Νέος τίτλος διὰ τὸν Πατριάρχην Κων/λεως

Share:

Ὁ Αὐστραλίας κ. Μακάριος συνηντήθη μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς χώρας κ. S. Morrison. Εἰς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας γράφεται ὅτι ὁ κ. Μακάριος «δὲν παρέλειψε νὰ μεταφέρει καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Πατριάρχου τῆς Ὁμογένειας κ. Βαρθολομαίου»! Ἂν εἶναι τῆς «Ὁμογένειας», τότε δὲν εἶναι «Οἰκουμενικός», ἀλλὰ ἐθνοφυλετικός. Ὁμολογοῦν δηλαδὴ ὅτι καὶ ὅταν λέγουν «ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους» ἐννοοῦν τῶν Ἑλλήνων.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἄποψις αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς παπική. Ἂν ὁ Πατριάρχης εἶναι τῆς «Ὁμογένειας», τότε διαποιμαίνει καὶ τὴν Αὐστραλίαν, ἑπομένως ὁ Αὐστραλίας εἶναι Βικάριός του! Ὁ Πατριάρχης εἶναι Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, δηλ. ποιμαίνει τὸ τοπικόν του ποίμνιον. Τὸ ποίμνιον τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχει Ἐπισκόπους, δὲν εἶναι ποίμνιον τοῦ Φαναρίου, ὅπως π.χ. ὁ Ἀθηνῶν δὲν δύναται νὰ ὀνομασθῆ «Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Μακεδόνων»! Παραθέτομεν τμῆμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 26ης Ἰουλίου 2019:

«Οἱ δύο ἄνδρες συζήτησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος μὲ ἔμφαση στὸ ἐπικείμενο νομοσχέδιο γιὰ τὶς θρησκευτικὲς διακρίσεις. Μέσα στὴν ἀτζέντα τῶν συζητήσεως ἐτέθη ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου τὸ ζήτημα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ παιδείας, ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν παρέλειψε νὰ μεταφέρει καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Πατριάρχου τῆς Ὁμογένειας κ. Βαρθολομαίου στὸν Πρωθυπουργὸ καί, ἐν τῷ προσώπῳ του, σὲ ὅλη τὴν ἡγεσία τῆς Χώρας».

Previous Article

Τὰ «ἀτυχῆ» τῶν Ἐπισκόπων

Next Article

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Στηρίζουμε πλήρως την Κύπρο για την ΑΟΖ και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο

Διαβάστε ακόμα