Νέα Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ

Share:

Νέα Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ. 100 ἔτη ἀπό τήν Κοίμησιν τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τήν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἀπό τίς ἐκλεκτές ἐκδόσεις “ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ” (Ἀθήνα) κυκλοφόρησε ἡ ἀνέκδοτη μέχρι σήμερον πλήρης Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, τοῦ Θαυματουργοῦ, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ ἀειμνήστου λογίου Μοναχοῦ Παύλου, τοῦ Κυπρίου (+).

Ὁ π. Παῦλος ἐκάρη μοναχός στή Μονή Σταυροβουνίου Κύπρου καί ὑπῆρξε συνασκητής τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, τοῦ Ρουμάνου, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά ὅρια τῆς Μονῆς Χοζεβᾶ (Ἱεροσόλυμα, ἁγιοκαταταχθέντος προσφάτως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων), τοῦ ὁποίου μάλιστα τό σκήνωμα φυλάσσεται στή Μονή Χοζεβᾶ ὁλόσωμο καί ἀδιάφθορο!

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ὑμνογράφος π. Παῦλος, ὑπῆρξε λόγιος μοναχός, συγγραφεύς, ἀρθρογράφος πολλῶν ἐφημερίδων (μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ) καί Περιοδικῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικό, ἐκδότης Περιοδικοῦ, καλός ἱεροψάλτης καί ἁγιογράφος. Εἶναι δέ ἐπίσης ἀξιοσημείωτο τό γεγονός ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς συγγραφῆς τῆς ἀκολουθίας ὁ Ἅγιος ἔδειξε τήν εὐαρέσκειά του θεραπεύοντας ἀπό ἀσθένεια τόν ἐπικαλεσθέντα Αὐτόν συντάκτη της! Ὁ π. Παῦλος ὑπῆρξε δεινός πολέμιος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Ὅλη ἡ Οἰκογένειά του ὑπῆρξε ἱερατική καί μοναχική (Πατέρας Ἱερεύς, μητέρα καί ἀδελφή μοναχές).

Ἡ Ἔκδοση/ἐπιμέλεια εἶναι τοῦ ἐλλογιμωτάτου Θεολόγου κ. Δημητρίου Κάτσουρα. Ἐκτός τῆς Ἀκολουθίας, ἡ ἔκδοση περιλαμβάνει “Μουσικό Παράρτημα” (μελοποιημένα τμήματα τῆς ἱ. Ἀκολουθίας), συνοπτικό βίο τοῦ Ἁγίου, βιογραφία τοῦ ὑμνογράφου καί τό “ἱστορικό” τῆς συγγραφῆς τῆς Ἀκολουθίας. Τό βιβλίο ἔχει 72 σελίδες.

Ἡ ἀποκλειστική διάθεση τῆς ἐκδόσεως γίνεται ἀπό τό  Βιβλιοπωλεῖο “ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ”, Γερανίου 20 & Ἀναξαγόρα, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Διάθεσή του γίνεται καί ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν ἐκδότη (email:dimitrioskatsouras@gmail.com)

Εἴθε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος νά πρεσβεύει στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό πρός σωτηρίαν πάντων ἀλλά καί ἐνίσχυση ἔναντι τῶν δυσχερῶν περιστάσεων πού διερχόμεθα.

Previous Article

H κυβέρνηση Μητσοτάκη ψάχνει ναυαγούς στον αέρα του Αιγαίου…

Next Article

Ἀθεόφοβοι πνευματικοί

Διαβάστε ακόμα