Νέος ἐμπαιγμὸς μὲ τὸν Διάλογον

Share:

Τὴν ὥραν ποὺ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπὸ τὸ Φανάρι κατὰ τὴν χειροτονίαν τοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας Εἰρηναίου ὑπερασπίζετο τὸ «Πρωτεῖον», τὸ ὁποῖον κατὰ τὸν Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρον εἶναι «ἄνευ ἴσων», ἦλθε καὶ εἰς γνῶσιν μας τὸ ἑξῆς δημοσίευμα τῆς «Καθολικῆς» τῆς 19ης Νοεμβρίου 2019 διὰ τὴν συνέχισιν τοῦ διαλόγου μὲ θέμα «Πρωτεῖο καὶ Συνοδικότης κατὰ τὴ δεύτερη χιλιετία μέχρι σήμερα»:

«Εἶναι γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴ δεύτερη χιλιετία, μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ 1054, ἡ διδασκαλία περὶ τοῦ Παπικοῦ Πρωτείου ἐντός τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας διαμορφώθηκε περαιτέρω, καὶ θεσμοθετήθηκε σὲ δόγμα ἀπὸ τὴν πρώτη Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ (1869-1870), ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἀποδέχθηκε. Ἀλλὰ καὶ ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ σύνολό της καὶ στὶς ἐπὶ μέρους τοπικὲς Ἐκκλησίες (Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες), ὁ Συνοδικὸς θεσμὸς λειτουργεῖ ὑπὸ διάφορες μορφές, μὲ τὶς ἑκάστοτε ἀντεγκλήσεις στὴν ἄσκησή τους».

Συμπεραίνομεν, ἑπομένως, πρῶτον, ὅτι ὁ ἰσχυρισμὸς ἐνίων Προκαθημένων διὰ ἱστορικὰ προνόμια ποὺ παραχωροῦν εἰς αὐτοὺς ἐξουσίας πέραν τῆς προεδρίας τῶν Συν­όδων τοὺς προκαλεῖ δυσαρμονίαν, ἡ ὁποία εἶναι εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸν Διάλογον. Δεύτερον, ὅτι ἐφόσον τὸ «δόγμα» περὶ Πρωτείου τῶν παπικῶν δὲν ἀλλάζει, ἡ μόνη λύσις εἶναι νὰ γίνη Πάπας ὁ Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ ἀποκτήσουν οἱ Ὀρθόδοξοι τὸ ἴδιον δόγμα διὰ τὸ καλόν τῆς «ἑνώσεως»! Σεβασμιώτατοι καὶ Καθηγηταὶ τῶν Πανεπιστημίων συζητοῦ­με μὲ τοὺς παπικοὺς περὶ τίνος, ὅταν δι’ αὐτοὺς εἶναι «δόγμα» ἀκατάλυτον τὸ «Παπικὸν Πρωτεῖον»;

Previous Article

Ὁ Θεὸς ἀπαγορεύει τὰς συμπροσευχὰς τῶν πιστῶν μετὰ τῶν ἀλλοπίστων

Next Article

ΑΘΕΟΦΟΒΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΔΕΝ ΕΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;