Νομοθετικὴ πρότασις διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν κυκλοφορίας τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὸ Ἰσραήλ!

Share:

Ὁ ἀντιχριστιανικός οἶ­στρος ἔχει θεριέψει τελευταῖα στὸ Ἰσραήλ. Οἱ ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανικῶν στόχων ἔχουν πυκνώσει καὶ ἔχουν πάρει ἐξοντωτικὸ χαρακτῆρα. Οἱ ἐπιτιθέμενοι προέρχονται ἀπὸ ἀκραίους φανατικοὺς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν «μίασμα» τὴν παρουσία Χριστιανῶν στὴν «Ἁγία Γῆ», ἐν ὄψει τῆς ὁσονούπω «ἐμφάνισης» τοῦ «Μεσσία» τους! Καταστρέφουν ναοὺς καὶ προσκυνήματα, βιαιοπραγοῦν κατὰ κληρικῶν καὶ ἀπειλοῦν καὶ αὐτὴ τὴ ζωή τους!  Ὅμως, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται οἱ ἐπιθέσεις δὲν περιορίζονται στοὺς «φανατικοὺς μεσσιανιστές», ἀλλὰ ἐμφανίζονται καὶ σὲ πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι προωθοῦν ψηφίσματα στὴν Κνεσέτ, γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς χριστιανικῆς παρουσίας στὸ Ἰσραήλ. Ἡ ἀκόλουθη εἴδηση εἶναι ἀποκαλυπτικὴ τοῦ «ἐκρηκτικοῦ κλίματος»: «Εἶναι δυνατὸν ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση φέτος νὰ ψηφίσει νόμο ποὺ θὰ καθιστᾶ παράνομο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους νὰ μοιράζονται τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στὴν ἴδια τὴ χώρα, ὅπου ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε, ἀνατράφηκε, κήρυξε, πέθανε, θάφτηκε καὶ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς; Δυστυχῶς ναί. Καθὼς πλησίαζε ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων καὶ τὸ Πάσχα, δύο μέλη τῆς Κνεσὲτ (κοινοβούλιο τοῦ Ἰσραὴλ) εἰσήγαγαν ἕνα νομοσχέδιο τὴν περασμένη ἑβδομάδα ποὺ ζητάει νὰ ἀπαγορεύεται κάθε προσπάθεια νὰ μιλήσει κάποιος στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὸν Ἰησοῦ. Τὸ νομοσχέδιο θὰ στέλνει τοὺς παραβάτες στὴ φυλακὴ» (Πηγή: All Israel News, redskywarning.blogspot.com! Διερωτόμασθε: ποῦ εἶναι ὁ λαλίστατος Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, νὰ ζητήσει ἀπὸ τοὺς φίλους του σεβασμὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ στοὺς Ἁγίους Τόπους;

Previous Article

Τὸ TikTok καὶ οἱ νέοι

Next Article

Πιθανὴ διαρροὴ ἀπὸ τὴν οὐκρανικὴν SBU ρίπτει φῶς εἰς τὴν θρησκευτικὴν πολιτικὴν τοῦ Zelensky