Νέον οἰκουμενιστικὸν «φροῦτον»: Ἡ «ἀνοικτὴ θεία Κοινωνία»!

Share:

ΜΗΠΩΣ οἱ ἀσυγκράτητοι φαναριῶτες ἔκαμαν στὰ μουλωχτὰ τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» καὶ μᾶς τὴ «σερβίρουν» σιγὰ – σιγά; Τὴν ἀπάντηση τὴν ἔδωσε ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια ὁ ἀγωνιστὴς κ. Ἀθανάσιος Σακαρέλλος, ἀποδεικνύοντας μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, ὅτι ἡ ἕνωση ἔγινε κρυφὰ ἀπὸ τὸν ἀλήστου μνήμης Ἀθηναγόρα καὶ τὸν «πάπα» Παῦλο ΣΤ΄, τὸ 1965. Αὐτὸ ἀποδεικνύουν καὶ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα. Στὴν Ραβέννα ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετέδωσε τὴ Θεία Εὐχαριστία στοὺς παπικούς. Τὸν περασμένο χρόνο κοινώνησε τὸν οὐνίτη (κρυφοπαπικὸ) οὐκρανὸ πρόεδρο Π. Ποροσένκο. Πρὶν λίγες ἡμέρες ἦρθε ὁ Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναὴλ νὰ ἀποφασίσει τὴν «ἐλεύθερη Θεία Κοινωνία», δηλαδὴ τὴν χορήγηση, χωρὶς κανένα περιορισμό, τῆς Θείας Κοινωνίας σὲ ὅλους. Ἐδῶ δὲν πρόκειται βέβαια γιὰ τὴν ἐλεύθερη μετάδοση στοὺς μὴ ἑτοιμασμένους ὀρθοδόξους, διότι σπάνια δὲν τοὺς χορηγεῖ­ται. Ἡ ἄρση τοῦ περιορισμοῦ ἀφορᾶ τοὺς ἑτεροδόξους. Τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξη» σχολίασε ὡς ἑξῆς τὸ φρικτὸ γεγονός: «Καὶ τί σημαίνει “καμία ἀπαγόρευση”; Δηλαδή ὅλοι ὅσοι τυχὸν βρίσκονται στὴν ἐκκλησία, ὁποιουδήποτε θρησκευτικοῦ δόγματος, θὰ κοινωνοῦν; Ἀλλὰ φοβόμαστε ὅτι προφανὴς στόχος τῆς “ντιρεκτίβας” τοῦ Ναθαναὴλ ποὺ φαίνεται νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸ Φανάρι, εἶναι ἡ ἰσοπέδωση τῶν ὅποιων ἐμποδίων, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ πολυπόθητη προσέγγιση μὲ τὸν Πάπα καὶ τὸν Καθολικισμό»! Ὁ φόβος τῆς «Κατάνυξης» εἶναι καὶ δικός μας φόβος. Εἶναι καὶ αὐτὸ μέρος τοῦ σχεδίου νὰ «χωνέψουμε» τὴν «ἀνάγκη τῆς ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν» καὶ νὰ τὴν ἀποδεχτοῦμε. Ὁ δὲ προσφορότερος τρόπος εἶναι ἡ προώθηση τοῦ «λαϊκοῦ οἰκουμενισμοῦ». Ὄντως σατανικὲς πρακτικές!

Previous Article

9η ἐπέτειος Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

Next Article

Ἐντείνονται αἱ βιαιοπραγίαι κατὰ τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

Διαβάστε ακόμα