ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ – Ὑπὸ ἔρευναν ὁ νέος «Φλωρίνης»

Share:

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ἐμμανουήλ, Ἱεροψάλτης

Α΄. Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕN ΧΗΡΕΙᾼ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ!

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες,

Ὑπάρχει ἄμεση ἀνάγκη νὰ δοῦμε κάτω ἀπὸ ποιὲς προϋποθέσεις γίνεται δεκτὸ ἢ ὄχι τὸ αἴτημα παραίτησης ἑνὸς Ἀρχιερέα καὶ τί γράφει ὁ «Καταστατικὸς χάρτης» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἂν τόσο ἡ κατάσταση τῆς «ὑποβολῆς τῆς παραίτησης», ὅσο καὶ ἡ ἀποδοχὴ πρὸς κρίση καὶ ἔγκρισή της ἀποδειχθοῦν παράνομες, τότε τί ―ἐν δυνάμει― ἰσχύει γιὰ τὴν χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου π. Εἰρηναίου Λαφτσῆ;

Σὲ διατριβὴ ἀσχολούμενη μὲ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Δίκαιο διαβάζουμε:

«3. Η ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

δ) Παραίτηση ἀπὸ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα.

«Ἡ ὑποβολὴ παραιτήσεως ἀρχιερέα γίνεται  κάτω  ἀπὸ  ὁρισμένες  προϋποθέσεις,  καθὼς  ἰσχύει  ἡ  γενικὴ  ἀρχὴ ὅτι  “ἐπίσκοπος  νομίμως  ἐκλεγείς  καὶ  κανονικῶς  χειροτονηθείς  δὲν ἀποβάλλεται,  οὔτε ἀπομακρύνεται τῆς μητροπόλεώς του, εἰμὴ μόνον ἐὰν τιμωρηθεῖ  διὰ  καθαιρέσεως,  ἰσοβίου  ἀργίας  ἢ  ἐκπτώσεως  ἀπὸ  τοῦ θρόνου”…» [1].

Στὴν ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ-ντοκουμέντο ἑνὸς ἀδελφοῦ ἀπὸ Πτολεμαΐδα μὲ κύριο τίτλο: «Ὑπάρχει σκοτεινὸ παρασκήνιο μὲ τὴν παραίτηση καὶ τὴν διαδοχὴ τοῦ π. Θεοκλήτου στὴ Μητρόπολη Φλωρίνης;», διαβάζουμε: «3. Ἡ πικρὴ ἀλήθεια: ὁ μητροπολίτης Θεόκλητος δὲν παραιτήθηκε, τὸν “παραίτησαν»,

«Ὁλόκληρο τὸ καλοκαίρι ὑπῆρχε ἔντονη φημολογία περὶ παραίτησης τοῦ Μητροπολίτη μας. Στὶς 23 Αὐγούστου 2023 τὸ πρακτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων “Romfea” δημοσίευσε μία εἴδηση, τὴν ὁποία ἀναμετάδωσαν καὶ ἄλλα Μ.Μ.Ε: “Ἐδῶ καὶ λίγες ὧρες κυκλοφορεῖ ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης ἀποφάσισε τελικὰ νὰ παραιτηθεῖ. Οἱ πληροφορίες τῆς Romfea.gr ἀναφέρουν ὅτι τὴν παραίτηση τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης θὰ παραλάβει (ἂν δὲν ἔχει ἤδη παραλάβει) τὸ πνευματικό του τέκνο Μητροπολίτης Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης φέρεται νὰ τόνιζε στὸ στενό του περιβάλλον ἀρνητικὸς στὸ νὰ παραιτηθεῖ, τονίζοντας ὅτι ἔχει σώας φρένας καὶ ὅτι κάτι τέτοιο δὲν εἶναι ὡραῖο γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς”, [δηλαδὴ τὸ νὰ πιέζονται σὲ παραίτηση]…

