Νέος «σκανδαλισμὸς» ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος

Share:

  Ἕως τώρα ἐσκανδαλίζοντο πιστοὶ ἀπὸ τὴν «Ἀκαδημία» της καὶ παλαιότερον ἀπὸ τὴν πώλησιν «βίλας». Πλέον ὅμως ὑπάρχουν καὶ ἕτεροι λόγοι. Ἴσως ἡ εὐαισθησία διὰ τὸ περιβάλλον… νὰ ὑπακούη τελικῶς εἰς τοὺς νόμους τῆς ἀγορᾶς. Ὁ Μητροπολίτης ὀφείλει ἁπλῶς καὶ μόνον λόγῳ τοῦ σκανδαλισμοῦ (δὲν ἀναφέρομεν κἄν τὴν ζημίαν εἰς τὴν περιοχὴν) νὰ ἀποσύρη τὰς οἰκονομικὰς συμφωνίας. Αἱ ἐκτάσεις τῶν Ἱ. Μονῶν δὲν ὑπάρχουν, διὰ νὰ γίνωνται ἐπενδύσεις, ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιοῦνται πρὸς βιοπορισμὸν τῶν ἐγκαταβιούντων (ἐκτὸς ἂν ἡ Ἱ. Μονὴ εἶναι «εἰκονικὴ») καὶ βοήθειαν τῶν πτωχῶν. Ὡς ἀπεκάλυψεν ἡ ἐφημερὶς «Documento» τῆς 23ης Ἰουνίου 2024:

  «Μὲ ὑπογραφὴ τοῦ Μητροπολί­τη Δημητριάδος Ἰγνάτιου, ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς μοναχὸς στὴ Μονὴ Φλαμουριοῦ, ὁ ἡγούμενός της Συμεὼν -μονάζει καὶ ἕνας δόκιμος μοναχός-, ὑπέγραψε μισθωτήριο συμβόλαιο μὲ τὴν Ἐνεργειακὴ Μαυροβούνιου ΙΚΕ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2020 παρέχοντάς της 2.904 στρέμματα γιὰ τὴν ἐγκατάσταση 16 ἀνεμογεννητριῶν. Τὸ μισθωτήριο ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ πὼς γιὰ τὴ Μονὴ Φλαμουριοῦ προβλέπεται «ὡς ἐτήσιο μίσθωμα γιὰ τὰ πρῶτα τρία ἔτη τῆς μίσθωσης τὸ ποσὸ τῶν 3.333 εὐρὼ ἀνὰ ἔτος καὶ ἐτήσιο μίσθωμα 5.100 εὐρὼ ἐτησίως γιὰ κάθε ἀνεμογεννήτρια γιὰ τὰ λοιπὰ ἔτη τῆς μίσθωσης». Ἡ συγκεκριμένη περιοχὴ ὡστόσο ἀποτελεῖ μῆλον τῆς ἔριδος μεταξὺ τοῦ Δήμου Ρήγα Φεραίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φλαμουριοῦ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια… Ἡ ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν θὰ ἐπιφέρει ἕνα ἀκόμη σοβαρὸ πλῆγμα στοὺς ἀγρότες καὶ τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς ἀλλὰ καὶ στὴν πανίδα».

Previous Article

«Ἐντρέπεται καὶ ἡ ντροπή», Σεβ. Φθιώτιδος

Next Article

«Ἀξίαι» ἢ ἀλήθεια, Σεβ. Μεσσηνίας;