ΝΕΟΝ ΚΤΥΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!

Share:

Μὲ πρόσφατη Ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, οἱ νεοδιοριζόμενοι ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ ἔχουν παιδὶ ἄνω τῶν 2 ἐτῶν δὲν δικαιοῦνται πλέον τὴν 9-μήνη ἄδεια ἀνατροφῆς τέκνου. Καὶ ἐνῷ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἕως τώρα χορηγοῦσε τὴν 9-μήνη ἄδεια ἀνατροφῆς τέκνου ἕως τὴν ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν, ὅπως συμβαίνει σὲ ὅλο τὸ Δημόσιο τομέα, στερεῖ τὸ δικαίωμα αὐτὸ σὲ ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ἔχουν ἤδη ὑπηρετήσει ὡς μὴ μόνιμοι ἐκπαιδευτικοὶ γιὰ πολλοὺς μῆνες ἢ ἔτη, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων δὲν εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν χρήση τοῦ μέτρου.

Τὸ μέτρο τῆς 9-μήνης ἄδειας ἀνατροφῆς τέκνου ἐντάσσεται στὴ λογικὴ τῆς Συνταγματικῆς προστασίας τοῦ γάμου καὶ τῆς μητρότητας καὶ εὐθυγραμμίζεται μὲ ἀντίστοιχες Εὐρωπαϊκὲς πρακτικὲς οἰκογενειακῆς πολιτικῆς.

Πρόκειται γιὰ ἀνάκληση εὐμενοῦς μέτρου γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους καὶ τίθεται ξανὰ θέμα ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴ Διοίκηση, ἡ ὁποία, λίγες μέρες πρὶν τὶς τοποθετήσεις τῶν ἀναπληρωτῶν ἐκπαιδευτικῶν χωρὶς κοινωνικὰ καὶ οἰκογενειακὰ κριτήρια, καὶ χωρὶς νὰ ἀλλάξει ὁ νόμος, δίνει μὲ Ἐγκύκλιο μία διαφορετικὴ ἑρμηνεία, δυσμενῆ πρὸς τὸν ἐργαζόμενο ποὺ ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ προηγούμενες ἐγκυκλίους ποὺ υἱοθετοῦσαν εὐμενῆ πρὸς αὐτὸν ἑρμηνεία καὶ εἰσάγει ἀρνητικὴ διακριτικὴ μεταχείριση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἔναντι τῶν ὑπολοίπων ὑπαλλήλων.

Ἀπαράδεκτη λογική, ἀπαράδεκτη πρακτικὴ σὲ μία χώρα ποὺ δημογραφικὰ αὐτοκτονεῖ, μὲ τοὺς θανάτους νὰ ὑπολογίζονται νὰ ὑπερτεροῦν τῶν γεννήσεων στὸ τέλος τοῦ ἔτους κατὰ 45.000 !!!

Ἔτσι, ὁλοκληρώνεται ἡ ἐπίθεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κατὰ τῆς οἰκογένειας ποὺ ξεκίνησε μὲ ἀκύρωση τῆς πρόταξης τῶν πολυτέκνων ἐκπαιδευτικῶν καὶ τὴν ἐξουδετέρωση τῆς μοριοδότησης βάσει παιδιῶν στοὺς πίνακες κατάταξης, προχώρησε μὲ τὴν κατάργηση τῶν κοινωνικῶν κριτηρίων στὶς τοποθετήσεις, ἐνῷ τώρα περικόπτει τὸ δικαίωμα στὴν 9-μηνη ἄδεια ἀνατροφῆς τῶν νεοδιόριστων μὲ τέκνο ὥς 2 ἐτῶν καὶ καταργεῖ τὸ δικαίωμα γιὰ τὰ τέκνα ἀπὸ 2 ὥς 4 ἐτῶν.

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὀφείλει νὰ ἀνακαλέσει ἄμεσα τὴν Ἐγκύκλιο καὶ νὰ μὴ δημιουργεῖ ὑπαλλήλους δεύτερης κατηγορίας μειωμένων δικαιωμάτων, εἰδικὰ ὅταν πρόκειται γιὰ γονεῖς μὲ μικρὰ παιδιά, ποὺ τροφοδοτοῦν μὲ μαθητὲς τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. Ὁ σχεδιασμὸς τοῦ Ὑπουργείου καὶ τῆς Κυβέρνησης τόσο προεκλογικὰ ὅσο καὶ μετέπειτα δὲν περιελάμβανε τέτοιου εἴδους πολιτικές. Τέτοιες ἀποφάσεις ὁδηγοῦν τελικὰ σὲ συρρίκνωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δυναμικοῦ.

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς ΑΣΠΕ

Previous Article

Πρόεδρος τῶν Γάλλων μαιευτήρων: Ἡ ἔκτρωσις εἶναι ἀνθρωποκτονία!

Next Article

Διαμαρτυρία για τήν κατασυκοφάντηση τῆς Ἐκκλησίας