Τὴν ἴδια μέρα, τὸ ἀπόγευμα, ἡ τοπικὴ ἠλεκτρονικὴ ἱστοσελίδα τῆς Φλώρινας florinioka.gr ἐπικοινώνησε μὲ τὸν Μητροπολίτη Θεόκλητο θέτοντάς του τὸ ἐρώτημα, ἂν ἴσχυε αὐτὴ ἡ πληροφορία περὶ παραιτήσεως. Ἐκεῖνος τὴν διέψευσε, κατηγορηματικά, δηλώνοντας: “ΟΧΙ δὲν ἰσχύει τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ γράφονται καὶ ἂν ἀποφασιστεῖ ἡ παραίτηση, θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ ἐμένα προσωπικά. Μὴ ἀκοῦτε καὶ μὴ πιστεύετε τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτά!” …

Καὶ τώρα προσέξτε: Μόλις δύο (2) μέρες ἀργότερα, στὶς 25 Αὐγούστου, ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε. ἀνακοινώνουν τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ …κάνει δεκτὴ τὴν παραίτηση τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεοκλήτου!» [2].

1ον ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ἐφ’ ὅσον ἡ ὑποβολὴ παραιτήσεως ἀρχιερέα γίνεται  κάτω  ἀπὸ  ὁρισμένες  προϋποθέσεις,

Ἐφ’ ὅσον πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ ἀποδοχῆς τῆς (δῆθεν) «παραίτησης» τοῦ π. Θεοκλήτου, δὲν προηγήθηκε καμμία ἀνακοίνωση-ἐνημέρωση τοῦ ἰδίου πρὸς τὸ ποίμνιό του, εἴτε ἀπὸ τοὺς ἄμβωνες τῶν Ναῶν, εἴτε ἀπὸ τὰ τοπικὰ Μ.Μ.Ε. τῆς μητροπολιτικῆς του περιφέρειας (κάτι ποὺ εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι θὰ ἔκανε) καὶ

Ἐφ’ ὅσον τὸ πλήρωμα τῆς ἐπισκοπῆς (λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ) δὲν γνώριζε τίποτα περὶ διαδοχῆς,

Ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου ποὺ «ἀποδέχτηκε» τὴν «παραίτηση»-φάντασμα εἶναι, ἐν δυνάμει, ΑΚΥΡΗ!

Ἂν τώρα ἀποδειχθεῖ ―ποὺ ἀποδεικνύεται― ὅτι ὁ π. Θεόκλητος δὲν παραιτήθηκε μὲ τὴ θέλησή του, ἀλλὰ ἐξαναγκάστηκε σὲ παραίτηση, τότε ἡ Συνοδικὴ ἀπόφαση εἶναι καὶ παράνομη καὶ ἐν δυνάμει ΑΚΥΡΗ καὶ ὅλες οἱ διαδικασίες πρὸς ἐπίσημη χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιμανδρίτη Εἰρηναίου Λαφτσῆ θὰ πρέπει ἄμεσα νὰ παγώσουν!

Συνεπῶς, ἡ μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας κηρύχθηκε σὲ χηρεία, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, ἀλλ’ ὄχι ἀπὸ ὑπαιτιότητα τοῦ Φλωρίνης Θεοκλήτου («οὐ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ αἰτίαν»), οὔτε καὶ ἐξαιτίας ἐσωτερικῶν πιέσεων ἀπὸ τὸ Πλήρωμα τῆς ἐπισκοπῆς του – «παρὰ τὴν τοῦ λαοῦ μοχθηρίαν» (Ἀποστολικὸς Κανὼν λστ΄).

Β΄. Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΛΑΦΤΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗ, ΔΙΟΤΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ, ΑΚΥΡΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Στὶς 17 Αὐγούστου 2023 ἡ ἐφημερίδα Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια εἶχε ἕνα ἄκρως ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο καὶ μάλιστα πρωτοσέλιδο: «Ἀλλάζει ἄλλους 4 Μητροπολίτες ὁ Ἀρχιεπίσκοπος». Μεταξὺ ἄλλων διαβάζουμε: «Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν Φιλόθεος ἦταν ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ, γιὰ νὰ διαδεχτεῖ τὸν Ἄνθιμο στὴ Θεσσαλονίκη. Ἔπρεπε μὲ κάποιον τρόπο ὁ Ἄνθιμος νὰ πειστεῖ. Τὸ ἔργο αὐτὸ ἀνέλαβε νὰ ἐκτελέσει ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος, πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Θεσσαλονίκης. Γιατί ἀνέλαβε τὴν εἰδικὴ αὐτὴ ἀποστολὴ ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως; Μοῦ λένε πὼς ἡ παραίτηση τοῦ Θεσσαλονίκης ἦταν τὸ “τυράκι” ποὺ ἔπρεπε νὰ δώσει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, γιὰ νὰ κάνει τὸν πρωτοσύγκελλο τῆς Ἀλεξανδρούπολης Εἰρηναῖο Λαφτσῆ Ἐπίσκοπο στὴν Μητρόπολη Φλώρινας».

Κοντεύουν δύο μῆνες ἀπὸ τότε ποὺ δημοσιεύθηκε αὐτὴ ἡ εἴδηση-βόμβα (καὶ μάλιστα σὲ πανελλαδικῆς κυκλοφορίας ἐφημερίδα!) καὶ μέχρι σήμερα δὲν διαψεύστηκε, οὔτε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, οὔτε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως!

Ἐπιπλέον, ἡ παραίτηση τοῦ Ἐπισκόπου Θεοκλήτου ἔφτασε στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν ἀγνοίᾳ τῶν πιστῶν.  Καὶ ἑπομένως οὐδεὶς μπορεῖ νὰ μιλήσει γιὰ «παράνομες ἐνέργειες τοῦ λαοῦ» ποὺ παραβίασαν τὴ θέληση τοῦ Ἐπισκόπου, τὸν πίεσαν καὶ συνετέλεσαν στὴν παραίτησή του. Τέλος, ἡ ἐκλογὴ τοῦ «νέου ἐπισκόπου», δὲν ἔγινε «Ψήφῳ τοῦ λαοῦ παντός»! ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ «ψήφῳ ἐπισκόπων» καὶ γι’ αὐτὸ κανεὶς δὲν δύναται νὰ ἀναζητήσει τοὺς παρανόμους στὸ ἐσωτερικὸ αὐτῆς, δηλαδὴ ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας.

2ον ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ἡ «ἐκλογὴ» τοῦ π. Εἰρηναίου Λαφτσῆ εἶναι, ἐν δυνάμει, ἄκυρη, ὡς προϊὸν ἀνταλλάγματος.

Ἐκτὸς αὐτοῦ, ὑπάρχει καὶ ἕνα ἄλλο ἐνοχοποιητικὸ στοιχεῖο: Τὸ ἐν λόγῳ δημοσίευμα, ποὺ θεωρεῖ δεδομένη τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ π. Θεοκλήτου ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς Φλώρινας, προηγήθηκε, χρονικὰ (17 Αὐγούστου 2023), ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ «παραίτησης» τοῦ γηραιοῦ ἐπισκόπου! (23-25 Αὐγούστου 2023)

3ον ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Εἶχε προαποφασισθεῖ ἡ ἐκδίωξη τοῦ π. Θεοκλήτου ἀπὸ τὴν μητρόπολη (ἐν ἀγνοίᾳ καὶ αὐτοῦ τοῦ Πληρώματος τῆς ἐπισκοπῆς του, λαϊκῶν, κληρικῶν καὶ ὑποψήφιων ἀρχιμανδριτῶν), προκειμένου νὰ λάβει χώρα ἡ παρασκηνιακὴ συναλλαγή!

Καὶ τώρα, τί μέλλει γενέσθαι; Σύμφωνα μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ «Πηδαλίου» [3], ἡ χειροτονία τοῦ π. Εἰρηναίου Λαφτσῆ θὰ πρέπει νὰ ἀναβληθεῖ μέχρι νὰ κατατεθοῦν οἱ «ἀποδείξεις», νὰ ἐξεταστοῦν οἱ μάρτυρες, νὰ κριθοῦν τὰ στοιχεῖα καὶ νὰ βγεῖ τὸ ἀποτέλεσμα – πόρισμα. Ἂν κριθεῖ καὶ ἐπικυρωθεῖ ἡ «πικρὴ ἀλήθεια», ὅτι ὁ Μητροπολίτης Θεόκλητος δὲν παραιτήθηκε, ἀλλὰ «τὸν παραίτησαν», τότε ἡ κατάσταση ἀλλάζει, καθὼς θὰ πρέπει πρῶτα νὰ ὁριστεῖ νέα ἡμέρα κρίσης, δίκης καὶ καταδίκης ὅλων τῶν ὑπευθύνων καὶ ἔπειτα νὰ ἀνακοινωθεῖ στὸν π. Εἰρηναῖο Λαφτσῆ ὅτι τὸ «ἐπίτευγμα» τῆς ἐκλογῆς του ἔχει μερικὴ ἰσχὺ ἕως ὅτου ἀκυρωθεῖ.

Ὁ ἐπίσκοπος Φλωρίνης κ.κ. Θεόκλητος θὰ πρέπει νὰ ἀποκατασταθεῖ στὸν θρόνο Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἐκτὸς κι ἂν ὁ ἴδιος, ἐλεύθερα, θελήσει νὰ δώσει ἰσχὺ σὲ ἕνα νέο σενάριο διαδοχῆς του!

Πιθανὸ σενάριο διαδοχῆς, ἄκρως Παραδοσιακό, εἶναι αὐτὰ ποὺ ὁρίζουν οἱ Β΄ καὶ ΣΤ΄ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Σαρδικῆς Συνόδου (343  μ.Χ.):

Ὁ Β΄ Ἱερὸς Κανὼν «καθορίζει, ὅτι ἀκυρώνεται οἱαδήποτε ἐκλογὴ πού γίνεται μὲ κραυγές, θόρυβο καὶ ἐνέργειες» [4], ὄχι ἐξαιτίας τοῦ πληρώματος τῆς ἐπισκοπῆς, τοῦ «ἐσωτερικοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ», ἀλλά, ἀπὸ ἄλλες ἐξωτερικὲς αἰτίες «ποὺ ὑποκρύπτουν  δωροδοκίες» ἢ «ἄλλες  ἀμοιβὲς»  ἢ  «ὑπερβολικὴ  ἐπιρροὴ» (ἐννοεῖται μέσα στὴν Ἱεραρχία).

Ὁ δὲ ΣΤ΄ Ἱερὸς Κανὼν «καθορίζει ὅτι ὅταν ὁ λαὸς ἐπιζητεῖ ὡς ἐπίσκοπο κάποιον,  ὁ ὁποῖος δὲν ἀναμίχθηκε  διόλου  στὴν  ἐκλογή, τουναντίον  παρέμεινε  μακριά,  τότε ἀπαιτεῖται  ἡ  συγκατάθεση  τοῦ  μητροπολίτου, “τοῦ  ἐξάρχου  τῆς ἐπαρχίας”,  ὁ  ὁποῖος  πληροφορεῖ  τὸν  ὑποψήφιο  γραπτῶς  καὶ  προσκαλεῖ αὐτὸν γιὰ τὴν χειροτονία, στὴν ὁποία προσκαλοῦνται καὶ συμμετέχουν  οἱ ἐπαρχιακοὶ ἐπίσκοποι.» [5] (Ἀλήθεια ὑπῆρχαν καὶ αὐτὰ τὰ σενάρια;)

4ον ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιμανδρίτη Εἰρηναίου Λαφτσῆ πρέπει νὰ ἀναβληθεῖ, μέχρι νὰ διερευνηθεῖ ἡ ὑπόθεση.

5ον ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ζοῦν, ἀλλὰ δὲν βασιλεύουν! Χριστιανοὶ τῆς Φλώρινας, τοῦ Ἀμυνταίου καὶ τῆς Ἐορδαίας πᾶρτε θάρρος… Ἀπὸ τοὺς τρεῖς ―ποὺ γνωρίζετε καλά―  ἐκλέξτε ἕνα καὶ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν.

Γ΄. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ

Αὐτό ποὺ θὰ πρέπει νὰ προβληματίσει πολὺ ὅλα τὰ ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ὁ παρακάτω λόγος τοῦ Καθηγητῆ Παναγιώτη Τρεμπέλα: «[Οἱ Κανονικὲς Διατάξεις] Κηρύττουν ἄκυρον τὴν χειροτονίαν, ἥτις ἄνευ τῆς τοιαύτης ἐξετάσεως θὰ ἀπετολμᾶτο» [6].

Ἡ χειροτονία, γράφει, εἶναι ἄκυρη ἂν τολμήσουν τόσο ὁ Πρῶτος (δηλ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος), ὅσο καὶ οἱ παρόντες κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Χειροτονίας Ἀρχιερεῖς, νὰ δώσουν «ἰσχὺν διὰ τῆς ἱερουργίας»,  δηλαδὴ νὰ χειροτονήσουν τὸν π. Εἰρηναῖο Λαφτσῆ  χωρὶς πρῶτα νὰ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ τὶς (πιθανὲς) ρητὲς κατὰ τοῦ ὑποψηφίου κατηγορίες (κατηγορίες ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν ὁρισθεῖ κατηγορηματικὰ καὶ μὲ σαφήνεια), καθὼς καὶ ὅσες αἰτίες αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀπαγγέλλουμε-καταγγέλλουμε!

Ἡ ἀπὸ 8 Ὀκτωβρίου δημοσιευμένη καὶ ἀναδημοσιευμένη ἐπιστολὴ-καταγγελία ἀδελφοῦ μας ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα μὲ τίτλο: «Ὑπάρχει σκοτεινὸ παρασκήνιο μὲ τὴν παραίτηση καὶ τὴν διαδοχὴ τοῦ π. Θεοκλήτου στὴ Μητρόπολη Φλωρίνης;» (ὡς συμπερίληψη πολλῶν σχετικῶν ντοκουμέντων, π.χ. τοῦ φύλλου τῆς ἐφημερίδας «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια», τῆς δημοσίευσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πρακτορείου «Ρομφαία» κ.ἄ.) ὑποχρεώνει ὅλους ἐμᾶς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΜΕ τὰ δέοντα· τοὺς δὲ διοικητικοὺς καὶ ἐλεγκτικοὺς μηχανισμοὺς τὰ πρέποντα, δηλαδὴ νὰ ΕΠΕΜΒΟΥΝ τάχιστα πρὸς Ἀκύρωση τῆς ἐπισήμου δημοσιευμένης ἡμερομηνίας πρὸς Χειροτονία, τὴν ἀναβολὴ δηλ. τῆς χειροτονίας, ἕως ὅτου ὁ π. Εἰρηναῖος Λαφτσὴς «φανείη πανταχόθεν ἀνεύθυνος», διότι τέτοιου εἴδους καταστάσεις, «ὑποκρύπτουν  δωροδοκίες  καὶ ἄλλες  ἀμοιβὲς  ἢ  ὑπερβολικὴ  ἐπιρροὴ» [7].

Οἱ κρατικοὶ διοικητικοί, ἐλεγκτικοὶ καὶ κατασταλτικοὶ μηχανισμοὶ θὰ πρέπει νὰ ἐνημερωθοῦν μὲ ἐπίσημους τρόπους καὶ κατὰ τόπους, ὥστε νὰ μποροῦν ―ἂν τὸ κρίνουν― νὰ ΕΠΕΜΒΟΥΝ. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τὸ πλήρωμα τῆς ἐπισκοπῆς μας ―σὺν Θεῷ―  ἤδη ΕΝΕΡΓΕΙ… ΕΠΕΙΔΗ, «ἐκεῖνο, ὅπου οἱ κανόνες φανερῶς οὐ γράφουσι, τοῦτο ἐκ τῶν ὁμοίων τῶν ἐν τοῖς κανόσι γεγραμμένων, πρέπει νὰ κρίνεται καὶ νὰ συμπεραίνεται» [8].

Δ΄. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ἡ κατάσταση ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ, «καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πάντα τὰ παρὰ τοὺς κανόνας γινόμενα»[9], δὲν προσβάλλει μόνο τὸν Ἐπίσκοπο Φλωρίνης κ.κ. Θεόκλητο, ἀλλὰ καὶ τὸ «Πλήρωμα τῆς ἐπισκοπῆς» μας, τὸ Σῶμα τῆς Μητροπόλεώς μας. Προσβάλλει, δηλαδή, ὁλόκληρο τὸν πιστὸ λαό, μικροὺς καὶ μεγάλους, πλούσιους καὶ πτωχούς, ἄνεργους καὶ ἐργαζόμενους, ὅλους μαζί. Πίστη μας καὶ κρίση μας εἶναι αὐτή: Δὲν ἔπρεπε οἱ Ἀρχιερεῖς μας νὰ ἐνεργοῦν μὲ τέτοιους τρόπους ποὺ δυσφημοῦν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐκθέτουν τοὺς πάντες: Τοὺς ἑαυτούς τους, ἐμᾶς τοὺς λαϊκούς, μὰ κυρίως τοὺς τίμιους ὑποψηφίους μέλλοντες ἐπισκόπους μας, δηλαδὴ τὴν μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία μας.

Ἀλήθεια, τί γίνεται  «ὅταν ὁ λαὸς ἐπιζητεῖ ὡς ἐπίσκοπο κάποιον,  ὁ ὁποῖος δὲν ἀναμίχθηκε  διόλου  στὴν  ἐκλογὴ» [10], «τουναντίον  παρέμεινε  μακριά»; (ἔνν. πέρα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ γνωστὰ «Τριπρόσωπα»- ὀνόματα ὑποψηφίων).

15/10/2023

Μὲ τιμή,

Δημήτριος Ἐμμανουήλ,

Ἱεροψάλτης

Σημειώσεις:

[1]. Ἰωάννη Χρ. Θεοδωρίδη, μεταπτυχιακὴ διατριβὴ μὲ τίτλο: «Ἡ ἐκλογὴ τῶν Ἐπισκόπων κατὰ τοὺς Καταστατικοὺς χάρτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κρίσεις καὶ σχόλια μὲ βάση τὴν Κανονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας» [1]   (Θεσ/νίκη 2003)

[2]. Βασιλείου Κερμενιώτη «Ὑπάρχει σκοτεινὸ παρασκήνιο μὲ τὴν παραίτηση καὶ τὴν διαδοχὴ τοῦ π. Θεοκλήτου στὴ Μητρόπολη Φλωρίνης;»

[3]. «Σημείωσαι δέ, ὅτι διὰ νὰ καταλάβη τινὰς εὐκολώτερα τούς παρόντας κανόνας, πρέπει νὰ ἠξεύρη ταῦτα τὰ κοινῶς θεωρούμενα ἀξιώματα εἰς ὅλους τούς κανόνας…  η΄ (8). Ὅτι ἐκεῖνο, ὅπου οἱ κανόνες φανερῶς οὐ γράφουσι, τοῦτο ἐκ τῶν ὁμοίων τῶν ἐν τοῖς κανόσι γεγραμμένων, πρέπει νὰ κρίνεται καὶ νὰ συμπεραίνεται, καὶ ὅρα τὴν ἑρμηνείαν τοῦ ιε΄τῆς 6ης ἢ καὶ ἐκ τῶν συγγραμμάτων τῶν κατὰ μέρος Πατέρων, ἢ καὶ ἐκ τῆς διακρίσεως τοῦ ὀρθοῦ λόγου.     θ΄ (9). Ὅτι πάντα τὰ σπάνια, καὶ οἰκονομικά, καὶ τὰ ἐξ ἀνάγκης, ἢ τινὸς πονηρᾶς συνηθείας, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πάντα τὰ παρὰ τοὺς κανόνας γινόμενα, νόμος, καὶ κανὼν καὶ παράδειγμα τῆς ἐκκλησίας οὐχ ὑπάρχουσι, καὶ ὅρα τὴν ἑρμηνείαν τοῦ ξη΄. Ἀποστολικοῦ. Πλὴν καὶ τῆς οἰκονομίας ταύτης καὶ ἀνάγκης παρελθούσης, πάλι οἱ κανόνες κρατοῦσιν·  ὅρα τὴν ὑποσημείωσιν τοῦ μς΄.  καὶ τὸν ιγ΄.  Κανόνα τῆς Α΄.» («ΠΗΔΑΛΙΟΝ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2003, Σελ. 18-19)

[4] Βλ. παραπομπὴ Νο 1

[5]. Βλ. παραπομπὴ Νο 1

[6]. Παν. Τρεμπέλας, «ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ, «Τὸ Βασίλειον ἱεράτευμα»’’, Ἔκδοσις δευτέρα, ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ», ΑΘΗΝΑΙ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1976, Σελ. 26

[7] «Ἡ  ἐν  Σαρδικῇ  Σύνοδος  (343  μ.Χ.)  μὲ  τὸν  Β΄  Κανόνα  καθορίζει, ὅτι ἀκυρώνεται οἱαδήποτε ἐκλογὴ  γίνεται μὲ κραυγές,  θόρυβο καὶ ἐνέργειες τοῦ λαοῦ, γιατί τέτοιες ἐνέργειες  ὑποκρύπτουν  δωροδοκίες  καὶ ἄλλες  ἀμοιβὲς  ἢ  ὑπερβολικὴ  ἐπιρροή.  Ἐνῷ,  ἡ  ἴδια  Σύνοδος  καθορίζει (Κανὼν ΣΤ’) ὅτι ὅταν ὁ λαὸς ἐπιζητεῖ ὡς ἐπίσκοπο κάποιον,  ὁ ὁποῖος δὲν ἀναμίχθηκε  διόλου  στὴν  ἐκλογή, τουναντίον  παρέμεινε  μακριά,  τότε ἀπαιτεῖται  ἡ  συγκατάθεση  τοῦ  μητροπολίτου, “τοῦ  ἐξάρχου  τῆς ἐπαρχίας”,  ὁ  ὁποῖος  πληροφορεῖ  τὸν  ὑποψήφιο  γραπτῶς  καὶ  προσκαλεῖ αὐτὸν γιὰ τὴν χειροτονία,  στὴν ὁποία προσκαλοῦνται καὶ συμμετέχουν  οἱ ἐπαρχιακοὶ ἐπίσκοποι.»

[8] Βλ. παραπομπὴ Νο3

[9] Βλ. παραπομπὴ Νο3

[10] Βλ. παραπομπὴ Νο7

Previous Article

Σεβ. Ναυπάκτου, δὲν ἔχουν καμίαν ἀξίαν!

Next Article

Ἀπαράδεκτος παρουσία Μητροπολίτου εἰς «χειροτονίαν» αἱρετικοῦ «Εὐαγγελικοῦ»!