Νέαι βιαιοπραγίαι τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας κατὰ τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας!

Share:

Η «ΝΕΑ ἐκκλησία» τῶν σχισματικῶν, ἀφορεσμένων καὶ ἀχειροτόνητων τῆς Οὐκρανίας, τὴν ὁποία ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀνήγαγε σὲ «κανονικὴ ἐκκλησία» καὶ τὴν κανονική, ὑπὸ τὸν κανονικὸ Μητροπολίτη Ὀνούφριο, σὲ «σχισματική», συνεχίζει ἀκάθεκτη τὸ «θεάρεστο» ἔργο της: νὰ βιαιοπραγεῖ κατὰ τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας! Δεῖτε ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα «κατόρθωμά» της: «Στὶς 13 Σεπτεμβρίου 2019 ὁ ἀπολαύων κακῆς φήμης στὴν ἐπαρχία Νέζιν καὶ τελῶν σὲ καθεστὼς ἀργίας ἱερομόναχος Λεόντιος σὲ συνεργασία μὲ ἐκπροσώπους τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης ἀνὰ τὸν κόσμο ΟΕΟ καὶ μὲ ὑποστήριξη τῆς ἀστυνομίας ἔκοψε κλειδαριὲς τοῦ τοπικοῦ Ἱ. Ναοῦ στὸ χωριὸ Πριπούτνι, τοῦ δήμου Ἰτχνιὰν (περιφέρεια Τσερνίγκοφ). Καίτοι οἱ σχισματικοὶ ἔφεραν μαζί τους νομικό, ἀποδείχθηκε ὅτι στεροῦνται κάθε νομικῆς βάσεως, γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὸ Ναό. Μόλις ὅμως ὁ ἐφημέριος του Ναοῦ καὶ οἱ ἐνορίτες προσπάθησαν νὰ ἀποτρέψουν τοὺς δράστες, σὲ βάρος τους ἀσκήθηκε βία, κάτι τὸ ὁποῖο καταγράφηκε στὸ βίντεο. Ἐνορίτισσα μέλος τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τραύματα διαφόρων βαθμῶν σοβαρότητας καὶ ὑποψία ἐγκεφαλικῆς διάσεισης μεταφέρθηκε σὲ νοσοκομεῖο. Ἄλλωστε τὴν ἔδειραν καλογυμνασμένοι νέοι, αὐτοαποκαλούμενοι ἐθνικιστές. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ διασαφηνίζονται λόγοι, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἀστυνομία τοὺς ἄφησε νὰ προχωρήσουν σὲ παρόμοιες ἐνέργειες» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Τὰ σχισματικὰ καλόπαιδα τοῦ Βαρθολομαίου μιμοῦνται τὶς «θεάρεστες» πρακτικὲς τῶν «ἀδελφῶν» τους οὐνιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καὶ κάποιους αἰῶνες ἀσκοῦν «ἱερὴ βία», ὅπως ἐκεῖνοι γνωρίζουν νὰ τὴν ἀσκοῦν, μὲ ἀποτελεσματικότητα, γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὴν Ὀρθοδοξία!

Previous Article

Οἱ μουσουλμάνοι ἀποτελοῦν τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ εἰς τὴν Χώραν μας!

Next Article

H Ιερά Σύνοδος για την αποτέφρωση των σωμάτων

Διαβάστε ακόμα