Νέα ἔξωσις εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου!

Share:

Ἐπεδόθη εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν ἀπόφασις διὰ ἔξωσιν. Ἀνοίγουν καὶ πάλιν οἱ ἀσκοὶ τοῦ αἰόλου, ὄχι μόνον διὰ τὴν Ἐσφιγμένου, ἀλλὰ διὰ κάθε Ἱ. Μονήν, ἡ ὁποία θὰ εὑρεθῆ εἰς τὸ στόχαστρον δι’ οἱονδήποτε πνευματικὸν ζήτημα. Δὲν εἶναι καλὸν τοιαῦται ὑποθέσεις νὰ ἐπιλύωνται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «neataksi. blogspot.com» τῆς 21ης Ἰουνίου 2020:

«Κοινοποιήθηκε τὴν Παρασκευὴ 19 Ἰουνίου 2020 στοὺς Πατέρες τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση ποὺ ἀναφέρει ὅτι θὰ πρέπει ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς ἐρχόμενης Πέμπτης 2 Ἰουλίου νὰ παραδώσουν τὸ μοναστήρι καὶ ὅλα ὅσα ἀνήκουν σὲ αὐτὸ στὴν ἀδελφότητα τῆς «Νέας Ἐσφιγμένου – Κατσουλιέρηδες», ποὺ δημιούργησε ὁ ὀλετήρας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως Ἀρχιοικουμενιστής Πατριάρχης Κων/λεως Βαρθολομαῖος… Οἱ Ἐσφιγμενίτες Πατέρες θὰ προχωρήσουν σὲ ὅλες τὶς νόμιμες ἐνέργειες καὶ δηλώνουν τὸ ἑξῆς: «Τὸ μοναστήρι ἐμεῖς δὲν πρόκειται νὰ τὸ ἀφήσουμε ὅ,τι καὶ νὰ γίνει».

Previous Article

ΟΡΓΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΟΝΗ ΚΑΙ ΟΡΓΟΝΟΜΙΑ

Next Article

H Aίγυπτος προτείνει 0% ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στο Καστελόριζο!

Διαβάστε ακόμα