Νὰ «αὐτοτεθῆ» εἰς ἀργίαν ὁ Σεβ. Μυτιλήνης

Share:

Δὲν ὀφείλει νὰ ὑπακούση εἰς τὴν ΔΙΣ ὁ Σεβ. Μυτιλήνης, ἡ ὁποία εἶπεν ὅτι δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸς ὁ ἐμβολιασμός; Δὲν θὰ ἔπρεπε μόνος του, διὰ νὰ δείξη ὅτι συμπάσχει μὲ τὸν ἱερέα νὰ θέση εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὸν ἴδιον «κανόνα»; Εἶναι ἀνεπίτρεπτον νὰ παραβιάζη τὴν συνείδησιν τῶν κληρικῶν του, ὅταν μάλιστα πρόκειται, ὡς ὁ ἴδιος εἶχεν εἴπει, διὰ ἰατρικὸν θέμα καὶ ὄχι δογματικόν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ertnews.gr» τῆς 12ης Φεβρουαρίου 2022:

«Σὲ ἀργία ἀπὸ τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα χωρὶς στέρηση μισθοῦ, ἔθεσε ὁ Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, ἀνεμβολίαστο ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἱερουργοῦσε σὲ Κοιμητηριακὸ Ναὸ στὴ πόλη τῆς Μυτιλήνης.

Τὸ θέμα ἀναδείχθηκε σὲ ἐκτε­νὲς ρεπορτὰζ ποὺ δημοσίευσε σήμερα τὸ πρωὶ ἡ ἐφημερίδα “Τὰ Νέα τῆς Λέσβου” μὲ τίτλο “Πρώτη “καμπάνα” μὲ ἀργία ἱερέα.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺ ὁ Μητροπολίτης Λέσβου Ἰάκωβος ἐφαρμόζει τὴν ἀπόφασή του, μὲ τὴν ὁποία εἶχε καλέσει τὸν περασμένο Νοέμβριο τούς ἱερεῖς εὐθύνης του νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο ἢ διαφορετικὰ θὰ τεθοῦν σὲ ἀργία.

Μὲ ἀπόφασή του ὁ Μητροπολίτης Μυτιλήνης τοῦ ζήτησε νὰ ἐπιστρέψει στὴν ὀργανική του θέση ποὺ εἶναι σὲ χωριό, λίγα χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Μυτιλήνης. Ὡστόσο, ἐπειδὴ ὁ ἱερέας εἶναι πολύτεκνος σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς ΕΡΤ Αἰγαίου, ὁ Μητροπολίτης ἀποφάσισε νὰ μὴ στερηθεῖ τὸ μισθό του καὶ τὸν κάλεσε ξανὰ νὰ ἐμβολιαστεῖ, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὰ καθήκοντά του.

Στὸ πλαίσιο τῆς πίεσης ποὺ ἀσκεῖται στοὺς ἀνεμβολίαστους ἱερεῖς, γιὰ νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο, τὸ Σάββατο καλοῦνται σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Μυτιλήνης νὰ καταθέσουν τὰ πιστοποιητικά τοῦ ἐμβολιασμοῦ τους. Ἀπὸ τοὺς 80 ἱερεῖς περίπου 30 εἶναι οἱ ἀνεμβολίαστοι».

Previous Article

Οὔτε λέξιν διὰ τὰς ἐκτρώσεις ὁ Σεβ. Καστορίας

Next Article

Ὄχι Σεβ. Γαβριήλ, ὁ Θεός δέν δίδει τήν διαστροφική ὁμοφυλοφιλία!