Νὰ καταργηθῆ ἡ Πρᾶξις τοῦ 1928

Share:

   Μὲ τὴν πραγματικὴ δύναμη τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ὡς ὑπ. Εὐρωβουλευτής (:πολιτ. κίνημα: “Ἑλλάδα -ὁ ἄλλος δρόμος” μὲ τὸν καθηγ. Παν­επ. Κρήτης Νότη Μαριὰ) ἔβγαλα λαμπρότατον λόγον στὴ γιορτὴ τοῦ Μεγ. Φωτίου τὴν 6.2.2019 ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπ. Μακ. Ἱερώνυμου, τῆς Δ.Ι.Σ., τῶν καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα: γιὰ τὴ κατάργηση τῆς πατριαρχικῆς πράξεως τοῦ 1928 ἔτσι, ὥστε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ γίνει πλήρως ἀνεξάρτητη βάσει τοῦ γνωστοῦ κανόνα τοῦ Μεγ. Φωτίου… Ὁ Μακαριώτατος ἀπάντησε τότε δημοσίᾳ, κατουσίαν ὅτι μὲ τὰ εὐχολόγιά μου δὲν γίνεται τίποτα. Ὁ τότε ἀντιπρόσωπος τῆς Δ.Ι.Σ. Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας …Νικόλαος, ὁ ὁποῖ­ος μὲ γνώριζε ὡς ἐπίτροπον-ταμίαν τοῦ Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Σάββα Γλυκῶν Νερῶν (2014-2016!…) ἀπάντησε ὡς ἀστροφυσικός… ὅτι ὅπως στὸ σύμπαν δὲν γίνονται συγκρούσεις… ἄστρων, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν μπορεῖ νὰ συγκρουσθῆ μὲ τὸ Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο, δηλ. κατουσίαν μὲ εἰρωνεύτηκε. Ἕνας Σχολικὸς Σύμβουλος Θεολόγος, ὁ κύριος Εὐάγγ. Πονηρὸς ἀπάντησε ὅτι ὀφείλουμε κατουσίαν καὶ ἱστορ. παράδοση νὰ ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τὸ Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο!

   Βλέπετε ὅτι μίλησα μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, προφητικά… ἀκολουθῶν τὸν ἅγιον πνευματικόν μου (1969-1989) Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον, ὁ ὁποῖος προφήτευσε τὰ ἀντικανονικὰ πλαίσια τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου μας…!

Μὲ ἐκτίμηση

Δημήτριος Ἀνδρ. Κτενᾶς

Previous Article

Ἐφαρμογή τῶν πατερικῶν κειμένων

Next Article

«Εὐσχήμων» Βουλευτής