Νέα φρικώδης πτῶσις τοῦ παπισμοῦ: Θέτει τὴν Παναγίαν ὡς «γέφυραν» μὲ τὸ ἰσλάμ!

Share:

ΟΙ ΦΡΙΚΤΕΣ πτώσεις τοῦ Παπισμοῦ εἶναι συνεχεῖς, ἀδυνατώντας νὰ τὶς παρακολουθήσουμε. Ἡ ἑδραίωση τοῦ «Χρισλάμ», δηλαδὴ τῆς «ἐναρμονίσεως» καὶ «συμβιβασμοῦ» Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ, τὸ ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ τωρινὸς «ἀλάθητος», βρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη. Πρόσ­φατα δημοσιοποιήθηκε πὼς τὸ Βατικανὸ ρίχνει «γέφυρα» πρὸς τὸ Ἰσλάμ, τὴν θρησκεία τοῦ μίσους καὶ τῆς καταστροφῆς, χρησιμοποιώντας ὡς μέσον τὸ ἱερότατο πρόσωπο τῆς Θεοτόκου! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ Ποντιφικὴ Διεθνὴς Ἀκαδημία Marian (PAMI) προωθεῖ τὴν Παναγία ὡς γέφυρα γιὰ τὸ συνδυασμὸ τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Καθολικισμοῦ μετὰ τὸ σύμφωνο τοῦ Ἀμπού Ντάμπι μεταξὺ τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καὶ τοῦ μεγάλου ἰμάμη τοῦ al-Azhar Ahmed al-Tayyeb. Ἡ ἀκαδημία Marian στὴ Ρώμη ξεκίνησε μία σειρὰ διαδικτυακῶν σεμιναρίων διάρκειας 10 ἑβδομάδων μὲ τίτλο “Μαρία, ἕνα μοντέλο πίστης καὶ ζωῆς γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὸ Ἰσλάμ” σὲ συνεργασία μὲ τὸ Μεγάλο Τζαμὶ τῆς Ρώμης καὶ τὸ Ἰσλαμικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἰταλίας. Μὲ βάση τὴν πεποίθησή του, ὅτι ἡ Μαρία εἶναι “Ἑβραία, Χριστιανὴ καὶ μουσουλμάνα”, ὁ π. Gian Matteo Roggio, διοργανωτὴς τῆς ἐκδήλωσης γιὰ τὴν Παναγία, ἐπιδιώκει νὰ ἐμφανίσει τὴν Θεοτόκο ὡς πρότυπο “ἀνοιχτῶν συνόρων” μεταξὺ θρησκευτικῶν καὶ πολυπολιτισμικῶν κόσμων. Ἡ Μαρία ἀπαντᾶ “στοὺς γενετικοὺς κώδικες τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Ἰσλάμ”» (Ἱστ. Τρελογιάννης)! Ἀπίστευτα βλάσφημη καὶ βέβηλη ἡ δήλωση τοῦ φραγκόπαπα! Σημειώνουμε πὼς ἡ Μαρία γιὰ τὸ Ἰσλὰμ (ἔτσι τὴν ἀποκαλοῦν καὶ μάλιστα τὴν μπερδεύουν μὲ τὴν ἀδελφὴ τοῦ Μωυσῆ!!!), γέννησε ἕνα ἄνθρωπο προφήτη, τὸν Ἰησοῦ, κατώτερο τοῦ Μωάμεθ. Καὶ τὸ χειρότερο: σύμφωνα μὲ τὴν ἰσλαμικὴ παράδοση, ἡ Μαρία, στὸν ἰσλαμικὸ «παράδεισο», εἶναι μία ἀπὸ τὶς συζύγους τοῦ Μωάμεθ! Φρίκη μᾶς καταλαμβάνει (καὶ) ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀσέβεια τοῦ Παπισμοῦ!

Previous Article

Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα διὰ τὸν ἐν λόγῳ ἰὸν καὶ τὴν προέλευσίν του…

Next Article

Καιρὸς νὰ κάνωμεν τὸν αὐτοέλεγχόν μας!

Διαβάστε ακόμα