Νέα Ὑόρκη, Νέα Ἰωνία ἀλλά… παλαιὰ τα προβλήματα

Share:

Ὁ νέος Ἀμερικῆς δὲν ἔλαβεν εἰς τὰς ἀποσκευάς του μόνον ἐλπίδας διὰ τὸ μέλλον ἀλλὰ καὶ τὸ ἄσχημον παρελθόν… Ὡς ἀπεκάλυψε τὸ περιοδικὸν «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» τῆς 24ης Ἰουνίου 2019:

« …τὸ χειρότερο ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει εἶναι ἡ ἔντονη ἐμπλοκή του στὸ σκάνδαλο παιδεραστίας κατὰ συρροὴ καὶ κατ’ ἐπάγγελμα κακοποίησης, ἀσέλγειας καὶ βιασμῶν ἀνηλίκων ἀπὸ τὸν ἤδη καθαιρεμένο ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Σύνοδο (Μάρτιο τοῦ 2012) Ἐμμανουὴλ Λουλουργᾶ -πρώην μητροπολίτη Τυάνων Παΐσιο- καὶ τὸν Βικέντιο Μαλαματένιο. Ἐμπλοκὴ ποὺ ἀνάγκασε τὸν Μάρτιο τοῦ 2011, ἐνῶ βρίσκονταν σὲ πλήρη ἐξέλιξη οἱ ἀνακρίσεις τῆς πατριαρχικῆς ἐξαρχίας, τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο νὰ ἀπομακρύνει τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἀρχιγραμματέα τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου, στὴν ὁποία εἶχε ἐκλεγεῖ τὸ 2005. Ἕνα χρόνο ἀργότερα, τὸ 2012, ἐξελέγη Μητροπολίτης Προύσης καὶ ἀνέλαβε τὴ διοίκηση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Μάλιστα τὴν Κυριακὴ 6 Ἰουνίου, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ζώνης Καλογρέζας στὴ Μητρόπολη Νέας Ἰωνίας, ἐθεάθη σὲ κεντρικὸ σημεῖο τοῦ ἱεροῦ ὁ καθαιρεθείς σχεδὸν ὡς μόνιμη σκιὰ στὸ πλευρὸ τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου!

Ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐνθρόνιση τοῦ Ἀμερικῆς μὲ συν­οδικὴ ἀπόφαση ἦταν ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας προσωπικὸς φίλος τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, κ. Ἐλπιδοφόρου…

Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρωινή» τῆς Νέας Ὑόρκης, μὲ προσωπικὴ εὐθύνη καὶ προτροπὴ τοῦ ἰδίου τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου στάλθηκαν προσκλήσεις στὴν Ἑλλάδα σὲ περισσότερους ἀπὸ 70 δημοσιογράφους. Τὴ δημοσιογραφικὴ ἀποστολὴ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὀργάνωσε ὁ διευθυντὴς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Χάρης Κονιδάρης, στενὸς φίλος τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς… Πάντως, τὸ κόστος τῆς τελετῆς ἐνθρόνισης ἤδη ἔχει προκαλέσει πονοκέφαλο…».

Previous Article

«Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Παπαφλέσσας της Λέσβου»

Next Article

Πως μπορεί να συντελεσθεί η κάθαρση των σκανδάλων στην Παπική «Εκκλησία»;

Διαβάστε ακόμα