Νὰ ἀναχειροτονηθοῦν ζητεῖ ὁ Αὐστραλίας!

Share:

Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ εἰς τὸ Φανάρι, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι τὰ κίνητρα τῶν ἀποφάσεών τους εἶναι ἄλλα… Εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἀποκατέστησε διὰ ὑπογραφῆς ἀχειροτονήτους καὶ εἰς τὴν Αὐστραλίαν ἀπαιτοῦν νὰ χειροτονηθοῦν οἱ σχισματικοὶ κληρικοί! Ἐφόσον εἶναι προϋπόθεσις διὰ τὴν Αὐστραλίαν εἶναι καὶ διὰ τὴν Οὐκρανίαν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα neoskosmos.com τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Μετὰ τὴν Κοινότητα Clayton καὶ ἡ Κοινότητα St Albans δείχνει ἕτοιμη νὰ ὑπαχθεῖ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας…

Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος βρίσκεται στὴ Μελβούρνη καὶ τὴν Τετάρτη συναντήθηκε μὲ ἐκπροσώπους τῆς Κοινότητας St Albans τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου συζητήθηκε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν κοινότητα ἐδῶ καὶ 30 χρόνια…

Οἱ ὅροι γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Κοινότητας St Albans στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ εἶναι ἴδιοι μὲ αὐτοὺς τῆς Κοινότητας Clayton.

Δηλαδὴ ὁ τίτλος τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς νὰ γραφτεῖ στὸ trust τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀλλὰ ἡ κοινότητα θὰ διατηρήσει τὴν αὐτονομία της καὶ ὅλα τὰ ἄλλα περιουσιακά της στοιχεῖα.

Ἀπὸ τὴν Κοινότητα ζητήθηκε νὰ διατηρηθεῖ ὁ τίτλος της, κάτι ποὺ φέρεται νὰ ἀποδέχθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

Ζητήθηκε ἀκόμα νὰ ἀναγνωριστοῦν οἱ τρεῖς κληρικοὶ τῆς κοινότητας “ἀκόμα καὶ ἂν δύο ἀπ’ αὐτοὺς χρειαστεῖ νὰ χειροτονηθοῦν”».

Previous Article

Ὁ Ἀνδρούσης τότε καὶ τώρα

Next Article

Η Εκκλησία θα στηρίξει τους σεισμοπαθείς

Διαβάστε ακόμα