Νέαι καταδίκαι ἀπιστεύτων σκανδάλων εἰς τὸ Βατικανόν!

Share:

Ο «ΚΟΠΡΟΣ τοῦ Αὐγείου», τὰ πολυποίκιλα σκάνδαλα στὸ «κράτος τοῦ Θεοῦ», φυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια, ἀναδύοντας ἀνυπόφορη μπόχα καὶ ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ «φάρα» τῆς «Ἁγίας Ἕδρας», δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Πρόσφατα, καταδικάστηκε ἕνα «τσοῦρμο» ἀπὸ «ἱερὰ μπουμπούκια». Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Δικαστήριο τοῦ Βατικανοῦ καταδίκασε τὸν Ἀντζέλο Καλόια, πρώην διοικητὴ τῆς τράπεζας τῆς Ἁγίας Ἕδρας, κρίνοντάς τον ἔνοχο γιὰ κατηγορίες ὑπεξαίρεσης καὶ νομιμοποίησης ἐσόδων ἀπὸ παράνομες δραστηριότητες, ἐπιβάλλοντας ποινὴ κάθειρξης ὀκτὼ ἐτῶν καὶ ἕντεκα μηνῶν. Ὁ Καλόια, 81 ἐτῶν, διετέλεσε μεταξύ τοῦ 1999 καὶ τοῦ 2009 διοικητὴς τῆς τράπεζας, ἐπίσημα γνωστῆς ὡς Ἰνστιτοῦτο Θρησκευτικῶν Ἔργων (IOR). Ἔγινε ὁ πιὸ ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος τοῦ Βατικανοῦ ποὺ καταδικάστηκε γιὰ οἰκονομικὸ ἔγκλημα. Ἐπίσης τὸ δικαστήριο ἔκρινε ἐνόχους τοὺς Γκαμπριέλε Λιοῦτσο, 97 ἐτῶν καὶ τὸν γιό του, Λαμπέρτο Λιοῦτσο, 55 ἐτῶν, καὶ οἱ δύο Ἰταλοὶ δικηγόροι ποὺ ἦταν σύμβουλοι τῆς τράπεζας. Οἱ τρεῖς κατηγοροῦνταν ὅτι συμμετεῖχαν σὲ μία σκευωρία, κατὰ τὴν ὁποία ὑπεξ­αίρεσαν χρήματα κατὰ τὴ διαχείριση ἀγοραπωλησίας 29 ἀκινήτων ποὺ ἀνῆκαν στὴν τράπεζα, στὴ Ρώμη καὶ τὸ Μιλάνο, τὸ διάστημα 2001-2008. Σύμφωνα μὲ τὶς κατηγορίες, ἀπέσπασαν δεκάδες ἑκατομμύρια εὐρώ, δηλώνοντας πολὺ λιγότερα ποσὰ ἀπὸ τὰ πραγματικὰ τῶν ἀγοραπωλησιῶν» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Καὶ ὅμως, παρὰ τὴν ἀνυπόφορη καὶ ἀτέλειωτη «ἱερὴ μπόχα», οἱ «δικοί» μας θιασῶτες τῆς «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν» ἀποκαλοῦν αὐτὴ τὴ συμμορία: «ἐκκλησία» καὶ πασχίζουν νὰ μᾶς ἑνώσουν μ’ αὐτή, μᾶλλον νὰ μᾶς ὑποτάξουν σ’ αὐτή!

Previous Article

Ἰδοὺ αἱ ἀκρότητες τῆς προπαγάνδας ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας!

Next Article

Προβολὴ καὶ ματαιότης

Διαβάστε ακόμα