Νέον θῦμα τοῦ Σατανισμοῦ;

Share:

ΑΛΛΟΣ ἕνας θάνατος ἐξαιτίας τῆς καταστροφικῆς ἐνέργειας τοῦ σατανᾶ καὶ τῶν ἐπὶ γῆς ὀργάνων του. Νεαρὴ φοιτήτρια βρέθηκε νεκρὴ στὸ Αἰγάλεω Ἀττικῆς πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ καὶ ὅλες οἱ ἐνδείξεις δείχνουν ὅτι βρῆκε τὸ θάνατο σὲ σατανιστικὴ τελετή. Ἡ ἄτυχη κοπέλλα «βρέθηκε νεκρὴ μὲ μία σακούλα στὸ κεφάλι κι ἕνα σωληνάκι ποὺ κατέληγε σὲ φιάλη μὲ ἥλιον. Οἱ ἀρχικὲς ἐκτιμήσεις ἔδει­χναν…αὐτοκτονία, ὅμως ἡ ὑπόθεση πῆρε ἄλλη τροπή, ὅταν διαπιστώθηκε πὼς ἀπὸ τοὺς διαδικτυακοὺς λογαριασμοὺς της εἶχαν διαγραφεῖ ἐπαφὲς καὶ φωτογραφίες, ποὺ παρέπεμπαν σὲ κυκλώματα σατανιστῶν. Μάλιστα πολύ…φιλικό της ζευγάρι ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὰ social media, μόλις ἔγινε γνωστὸς ὁ θάνατός της» (Πηγή: Star). Οἱ δημοσιεύσεις της στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ἀποδεικνύουν ὅτι μελετοῦσε σατανιστικὰ βιβλία καὶ εἶχε σχέσεις μὲ ἄτομα τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου. Δυστυχῶς ὁ δαιμονικὸς ἀποκρυφισμὸς διαδίδεται μὲ ἀνησυχητικοὺς ρυθμούς, κυρίως στοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι ἐνδίδουν στοὺς ἐπιτήδειους, ὑπόσχοντας σ’ αὐτοὺς «εὔκολη λύση» τῶν προβλημάτων τους. Νομίζουμε ὅτι τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ἡ ἔλλειψη πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν καταβολῶν ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους. Ἡ πλειοψηφία τῶν σημερινῶν οἰκογενειῶν εἶναι «ἀλιβάνιστες» καὶ ἀδιάφορες ἕως ἐχθρικὲς πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ ἄγευστες ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἐπὶ πλέον ἡ εὔκολη πρόσ­βαση στὴν ἁμαρτία προσφέρεται διὰ τῆς σύγχρονης τεχνολογίας καὶ τῆς πληροφορικῆς. Ἡ κατάσταση κρίνεται τραγική!

Previous Article

«Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ πνεύματος ἐπιδημίαν»

Next Article

Ἐφιαλτικόν: Ἑτοιμάζουν ἀνθρώπους- ὑβρίδια!