Νέα ἀντιεκκλησιαστικὴ κυβερνητικὴ ἐνέργεια

Share:

Η ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΣΗ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ προσβολὴ τῆς πίστεως τοῦ ὀρθοδόξου πιστοῦ λαοῦ μας, παρὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία, συνεχίζεται, ἀπροκάλυπτα ἀπὸ τὴν «ἐθνικόφρονα» Κυβέρνησή μας. Ἀπὸ τὸν περασμένο Μάρτιο, μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς «ἐπιδημίας», ἄρχισε ἕνας ἰδιότυπος «διωγμὸς» κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὶς «εὐλογίες» τῆς ΔΙΣ. Γιὰ τὸ «καλό μας», θεωρώντας τοὺς ναοὺς καὶ τὶς λατρευτικὲς πράξεις, «ἐπικίνδυνες γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία», ἐπέβαλε ὑπερβολικὲς ἀπαγορεύσεις, οἱ ὁποῖες συνεχίζονται. Ἐξαιτίας τῆς «ἔξαρσης τῆς ἐπιδημίας» τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μετέθεσε τὸ ἄνοιγμα τῶν Σχολείων στὶς 14 Σεπτεμβρίου. Ἀλλὰ ἡ ἡμερομηνία αὐτὴ δὲν ἐπελέγη τυχαῖα, ἀφοῦ ἑορτάζεται ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ ἐμποδίζονταν ἡ τελετὴ ἁγιασμοῦ στὰ Σχολεῖα! Μετὰ τὴν χλιαρὴ ἀντίδραση τῆς ΔΙΣ καὶ τὴν δυναμικὴ ἀντίδραση γονέων, ἀναγκάσθηκε ἡ Κυβέρνηση νὰ ἐπιτρέψει νὰ γίνει ὁ ἁγιασμὸς τὸ μεσημέρι, στὸ γραφεῖο τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου, μὲ …ἀντιπροσωπία ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν καὶ τὸν ἁπλὸ ραντισμὸ τῶν μαθητῶν καὶ αἰθουσῶν! Ρωτᾶμε: Τυχαῖα ἐπιλέχθηκε ἡ 14η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα ἔναρξης τῶν Σχολείων; Μήπως γιὰ νὰ ἐμποδισθεῖ ἡ τελετὴ τοῦ ἁγιασμοῦ; Μήπως νὰ ἐμποδισθεῖ ὁ ἐκκλησιασμὸς τῶν γονέων τῶν πρωτοετῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὸ Σχολεῖο; Ἐπίσης, γιατί ἀπέρριψε τὸ Ὑπουργεῖο τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ στὶς 15 Σεπτεμβρίου, ὅπως ζήτησε ἡ ΔΙΣ, γιὰ νὰ γίνει κανονικὰ καὶ ἀπρόσκοπτα ὁ ἁγιασμός; Γιατί δὲν ἐπιλέχθηκε ἡ Παρασκευὴ 11 Σεπτεμβρίου νὰ γίνει μόνο ὁ ἁγιασμὸς καὶ νὰ ἀποχωρήσουν οἱ μαθητές; Τί ἐπίπτωση θὰ εἶχε αὐτὸ στὴν «ἔξαρση τῆς ἐπιδημίας»; Πόσο ἀφελεῖς μᾶς θεωροῦν, ὥστε νὰ μὴ καταλαβαίνουμε τὰ «σκοτεινὰ παιχνίδια», τὰ ὁποῖα σκαρώνουν στὰ παρασκήνια, γιὰ νὰ θέσουν στὸ ἀπόλυτο περιθώριο τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὴν σώζουσα πίστη μας;

Previous Article

Μία ἀξιομίμητος ἐπισκοπικὴ ἐνέργεια

Next Article

Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον Ελληνικό λαό να καταστρέφεται

Διαβάστε ακόμα