Νέοι λίβελοι κατὰ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος

Share:

Ἀγανακτισμένοι πιστοὶ καταφέρονται γραπτῶς κατὰ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος Ἰγνατίου. Ἴσως ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἔπρεπε νὰ ἐμπλακῆ εἰς ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἡ ἰδία ἐχαρακτήριζεν ὡς… ἰατρικά! Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «magnesianews.gr» τῆς 3ῆς Μαΐου 2022:

«Εἰδικότερα τὸ καινούργιο σημείωμα ἀναφέρει «Στὴν Πληροφόρηση Ἰανουαρίου- Μαρτίου ὁ Ἐπίσκοπος Ἰγνάτιος Βόλου Ἁγίου Νικολάου ἐπιμένει ὅτι τὸ ἐμβόλιο προερχόμενο ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονας, ὅτι εἶναι δῶρο Θεοῦ καὶ ὅσοι ἀντιδροῦν ἁμαρτάνουν. Φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ἔχει στερεότυπη γνώση ἀπὸ τὴν Δύση τῆς ἐπιστημονικότητας ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Πάπα, τὴν συνδιαλλαγὴ μὲ ἀμερικανοεβραίους καὶ ΕΕ, ποὺ εἶναι ἀπὸ Σιωνιστικὲς ὀργανώσεις μὲ πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών, ποὺ κατευθύνουν τὸ οἰκουμενισμὸ τῆς Νέας Τάξεως Πρα­γμάτων γιὰ ἑνότητα ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν μὲ ἕνα Μεσσία, ποὺ περιμένουν, ποὺ θὰ εἶναι ὁ ἀντίχριστος.

Αὐτό, κύριε Ἐπίσκοπε Ἰγνάτιε δὲν σὲ ἀπασχολεῖ; Φαίνονται ποὺ οἱ σχεδιασμοὶ κορωνοϊὸς μὲ προδιαγραφὴ τεχνέοντον μὲ ἐμβόλιο ἀδοκίμαστο καὶ συνέπειες θανάτων ἀπὸ ἐμφράγματα καὶ θρόμβους ἀπροόπτως καὶ χωρὶς προηγούμενες ἐνδείξεις κ.λπ. Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸ σίριαλ τῆς Τσωρτζίνας καὶ τὰ παιδιά της δούλεψαν δημοσιογράφοι, ἰατροί, δικηγόροι, ψυχολόγοι, δικαστικοί, ὑπουργός, νοσηλευτές, ἁρμόδιοι ἀξιωματικοί, χρονίως βάλλονταν τὴν προσοχὴ τοῦ λαοῦ μὲ τὰ παραπλανητικὰ διαβολοκάναλα σ’ ἄλλες προτροπές. Καὶ γιὰ τοὺς θανάτους τῶν τριτοεμβολιασμένων ποὺ εἶναι στὶς 6.000 κανεὶς ἀπὸ τοὺς φορεῖς τῆς πολιτικῆς καὶ ἐπισκόπους τῆς περιβόητης ἀγάπης (ὅπως καὶ γιὰ τοὺς ἀνεμβολίαστους γιατροὺς) ἐνδιαφέρον οὐδέν.

Κανεὶς δὲν πῆρε τὴν σκυτάλη νὰ κάνει ἀνασκαφὴ νὰ ἐντοπιστοῦν οἱ συνεχεῖς ἀπρόοπτοι θάνατοι. Σιωπή, μούγκα ἡ πατρίδα, διότι ὁ σχεδιασμὸς τοῦ ἀόρατου πολέμου ἔγινε μὲ τὰ ἐμβόλια. Ἄλλωστε Ἅγιοι Παΐσιος, Τσαλίκης, Σοφία Κλησούρας, Αὐγουστῖνος, Φλωρίνης κλπ, προφήτευσαν. Καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Βόλου μαζί του καὶ ἄλλοι προχωροῦν γιὰ τὴν παγκόσμια κυβέρνηση τῶν Ἑβραίων μὲ λάφυρα σὰν τὸν Ἰούδα».

Previous Article

Γαβριήλ ἐπισκόπου τό ἀνάγνωσμα

Next Article

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