ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ;

Share:

Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη

Πέρασαν 72 ὁλόκληρα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ἐπίσημα τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Ἀγρινίου, ἀσχολήθηκε (προφανῶς γιὰ δεύτερη φορά) μὲ τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἀναβάθμισης τῆς πόλης. Συγκεκριμένα: στὶς 12 Νοεμβρίου τοῦ 1951 τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Ἀγρινίου «Συγκείμενον ἀπὸ τὸν πρόεδρον Ἠλίαν Σαγεώργην καὶ τὰ κάτωθι προσυπογράφοντα μέλη… Συνεδρίασεν ἐν τῷ Δημοτικῷ καταστήματι τὴν 12ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1951, παρόντος καὶ τοῦ Δημάρχου Ἀνδρέου Παναγοπούλου, καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου Δημ. Πολύζου καὶ τοῦ κ. Δημάρχου εἰσηγουμένων, ὅπως τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιο ἐπανέλθη ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἱδρύσεως ἐν τῇ πόλει Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν συλλόγων καὶ Σωματείων τῆς πόλεως… Διὰ ταῦτα ὑποβάλλει καὶ αὖθις εὐχὴν καὶ παράκλησιν, ὅπως ληφθεῖ ἀπόφασις περὶ ἱδρύσεως ἐν τῇ πόλει Ἱερᾶς Μητροπόλεως». Ἀκολουθοῦν δυσανάγνωστο τὸ σκεπτικὸ τοῦ αἰτήματος καὶ οἱ ὑπογραφὲς τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ.

Ὅπως, λοιπὸν καταδεικνύεται ἕνα παμπάλαιο, μακροχρόνιο αἴτημα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς περιοχῆς παραμένει μετέωρο γιὰ ἑπτὰ καὶ πλέον δεκαετίες. Ἀφοῦ, ὅπως προκύπτει ἀπ’ τὸ σχετικὸ πρακτικὸ τὸ αἴτημα διατυπώνεται «καὶ αὖθις= καὶ πάλι). Ἕνα αἴτημα ποὺ σέρνεται στὰ γραφεῖα καὶ τὰ ἐπιτελεῖα Ἐκκλησιαστικῶν, ἀλλὰ κυρίως πολιτικῶν παραγόντων, οἱ ὁποῖοι ἐγκλωβισμένοι σὲ ἀπαράδεκτες λογικὲς καὶ μικροπολιτικὰ ἐπιχειρήματα, ἀρνοῦνται νὰ συγκατατεθοῦν στὴν ἱκανοποίησή του. Μὲ ἀποτέλεσμα ἀκόμα καὶ σήμερα 70 καὶ πλέον χρόνια μετὰ οἱ ἀγκυλώσεις νὰ λειτουργοῦν ὡς μόνιμη τροχοπέδηση στὴν ἀπρόσκοπτη ἐξέλιξη τοῦ θέματος. Τὸ αἴτημα σήμερα διατυπώνεται ἰσχυρότερο, ὡριμότερο καὶ προφανῶς ἀπαλλαγμένο ἀπὸ ἰδιοτελεῖς σκοπιμότητες καὶ στενόκαρδα μικροσυμφέροντα ἐπενδεδυμένα μάλιστα καὶ μὲ τίτλους ἱστορικότητας καὶ ἱερότητα θυσιῶν, ποὺ οὐδείς ποτὲ ἀμφισβήτησε.

