Νέας Ἰωνίας: Ἡ 30/1 ἡμέρα οἰκολογίας!

Share:

Ὁ Σεβ. Νέας Ἰωνίας εἰς τὴν ἐγκύκλιόν του διὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν προτείνει ἡ ἡμέρα νὰ θεσμοθετηθῆ ὡς ἡμέρα «χωρὶς κινητὸ τηλέφωνο». Ἴσως θὰ ἦτο προτιμότερον, Σεβασμιώτατε, νὰ ὁρισθῆ ὡς ἡμέρα «χωρὶς ἀλκοόλ». Ἡ μεγάλη κατανάλωσις ἀλκοὸλ εἶναι «παρὰ φύσιν». Ἂν ὁ ἐν λόγῳ Ἱεράρχης δὲν ἔχει κατανοήσει τὴν «ἡμέραν τῆς Παιδείας» τί νὰ ἀναμένωμεν ἀπὸ τοὺς μαθητάς; Παραθέτομεν μέρος τῆς ἐγκυκλίου:

«Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες διακρίθηκαν καὶ σὲ μία ἄλλη διάσταση τῆς προσωπικότητάς τους. Πάσχισαν καὶ φρόντισαν νὰ ἀγκαλιάσουν τὴ φύση. Ἀγάπησαν τὴ φύση μὲ ὅλη τὴν ὕπαρξή τους.

Δέχονται τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐλεύθερης ἀγαπητικῆς ἐνέργειας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὅταν ὁ ἄνθρωπος κοιτάζει γύρω του, ὀφείλει νὰ βλέπει παντοῦ τὴν ἀγαπητικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα καὶ στὰ πιὸ μικρὰ πράγματα. Ἄρα δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ κακοποιεῖ τὴ φύση, γιατί τότε εἶναι σὰν νὰ ἀρνεῖται αὐτὴ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Σήμερα, ἡ φύση εἶναι καταδικασμένη ἀπὸ τὴν καταστροφικὴ μανία τοῦ ἀνθρώπινου ἐγωισμοῦ. Ἔχασε τὸ σεβασμό μας. Ὁ πλανήτης μας βρίσκεται σὲ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης.

Χρειάζεται νὰ γίνουν ριζικὲς ἀλλαγὲς στὰ μοντέλα ποὺ καθημερινὰ παράγουμε καὶ καταναλώνουμε, ἂν θέλουμε πραγματικὰ νὰ ἐλπίζουμε σὲ μία ἀλλαγή.

Ἂν θέλουμε νὰ τιμήσουμε τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, ἂς ἐνδιαφερθοῦμε ἀρχικὰ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Ἂν θέλουμε πραγματικὰ νὰ Τοὺς τιμήσουμε, δὲ χρειάζεται νὰ τὸ κάνουμε μέσα ἀπὸ ἀκίνδυνες τυπικὲς ἑορτές.

…Ἂς δράσουμε λοιπὸν καὶ ἂς ἐνεργοποιηθοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν ἀπενεργοποίηση τῶν κινητῶν μας τηλεφώνων.

Ταπεινὰ προτείνω νὰ θεσπίσουμε τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου) ὡς ἡμέρα χωρὶς κινητὸ τηλέφωνο.

Ἡ διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μᾶς καλεῖ σὲ συστράτευση.

Ἂς ἀποτελέσει ἡ μνήμη τους ἡμέρα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸ φυσικὸ περιβάλλον…».

Previous Article

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από Χριστιανούς, Έλληνες πολιτικούς!

Next Article

Ἀνήμερα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ!