Νέα «ἔργα» ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Share:

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου ἀπεφάσισε νὰ ἀναστήση ὁλάκερον τὸ βυζαντινὸν παρελθὸν τῆς Ἱ. Μονῆς διὰ τοῦτο προβαίνει εἰς δύο εἰδῶν ἔργα. Τὸ πρῶτον, ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ – SECRET» τῆς 23ης Νοεμβρίου 2019, εἶναι τὸ ἀκόλουθον:
«Διήμερη ἐπίσκεψη σὲ μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους πραγματοποίησε ὁ ὑφυπουργὸς Μακεδονίας – Θράκης, Θόδωρος Καράογλου, καὶ ἡ παρουσία του ἐκεῖ ἔβγαλε εἰδήσεις. Ὅπως ἡ ἀναστήλωση τῆς Παλιᾶς Ἀθωνιάδος στὴ Μονὴ Βατοπαιδίου, ὅπου παλαιότερα φοιτοῦσαν 200 οἰκότροφοι. Τὸ ὡραῖο εἶναι ὅτι, πέραν τῶν μελετῶν τὶς ὁποῖες σχεδιάζει τὸ ΚΕΔΑΚ, οἱ Ἁγιορεῖτες τῆς συγκεκριμένης μονῆς ἀποφάσισαν νὰ γίνουν ὅλα μὲ ἰδιωτικὲς χορηγίες καὶ χωρὶς τὴ συμμετοχὴ τοῦ κράτους. Γιὰ προφανεῖς λόγους…».
Τὸ δεύτερον εἶναι τὰ κινηματογραφικὰ ἔργα. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα Nooz τῆς 22ας Νοεμβρίου 2019:
«Ὁ Ἄνθιμος Ἀνανιάδης εἶπε ὅτι τὰ γυρίσματα εἶναι νόμιμα δὲν ὑπάρχει τίποτα κρυφὸ καὶ μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ ἠθοποιός, ὅπως μᾶς εἶπε μαζὶ μὲ τοὺς συντελεστὲς τῆς ταινίας βρίσκονται αὐτὴ τὴ στιγμὴ μέσα στὴ Μονὴ Βατοπαιδίου, ὅπου συνεχίζουν τὰ γυρίσματα τῆς ταινίας “The Greek Job” καὶ μάλιστα ὁ ταλαντοῦχος ἠθοποιὸς ἦταν ἰδιαίτερα συγκινημένος καὶ ἐνθουσιασμένος». Ὅπως μᾶς εἶπε ὁ ἠθοποιὸς ποὺ ἔχει κάνει καὶ καριέρα στὸ ἐξωτερικό, ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου καὶ ἴδιος ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ἔχουν ἀγκαλιάσει αὐτὴ τὴν προσπάθεια, γιατί θεωροῦν ὅτι καθόλου δὲν προσ­βάλλεται ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου, ἀλλὰ ἀντίθετα τέτοιες προσπάθειες ἀναδεικνύουν τὴν πίστη.
Ὁ ἀναπληρωτὴς διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρίστος Κασμίρογλου ἦταν κατηγορηματικός:
“Ὑπάρχει κανονιστικὴ διάταξη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας ποὺ ἀπαγορεύει τὴν κινηματογράφηση ἐντὸς τῆς μοναστικῆς πολιτείας καὶ οὐδέποτε ἔχει δοθῆ ἄδεια γιὰ γυρίσματα. Ἔχουν κατὰ καιροὺς ζητήσει τέτοια ἄδεια οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ τοῦ κόσμου καὶ διεθνοῦς ἐμβέλειας κινηματογραφικὲς ἑταιρεῖες καὶ σὲ κανένα δὲν ἐπιτράπηκε ἡ λήψη πλάνων ἀπὸ τὴν περιοχή”.

Previous Article

Ἔξαρσις παρασκηνίου

Next Article

Ποῖος Θεὸς Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως;

Διαβάστε ακόμα