Τὸ βασικὸ αὐτὸ θέμα ἔχει ἐπανέλθει στὴν ἐποχικὴ ἐπικαιρότητα ἀρκετὲς φορὲς μέχρι τώρα. Πάντοτε ὅμως ἀντιμετωπίζονταν μὲ τὰ ἴδια ἀβάσιμα ἐπιχειρήματα καὶ ἰδεοληψίες ποὺ ἀνήκουν ὁριστικὰ στὸ παρελθόν. Καὶ δυστυχῶς, ὅπως εὐρύτατα φημολογεῖται οἱ καιροσκοπικὲς πολιτικὲς παρεμβάσεις, ματαίωναν τὴ λύση του. Σ’ αὐτὴ τὴν ἀτομικιστικὴ μικροπολιτικὴ ψηφολογία προστίθονταν ἀντιλήψεις ἀτόμων καὶ φορέων, ἄλλης περιοχῆς, ὅτι τάχα ἡ ἱκανοποίηση τοῦ Ἀγρινίου προσβάλλει ἢ ἀπαξιώνει τὴν ἱερότητα καὶ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου τους. Ἀγνοώντας ἢ ἀποσιωπώντας τὴν ἀλήθεια ὅτι οἱ δοξασμένες, οἱ λαμπρὲς σελίδες τῆς ἱστορίας ἑνὸς τόπου (μικροῦ ἤ μεγάλου σὲ ἔκταση καὶ πληθυσμὸ) δὲν εἶναι ἐπίτευγμα μόνο τοῦ τόπου τους καὶ τῶν ἀνθρώπων του, ἀλλὰ συγκυρία, συνεργασία καὶ βοήθεια καὶ ἄλλων ὁμόρων περιοχῶν.

Οἱ ἱστορικὲς συγκυρίες στὴν Αἰτωλοακαρνανία ἀπέδωσαν ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ σεβασμὸ στὴν ἱερότητα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς δραματικῆς θυσίας τῆς ἐξόδου τῶν «Ἐλευθέρων Πολιορκημένων». Ὅλοι τὸ ἀναγνωρίζουν καὶ δεόντως τιμοῦν. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι στὸ διηνεκὲς αὐτὴ ἡ τιμὴ καὶ ὁ σεβασμὸς τῆς θυσίας θὰ παρεμβάλει προσκόμματα καὶ ἕωλα ἐπιχειρήματα στὴν ὅποια ἀναβάθμιση ἄλλων πολυπληθέστερων περιοχῶν τοῦ Νομοῦ.

Εἶναι αὐτὸ ποὺ κάθε φορά συμβαίνει, ὅταν τίθεται θέμα κάποιας ἀναβάθμισης τῆς 8ης πόλης τῆς χώρας τοῦ Ἀγρινίου, καὶ ἰδιαίτερα στὸ συγκεκριμένο θέμα ἵδρυσης Μητροπόλεως στὴν «ἀσχημούλα τοῦ κάμπου», ὅπως ἔχει ἀποκληθεῖ.

