Νὰ πραγματοποιήσωμεν ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ

Share:

Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος

Κύριοι,

Γιατί δὲν προσκαλοῦν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ σὲ παλλαϊκὸ συλλαλητήριο στὸ Σύνταγμα αὐτοὶ οἱ ἄξιοι Μητροπολίτες μας ποὺ «μετριοῦνται στὰ δάκτυλα τῆς μιᾶς χειρὸς» ἢ ὅσοι τέλος πάντων ὑπάρχουν σήμερα ἀπὸ αὐτούς, γιὰ νὰ διακηρύξουμε ὅλοι μαζί τὴν εἰρηνικὴ διαμαρτυρία μας γιὰ τὴν στέρησι τῆς ἐλευθερίας μας;

Καὶ ἐὰν ἡ Ἀστυνομία ἐπαναλάβη τὰ ἀπάνθρωπα ἐκείνου τοῦ συλλαλητηρίου γιὰ τὴν Μακεδονία- νὰ ψεκάζη δηλαδὴ μὲ δακρυγόνα γέροντες καὶ μητέρες μὲ παιδιὰ στὴν ἀγκαλιά τους – τότε νὰ μείνουμε ἐκεῖ προσπαθώντας νὰ προστατέψουμε τοὺς Μητροπολίτας μας, ὅπως τότε ἐκεῖ στὸ τραγικὸ Μάτι προσπαθώντας νὰ σώσουν τὰ παιδιά τους, κάηκαν ζωντανοὶ ὅλοι ἀγκαλιασμένοι – νὰ μείνουμε ἀπτόητοι καὶ ἀποφασισμένοι καὶ γιὰ τὸν θάνατό μας ἀκόμη – ναὶ τὸν θάνατό μας – ἀφοῦ ἀπὸ τὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερὰ δὲν βγῆκε ἡ … ὑγεία, κ. Μητσοτάκη, ἀλλὰ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ.

Τὸν χαρτοπόλεμο- ὅπως εἰρωνικὰ ἀποκαλοῦν τὰ γραπτά μας- δὲν τὸν φοβοῦνται οἱ δυνάστες μας. Ἄρα ὅσα ἀγωνιστικὰ ἄρθρα κι ἂν γράφωνται στὴν ἐφημερίδα μας πιὰ – τὸν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ – μᾶλλον τοὺς συμφέρουν, ἀφοῦ τὰ θεωροῦν ξεσπάσματα τοῦ θυμοῦ μας…

Τὰ δίκαια ὅμως καὶ κυρίως εἰρηνικὰ συλλαλητήρια εἶναι αὐτὰ ποὺ φοβοῦνται, γιατί δὲν μποροῦν νὰ τὰ κατηγορήσουν, γι’ αὐτὸ καὶ πρὶν ὑπάρξουν ἐξελίξεις ἐξ αἰτίας τους, τὰ καταστέλλουν βιαίως!!!

Κρίνατε ἐὰν ἔτσι λειτουργοῦν τὰ δημοκρατικὰ πολιτεύματα!

Καὶ ἐὰν δὲν ἔκανε ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος τὸ πρῶτο τραγικὸ καὶ ἀνεξήγητο… ἀκόμη λάθος (τὸ δεύτερο ἦταν ὅταν δέχθηκε τὴν συγγνώμη τοῦ Πάπα, στὴν Ἀθήνα, χωρὶς ἔμπρακτη μετάνοιά του) καὶ διέλυσε τὸ πρωτοφανὲς στὰ χρονικὰ ἐκεῖ­­νο συλλαλητήριο, ἀλλὰ μέναμε ἐκεῖ μέχρι ὁ κ. Σημίτης νὰ ἀνακαλέση τὴν ἀπόφασί του γιὰ τὶς ταυτότητες, τότε ἀσφαλῶς θὰ εἴχαμε νικήσει.

Ἐδῶ νίκησαν οἱ καθαρίστριες τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τὰ βιοτικά τους καὶ δὲν θὰ νικήσουμε ἐμεῖς ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὴν Ἐλευθερία μας;

«Τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δὲ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον».

Δηλαδή, κ. Μητσοτάκη, εὐτυχία δὲν ὑπάρχει, ὅταν ὑπάρχει ὑγεία μόνον, ἀλλὰ κυρίως ὅταν ὑπάρχει ἐλευθερία. Καὶ ἐλευθερία ὑπάρχει, ὅταν ἀναλαμβάνονται ὡραῖοι, γενναῖοι καὶ καλοὶ ἀγῶνες. Διότι αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἐπιφυλάσσουν «στεφάνους δικαιοσύνης» (Τι. β, δ΄ 8) καὶ «αἰώνιον βάρος δόξης» (2 Κορ. δ΄ 17).

Ἀλλὰ καὶ ὁ Χριστός μας, γιὰ τὸν ὁποῖο – ἐὰν ἀληθεύουν ὅσα ἐδημοσιεύθησαν- μιλήσατε ἀπαξιωτικῶς, μὲ τὰ θεϊκά του λόγια: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄ 32) τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ προτάσσει καὶ αὐτῆς ἀκόμη τῆς ἀληθείας, ἀφοῦ θεωρεῖ τὴν ἀλήθειαν, δηλαδὴ τὸν Ἑαυτόν Του, μέσον διὰ τὸν σκοπόν μας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος παρὰ μόνον ἕνας: Ἡ ἀπελευθέρωσίς μας!

Τέλος αὐτὰ τὰ προανακρούσματα «Συνοχῆς ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ» (Λουκ. κα΄ 25) ποὺ συμβαίνουν, σήμερον παγκοσμίως δὲν ἀφοροῦν στοὺς κατ’ ἐπίγνωσιν χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι – παρὰ τὶς ἁμαρτίες τους – πρέπει νὰ «χαίρουν ἐν τοῖς παθήμασί» των (Κολ. α΄ 29), γιατί ἔτσι ἐπαληθεύεται ὁλοφάνερα ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ αὐξάνεται ἡ πίστις των… «Ἂς πιστέψουν ἐπιτέλους καὶ οἱ ἄπιστοι, γιὰ νὰ μὴ εὑρίσκωνται στὴν δεινὴ ὡς ἄνω θέσι τῆς «συνοχῆς καὶ τῆς ἀπορίας», ἀλλὰ στὴν εὐλογημένη ἐκείνη κατάστασι νὰ ἀναφωνοῦν καὶ αὐτοὶ μαζί μας τὸ «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Previous Article

Η Δ.Ι.Σ. διαμαρτύρεται εντόνως για δημοσιεύματα που με σκοπιμότητα στοχοποιούν την Εκκλησία

Next Article

EKTAKTO: Με πιστούς θα τελεσθεί τελικά η Θ. Λειτουργία των Θεοφανείων