Νέα περί των αποτειχισθέντων

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Επειδή κάποιοι αναγνώσται ζητούν ενημέρωσιν περί των διακοψάντων το μνημόσυνον του οικείου ιεράρχου καταγράφομεν συνοπτικώς αναφοράς εκ του ανηρτηθέντος βίντεο εις το ιστολόγιον «Κατήχησις» της 28ης Μαΐου 2017. Ο π. Νικόλαος Μανώλης εδήλωσεν εις την ομιλίαν του αυτήν με τίτλον «Διακοπή Μνημοσύνου (Βήματα προόδου – Οι συκοφάντες μας – Το αδελφικόν μίσος) ότι είναι εις διαρκή και αδελφικήν συνεργασίαν με τον π. Θεόδωρον Ζήσην και τον π. Φώτιον Βεζύνιαν. Επληροφόρησε το ακροατήριον ότι υπάρχουν «κρυφοαποτειχισμένοι» κληρικοί, οι οποίοι έχουν διακόψει το μνημόσυνον, αλλά δεν το μαρτυρούν εις τον Μητροπολίτην τους. Είπεν επίσης ότι πολλοί χριστιανοί δεν επιθυμούν να πηγαίνουν εις ναούς, όπου μνημονεύονται οι οικουμενισταί επίσκοποι και πηγαίνουν η εις αυτούς που δεν μνημονεύουν η εις τους πιο παραδοσιακούς ιερείς, οι οποίοι βεβαίως μνημονεύουν τον οικείον επίσκοπον. Ωστόσο «σε άλλα μέρη κάνουν ναό το σπίτι και εξομολογούνται από το τηλέφωνο». «Είμαστε σε εποχή των κατακομβών, των διώξεων και των κλήσεων σε απολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συνεπλήρωσε ότι «Μερικοί από εμάς γίναμε ξυπνητήρια και μας κοπανάνε». Εζήτησε «να γίνη σύνοδος που θα καταδικάση τον Μητροπολίτη Άνθιμο» και τους άλλους οικουμενιστάς Επισκόπους. Ενημέρωσε τον κόσμον ότι «Δεν μου έχουν κόψει το μισθό, αλλά θα μου τον κόψουν, όταν γίνη σύνοδος». Προέβη εις την εξής αυτοαποκάλυψιν: «Θα σας το πω και δεν με ενδιαφέρει ακόμα και αν και εσείς σκανδαλισθείτε: Μου άνοιξε τα πνευματικά μυαλά ο Θεός να διαβάζω τους Αγίους Πατέρες και να τους καταπίνω». Τέλος ανεφέρθη εις τους άλλους αποτειχισθέντας ως εξής: «Οι λεγόμενοι ότι ακολουθούν την ακρίβεια αποτειχισμένοι αδελφοί με εμπόδισαν όλα αυτά τα χρόνια να ξεκαθαρίσω μέσα μου, να αποφασίσω. Βλέποντας το φανατισμό και το μίσος δεν μπορούσα να μπω μέσα σε αυτόν τον χώρο. Όμως ο Θεός επέλεξε να μπου­­με σε αυτόν τον χώρο, για να ποιμάνουμε αυτόν τον χώρο».

 

Previous Article

Πρόδρομοι «νέας πνευματικότητος»…

Next Article

Διαγραφαί από τον κατάλογον προς αρχιερατείαν;