Ἀπ’ τὶς ἀπόπειρες καὶ προσπάθειες ἐπίλυσης τοῦ θέματος ὑπενθυμίζω τὶς ἑξῆς: 1) Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Θεόκλητος Ἀβραντινὴς εἶχε ἐκδηλώσει τήν πρόθεσή του νὰ γίνει Μητρόπολη στὸ Ἀγρίνιο, ἂν γινόταν ἐπίσκοπος ὁ τότε πρωτοσύγκελλός του π. Καλλίνικος Ποῦλος. Μεσολάβησε ὅμως ἡ ἐκλογή του στὴν Μητρόπολη Ἐδέσσης καὶ σήμερα ἐκζητοῦμε τὶς εὐχὲς τοῦ ἁγίου Καλλινίκου. 2) Ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου τὸ θέμα ἐπανῆλθε, μὲ εὐρύτερη συμμετοχὴ προσώπων καὶ φορέων, πέραν τῆς ἔνθερμης πρωτοβουλίας τῆς Δημοτικῆς ἀρχῆς. Λέγεται δὲ ὅτι ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος εἶχε ἀποσπάσει τὴν συγκατάθεση τοῦ νεοεκλεγέντος τότε μακαριστοῦ Κοσμᾶ, ἐν «εὐθέτῳ χρόνῳ» νὰ γίνει διχοτόμηση τῆς ἐκτενοῦς Μητροπόλεως καὶ ἵδρυση νέας στὸ Ἀγρίνιο. Οἱ δραματικὲς ἐξελίξεις ποὺ ἀκολούθησαν καὶ ἡ τροχοπέδη τῶν εὐνόητων παρεμβάσεων ματαίωσαν καὶ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα. 3) Φτάνουμε τώρα στὸ 2022. Ἡ ἀπροσδόκητη, τραγικὴ ἀπώλεια τοῦ σεμνοῦ ποιμενάρχη Κοσμᾶ ἐπανέφερε ἐντονότερα τώρα τὴν σχετικὴ προσπάθεια. Δημοσιεύματα, παρεμβάσεις τῆς Δημοτικῆς ἀρχῆς, ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, ἄλλων φορέων καὶ προσώπων ὁδήγησαν τὴν ἱερὰ Σύνοδο στὸ νὰ ζητήσει, ἀπ’ τὴν πολιτεία, τὴν ἵδρυση Μητροπόλεως στὸ Ἀγρίνιο. Οἱ φῆμες λένε πὼς ἡ ἁρμόδια ὑπουργὸς ἀποδέχθηκε τὸ αἴτημα, ἀλλὰ ἀκόμα δὲν ἔχει προωθήσει τὴν ἀπαραίτητη νομοθετικὴ διαδικασία. Οἱ φῆμες ὀργιάζουν ὅτι πάλι ἄρχισαν οἱ μεθοδευμένες ὕπουλες παρεμβάσεις φορέων, συλλόγων τῆς ἄλλης πλευρᾶς, μὲ παράλληλη κινητοποίηση βουλευτῶν καὶ ὑποψηφίων πολιτικῶν τοῦ νομοῦ, ὥστε νὰ μὴ ὑλοποιηθεῖ ἡ σχετικὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, καὶ νὰ μείνει ξανὰ μετέωρο τὸ αἴτημα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς περιοχῆς. Κι’ ὅλα αὐτὰ τὰ ὑποκινοῦν παράγοντες καὶ πολιτικὰ πρόσωπα, μὲ στόχο τὴν ἱκανοποίηση προσωπικῶν ἐπιδιώξεων μικρῆς ἐμβέλειας καὶ περιορισμένης ψηφολεκτικῆς ἀποδόσεως. Ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, ἡ μεγάλη μερίδα τῆς ψηφιακῆς πίττας τοῦ νομοῦ εὑρίσκεται στὴν μεγάλη εὐρύτατη λεκάνη τῆς ὑπὸ ἵδρυση Μητροπόλεως Ἀγρινίου. Συνεπῶς ὅσοι γιὰ πολιτικοὺς λόγους ἐπιχειροῦν ματαίωση ἵδρυσής της, ἂς ἀναλογισθοῦν καὶ τὴν ἀναπόφευκτη ἀποδοκιμασία.

Ἂν τελικά, παρ’ ἐλπίδα ἡ ἁρμόδια ὑπουργὸς ἀνακαλέσει τὴν ἀρχική της ἀπόφαση καὶ ἀπορρίψει τὸ μακροχρόνιο αἴτημα τοῦ Ἀγρινίου, τότε θὰ ἀποδείξει ὅτι τὸ σκάφος τοῦ ὑπουργείου της πλέει στὸ πέλαγος κατευθυνόμενο ἀπ’ τὴν ὁδηγία: Ο. Φ. Α= Ὅπου φυσάει ἄνεμος. Μακάρι τὰ ἀρνητικὰ σενάρια νὰ ματαιωθοῦν καὶ τὸ πολύπαθο Ἀγρίνιο αὐτὴ τὴ φορά ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ.

Previous Article

Ὁ Σεβ. Μεσογαίας ἐμμένει εἰς τήν διακοπήν κυήσεως;

Next Article

ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ & ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΚΟΣΜΑ