«Νὰ ἀποδεχώμεθα τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως εἶναι καὶ ὄχι, ὅπως θέλουμε νὰ εἶναι»!

Share:

ΤΑΔΕ ἔφη ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος στὴν πρόσφατη αἱρετικὴ καὶ πολυθρησκευτικὴ σύναξη στὸ Βατικανό, τονίζοντας τὰ ἑξῆς πρωτάκουστα ἀπὸ ἐπισκοπικὰ χείλη: «Ἂν στὸ παρελθόν, στὸ ὄνομα τῆς θρησκείας, γινόταν διάκριση ἐναντίον ἐθνοτικῶν, πολιτιστικῶν, πολιτικῶν καὶ ἄλλων μειονοτήτων, σήμερα θέλουμε νὰ εἴμαστε ὑπερασπιστὲς τῆς ταυτότητας καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας κάθε ἀτόμου καὶ νὰ διδάξουμε τοὺς νέους νὰ ἀποδέχονται τοὺς πάντες χωρὶς διακρίσεις. […] νὰ ἀποδεχόμαστε τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως εἶναι, ὄχι ὅπως θέλουμε νὰ εἶναι, χωρὶς νὰ κρίνουμε ἢ νὰ καταδικάζουμε κανένα. […] Σήμερα θέλουμε νὰ δηλώσουμε ὅτι οἱ θρησκευτικές μας παραδόσεις, οἱ ὁποῖες ἔπαιζαν πάντα πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ σχολικὴ ἐκπαίδευση, […] ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀποστολή τους νὰ ἐκπαιδεύσουν ὁλοκληρωτικὰ κάθε ἄτομο» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Ἀπίστευτα τὰ ὅσα εἰπώθηκαν ἀπὸ χείλη ὀρθοδόξου ἐπισκόπου καὶ δή Πατριάρχη Κων/πόλεως, ὅτι πρέπει νὰ ἀποδεχόμαστε τοὺς ἀνθρώπους ὅπως εἶναι, (καὶ στὴν πλάνη) καὶ ὄχι ὅπως θέλουμε νὰ εἶναι (σεσωσμένοι, μέλη Χριστοῦ)! Ὅτι εἶναι καλὸ νὰ ἐκπαιδεύονται «ὁλοκληρωτικὰ» οἱ νέοι σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους θρησκευτικὲς παραδόσεις, δηλ. σύμφωνα μὲ τὶς δαιμονικὲς δοξασίες τους! Ὅτι πρέπει νὰ δεσμευτοῦμε νὰ ὑπερ­ασπιζόμαστε τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι ὅ,τι εἶναι οἱ ἄνθρωποι, δηλ. αἱρετικοὶ καὶ ἀλλόθρησκοι, νὰ μὴ τοὺς εὐαγγελίσουμε, δηλ. νὰ τοὺς σώσουμε, ὑπερασπιζόμενοι τὴν πλάνη τους! Ἀπίστευτος δαιμονικὸς συλλογισμός!

Previous Article

Τὸ Πανθρησκειακὸν κήρυγμα τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου

Next Article

Απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος