηκε ὅλες τὶς προδοσίες τοῦ προκατόχου του καὶ τὶς συνεχίζει καὶ ζητάει αὐτοδυναμία, γιὰ νὰ τὶς ὁλοκληρώσει.

Νὰ μὴ ξεχάσουμε τὸ συναγωνισμὸ στὶς φωτιές, ἀλλὰ καὶ στὶς ἀνθρωποθυσίες στὸ Μάτι καὶ στὰ Τέμπη, ποὺ θὰ τοὺς ζήλευαν οἱ μεγαλύτεροι εἰδωλολάτρες. Ὅταν εἶχε πρωτοέλθει σὰν πρόεδρος τοῦ κόμματός του, τοῦ κάναμε ὑποδοχὴ ἀρχηγοῦ κράτους, τώρα νὰ τοῦ κάνουμε ὑποδοχὴ Ἀρχιεπισκόπου, διότι καὶ τὶς ἐκκλησίες ἔκλεισε, καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἄλλαξε, καὶ μασκαράδες στὴν ἐκκλησία μᾶς ἔκανε.

Καὶ θὰ μάθει στὸ σχολεῖο στὰ παιδιά μας τὴν ἀνωμαλία.

Εὐχόμασθε νὰ εἶναι καλὰ οἱ κυβερνῆτες τῆς Πατρίδας νὰ τὴν φουντάρουν, οἱ Προκαθήμενοι τῆς Ἐκκλησίας νὰ τὴν διαλύσουν καὶ οἱ διοικοῦντες τοῦ Ἁγίου Ὄρους νὰ τὸ βυθίσουν.

«Ὁ σώζων ἑαυτὸν σωθήτω».

Ὅμως, ὅταν ἀρχίσει ὁ Χριστὸς νὰ μοιράζει σφαλιάρες, νὰ δοῦμε ποιὸς θὰ ἀντέξει.

Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν μας.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς.

Ἁγιορεῖτες Μοναχοί

Previous Article

«Οἱ ΗΠΑ «ψηφίζουν» Οἰκονόμου γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος»

Next Article

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς διὰ τὴν ὁριστικὴν κατάρρευσιν τῆς Εὐρώπης